Analyse
Enkele tips bij fondsen met kapitaalbescherming 12 jaar geleden - donderdag 13 oktober 2005

Fondsen met kapitaalbescherming blijven verkopen als zoete broodjes. Maar elk product is uniek. “Wie zijn ze en wat doen ze?”, pleegt een bekende televisiemaker wel eens te zeggen.

De laatste cijfers van de BEAMA, de Belgische Vereniging van Asset Managers liegen er niet om. In het tweede kwartaal van dit jaar werden 78 nieuwe beleggingsfondsen gelanceerd. Daarvan hadden nog eens 60 fondsen kapitaalbescherming. Dit segment maakt praktisch een derde van de totale Belgische fondsenmarkt uit en telt meer dan 1000 compartimenten. Niet slecht voor een product dat pas in de jaren negentig het levenslicht zag.

Unieke producten
· De combinatie potentieel rendement (beursparticipatie) en veiligheid (kapitaalbescherming) blijft de belegger dus charmeren. Daarbij doen de bankiers er ook alles aan om u te charmeren. Deze fondsen verkopen immers goed én brengen veel op. In de eerste plaats voor de banken zelf.
· Scheer ze echter niet over dezelfde kam. De markt bestaat uit een bonte verzameling producten, elk met hun eigen karakteristieken. Daarom gaan we in dit artikel niet in op de mogelijke constructies, het aanbod is al te divers. Wel geven we u enkele tips en staven dat met voorbeelden waarop u nog tot eind oktober, begin november kunt intekenen. In de tabel vindt u de fondsen met kapitaalbescherming die we op dit moment interessant vinden … voor een bepaald publiek.

Opletten geblazen
· Laat u vooreerst niet vangen door de vaak agressieve reclamewerving rond de producten. Torenhoge rendementen komen nooit gratis en de kleine lettertjes rond een product zijn vaak interessanter dan de grote. Lees daarom aandachtig de prospectus van het product en stel vragen indien u iets niet begrijpt.
· Verifieer steeds of u wel over een volledige kapitaalbescherming geniet. KBC Equisafe Europe 2 kunt u nog kopen tot 4 november maar biedt slechts 95 % kapitaalbescherming. Belangrijk om te weten is dat de bescherming ENKEL geldt op de eindvervaldag én voor kosten.
· Let ook op de munt van uitgifte. Een product uitgegeven in Amerikaanse dollar, zoals KBC Multisafe USD 9, biedt enkel kapitaalbescherming in Amerikaanse dollar. Daalt de wisselkoers tegenover de euro, dan draagt u dat verlies.
· Hebt u interesse voor een fonds, laat u dan leiden door de looptijd van het product en niet door de naam van de bank. Het is belangrijk dat de looptijd aansluit bij uw beleggingshorizon. KBC Click Interest 33 bijvoorbeeld loopt over een periode van meer dan 12 jaar. Te lang voor vele beleggers. Vervroegd uitstappen is immers vaak geen optie omdat u dan extra kosten worden aangerekend.
· Hou steeds rekening met de kosten van het product. Wat zijn de instapkosten, hoeveel bedragen de uitstapkosten bij een vervroegde uittreding? Tijdens de looptijd ontvangt u veelal geen dividenden en verliest u aan koopkracht indien u enkel uw begininleg terugkrijgt (inflatie).
· Hoed u voor arbitrage. Vele bankiers stellen u voor om na verloop van tijd uw fonds met kapitaalbescherming in te ruilen voor een nieuw. Dat gaat altijd gepaard met extra kosten en de switch is vaak niet altijd in het voordeel van de klant.

Voor wie?
· De markt van producten met kapitaalbescherming is ruim, maar slechts weinig producten zijn echt interessant volgens onze analyses. De peptalk van uw bankier helpt u vaak te weinig bij u keuze. Check dus best bij ons alvorens u besluit een bepaald fonds te kopen. Ga naar ‘Fondsen met kapitaalbescherming ’.
· Dit type product is geen alternatief voor aandelen. De betere producten zijn wel een alternatief voor vastrentende producten zoals obligaties en kasbons, voor diegenen die kapitaalbescherming belangrijk vinden én die er geen problemen bij hebben dat hun uiteindelijke rendement potentieel hoog maar onzeker is.
· Ten slotte geldt hier ook regel: hoe veiliger het product, hoe kleiner het opwaartse potentieel. Biedt het product u een zeer hoge coupon, dan zult u daarvoor gedurende de rest van de looptijd de prijs betalen. U krijgt immers niets voor niets.

Deel dit artikel