Analyse
Beleggen op automatische piloot 12 jaar geleden - donderdag 10 november 2005

Fondsen die hun portefeuilles automatisch aanpassen afhankelijk van uw leeftijd of tijdshorizon worden almaar populairder. Een kant-en-klare oplossing geschikt voor iedereen?

Sinds kort kunnen alle Amerikaanse ambtenaren beleggen in de zogenaamde levenscyclusfondsen. Die fondsen maken het leven van de belegger niet alleen simpeler, ze zorgen ook voor meer veiligheid in de portefeuille, aldus de Bush-administratie.
Ook in België worden die fondsen gepromoot, meestal in het kader van een toekomstige pensionering. Voorbeelden zijn de levensverzekeringsproducten ING Life Cycle van ING en Planning for Pension van Fortis Bank.

Vierde pensioenpijler?
· Een pensioen kunt u samenstellen op grond van drie pijlers.
– De eerste pijler is het wettelijke pensioen.
– De tweede pijler is het aanvullende pensioen dat u via uw werkgever verwerft (groepsverzekering) of via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).
– Pensioenspaarfondsen vormen een onderdeel van de derde pijler. Dat is het aanvullende pensioen dat u zelf beslist aan te gaan en waarbij u van belastingvoordelen geniet.
· Niet iedereen is echter ervan overtuigd dat die drie pijlers voldoende zullen zijn om rustig van een goede dag te genieten. Vandaar het nut van nog een extra appeltje voor de dorst. Vaak wordt bij de banken in dit kader gesproken over de ‘vierde pijler’. Die pijler levert u geen enkel belastingcadeau op en kunt u in feite aanzien als pure marketing. En een handig instrument om klanten voor een lange tijd aan zich te binden. De zogenaamde levenscyclusfondsen sluiten naadloos aan in dit kader.

Eenvoudig + veiliger
· Een portefeuille beheren houdt meer werk in dan velen op het eerste gezicht denken. Niet alleen moet u weten welke aandelen en/of obligaties u wilt kopen en in welke verhouding, ook de portefeuille en uw persoonlijke situatie evolueren doorheen de tijd en nopen tot ingrepen. Een portefeuille beheren vraagt dus tijd, werk en kennis.
· Niet zo met levenscyclusfondsen. U koopt die fondsen en hoeft zich verder niets meer aan te trekken. Zij beschikken immers over een portefeuille die zich aanpast aan ofwel uw leeftijd, ofwel uw tijdshorizon. De bedoeling is simpel: hoe ouder u wordt of hoe dichter uw beleggingshorizon nadert, hoe minder risico u normaal gezien wilt lopen. Naarmate de klok tikt, zullen de aandelen in de portefeuille systematisch worden vervangen door obligaties en cash. In feite koopt u dus aanvankelijk een agressief gemengd fonds om uiteindelijk een defensief gemengd fonds te verkopen.

ING Life Cycle
· Voor dit levensverzekeringsproduct van ING is er keuze uit tien fondsen. Uw geboortedatum bepaalt in welk fonds u terecht komt. In de tabel ziet u dat diegenen die geboren zijn tussen 1955 en 1959 bijvoorbeeld 70 % in aandelen en 30 % in obligaties beleggen. Naarmate u ouder wordt, wordt er steeds meer in Europa belegd en komt er steeds meer cash in de portefeuille.
· Het fonds belegt in andere ING-fondsen en rekent daarbij 3 % instapkosten aan en een jaarlijks beheerloon van 1 %. Dit komt bovenop de kosten aangerekend door de fondsen in de portefeuille.

Planning for Pension
· Dit product van Fortis Bank bestaat uit twee aparte levensverzekeringen: het gedeelte ‘Kapitaalopbouw’ levert u een gegarandeerd kapitaal op, het gedeelte ‘Kapitaal Plus’ belegt in een fonds waarvan de samenstelling verandert bij het naderen van de einddatum die u zelf bepaalt. Naast aandelen en obligaties vinden we hier ook bijvoorbeeld vastgoed in de portefeuille.
· De instapkosten zijn hier 4,5 %. Opnieuw komen daar nog eens de kosten bij van de onderliggende fondsen.

Interessant?
· Levenscyclusfondsen maken beleggen inderdaad simpeler en veiliger. Opgelet: meestal blijft u beursrisico lopen met deze formule maar de automatische portefeuilleaanpassing is een voordeel voor de belegger die zich niet te veel van zijn beleggingen wil aantrekken.
· Als lezer van F&S rekenen we u daar echter niet bij. U neemt liever zelf het portefeuilleheft in handen of u volgt een van onze negen optimale portefeuilles. Zie de rubriek ‘Strategie’ voor details.
· Enkele bedenkingen:
– Wij geloven in een persoonlijke portefeuilleaanpak. Een kant-en-klare formule toepassen op iedereen van dezelfde leeftijd of met dezelfde tijdshorizon is ietwat simplistisch. Bij de ene instelling zult u trouwens een andere portefeuille dan bij de andere krijgen. Toets de portefeuilles dus telkens aan uw behoeften, zowel bij het afsluiten van het contract als tijdens de looptijd.
– In de meeste formules betaalt u wat ons betreft een (te) hoge prijs voor deze formule. Veelal is er een dubbel beheerloon en dat weegt op het rendement, vooral in latere jaren wanneer de portefeuille vooral uit obligaties bestaat. Ook is de keuze voor fondsen uit de eigen stal een begrijpelijke, maar daarom niet de beste voor de belegger. Daarnaast wordt er vaak te vroeg te veel in obligaties belegd.
– Beleggen in dit type fondsen is ook enkel maar nuttig als u een groot deel van uw vermogen erin steekt. Anders verwatert het effect van de ‘optimale leeftijdsportefeuille’ te veel in het geheel van uw vermogen.

FONDSEN OP AUTOMATISCHE PILOOT

Naam

Aand. (%)

Obl. (%)

Rest (%)

ING Life Cycle (afhankelijk van uw geboortedatum)

1980-1984

98

2

-

1975-1979

93

7

-

1970-1974

88

12

-

1965-1969

83

17

-

1960-1964

78

22

-

1955-1959

70

30

-

1950-1954

58

42

-

1945-1949

42

48

10

1940-1944

22

43

35

60+

10

50

40

Fortis Planning for Pension (beleggingshorizon) (1)

langer dan 10 jaar

60

20

20

tussen 8 en 10 jaar

50

35

15

tussen 5 en 8 jaar

40

50

10

tussen 3 en 5 jaar

30

60

10

kleiner dan 3 jaar

20

70

10

(1) Het betreft hier het gedeelte ‘Kapitaal Plus’ van het contract.

Deel dit artikel