Analyse
Met uw borderel in de hand... 12 jaar geleden - donderdag 10 maart 2005

Na het doorgeven van uw order, controleert u best altijd goed uw borderel.  Beter voorkomen dan genezen…

Na het doorgeven van uw order, controleert u best altijd goed uw borderel. Dat moet opgesteld worden volgens de regels van de kunst en is vaak het enige materiële bewijs van uw order. Beter voorkomen dan genezen…

Vorige maand besloot meneer V om PAM (L) Bonds Universalis (Petercam, ****) te kopen bij KBC. Van nature wantrouwig heeft deze lezer de (goede!) gewoonte om altijd nauwgezet zijn borderellen te controleren. Bij ontvangst van het borderel merkt hij vrijwel onmiddellijk dat er enkele fouten gebeurd zijn. Niet alleen werd zijn order pas 11 dagen later uitgevoerd dan voorzien, hij betaalde in het totaal… 5,6 % kosten. In onze tabellen staat dat Petercam zelf slechts 1,05 % aanrekent. Vanwaar dat zeer grote verschil?

Beursgenoteerd
· Het obligatiefonds werd door KBC gekocht… via het buitenland, op de beurs van Luxemburg. Hiervoor werden er 4,5 % buitenlandse kosten aangerekend. Daarbovenop kwamen nog eens 0,17 % beurstaksen en een makelaarsloon van 0,9 %. Een perfect normale kostenafwikkeling ware het niet dat hetzelfde Petercam-fonds ook op de goedkopere Tweede Markt van Euronext Brussels kan gekocht worden of via Petercam zelf. Zo ging het kostenplaatje er heel anders uitgezien hebben:
– Indien KBC het fonds had gekocht bij Petercam had onze lezer normaal gezien enkel maar de instapkosten betaald. Opgelet: die kunnen wettelijk oplopen tot maximaal 3 %. Petercam zelf rekent slechts 1 % aan, plus 0,05 % “andere kosten bij aankoop” (zoals kosten verschuldigd aan de controleautoriteiten).
TIP: Rekent uw financiële tussenpersoon steeds de maximale instapkosten aan, dan wijst u hem best op het eventuele verschil met de uitgever zelf.
– Indien KBC het fonds had aangekocht op Tweede Markt van Euronext Brussels was onze lezer enkel de beurstaks en het makelaarsloon verschuldigd. De kosten gingen dan maximaal 1,07 % bedragen in dit geval.
TIP: Vraag steeds naar de goedkoopste uitvoering indien een fonds op verschillende beurzen genoteerd staat.
· Het borderel moet kort na het plaatsen van elk order worden afgeleverd, dat wil zeggen onmiddellijk of hooguit een aantal dagen later. Bij het uitblijven van ontvangst van zijn borderel voelde onze lezer weliswaar nattigheid maar hij besloot de kat nog eventjes uit de boom te kijken.
TIP: Duurt het te lang voor het borderel wordt afgeleverd, contacteer dan onmiddellijk uw tussenpersoon.

Belangrijke informatie
Onderschat het belang van uw borderel niet. Het is immers de enige kostenstaat die u krijgt bij uw orders. Indien u een fonds koopt of verkoopt, dient u er altijd de volgende informatie op terug te vinden:
– naam van het fonds;
– soort deelbewijzen: kapitalisatie (kap) of distributie (dis);
– aard van de operatie: aankoop of verkoop;
– aantal deelbewijzen waarop de transactie betrekking heeft;
– datum van uitvoering;
– inventariswaarde waartegen gehandeld werd;
– gedetailleerd kostenoverzicht. De kostenopsplitsing is afhankelijk van de aard van uw order en van uw financiële tussenpersoon.

Een verwittigd man…
· Voor elk order moet u een bevestiging krijgen via een borderel. Dit document doet dienst als materieel bewijs en vermeldt alle belangrijke gegevens in verband met uw order.
· Laat elk order dat u geeft per telefoon, bevestigen via fax of post. Reageer zo snel mogelijk als u de beloofde bevestiging niet ontvangt.
· Komt uw order niet overeen met wat u hebt gevraagd of heeft de uitvoering te lang geduurd, dan hebt u meer kans om uw rechten te laten gelden als u het borderel goed hebt geverifieerd.
· Hebt u een meningsverschil met uw bankier en geraakt u er niet uit, dan kunt u altijd terecht bij onze ledendienst (02/542.33.51).
Ook kunt u zich richten tot de Ombudsdienst voor de financiële sector, de Meeussquare 35, 1000 Brussel (02/545.77.70), Ombudsman@OmbFin.be, www.abb-bvb.be/gen/nl/om-budsman.html.

 

Deel dit artikel