Analyse
Fondsen met kapitaalbescherming 12 jaar geleden - donderdag 13 januari 2005

Fondsen waarvan de intekening recent is afgesloten (21/01/2005 tot 28/01/2005).

Jingle Bel - tot 21/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 150 - tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 151 - tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 152 - tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 153 - tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus Europe Best of 8 - tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Click Europe Reverse 18 - tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC EquiMax China Winners 1 - tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus Stock Selection Short Term 4 - tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe Buy-Back 2 - tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC-Life Multinvest Security BeNe 5 - tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC-Life Booster Netherlands 1 - tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC EquiPlus Fix Upside USD 5 - tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Multisafe USD/EUR 9 - tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)

……………………………………………………………………………………………………………..

Jingle Bel

· Intekening: tot 21/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: AGF Belgium
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Looptijd: 6 jaar behoudens vervroegde terugbetaling
· Vervroegde terugbetaling: mogelijk na drie jaar tegen 127 % indien het gemiddelde van de geactiveerde kliks op dat ogenblik 27 % of meer bedraagt.  
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Minimuminleg : 5 000 EUR
· Instapkosten: 4 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de Bel 20, de index die de twintig belangrijkste Belgische aandelen weerspiegelt, op basis van een mechanisme van jaarlijkse kliks. Elk jaar wordt een klik geactiveerd die overeenstemt met de evolutie van de index sinds de lancering van het product. Als de evolutie lager is dan de vorige klik, is het die vorige klik die in rekening wordt gebracht. Na drie jaar is er automatisch een vervroegde terugbetaling als het gemiddelde van de geactiveerde kliks 27 % of meer bedraagt.  Als dat niet het geval is, is de toegekende meerwaarde op de eindvervaldag gelijk aan het gemiddelde van de zes geactiveerde kliks.   
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om een nettorendement te halen van 6,9 % op 3 jaar (vervroegde terugbetaling)
– ± 2 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten) na 6 jaar
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 % op 6 jaar
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 4 % op 6 jaar
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 4 % op 6 jaar
· Advies: met mate te gebruiken in de optiek van een diversificatie van traditionele vastrentende beleggingen en op voorwaarde dat u enige onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement en over de looptijd van uw belegging.  

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 150

· Intekening: tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/02/2007 (2 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de gemiddelde evolutie van de aandelen, met dien verstande dat voor de tien sterkst presterende aandelen met ene stijging van 12 % worden bedacht, ongeacht hun werkelijke evolutie. 
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (voor kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 1 %
· Advies: Perspectieven zijn niet goed genoeg.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 151

· Intekening: tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/02/2011 (6 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan twee keer de evolutie van het mandje sinds de lancering van het product, met dien verstande dat de maximale koersstijging waar voor elk aandeel rekening mee wordt gehouden 35 % bedraagt.  
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 6 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (voor kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 4 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 8,8 %
· Advies: Perspectieven zijn niet goed genoeg.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 152

· Intekening: tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 01/08/2013 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens intekenperiode)
· Coupons:
– 1ste, 2de en 3de jaar respectievelijk  3 %, 4 % en 5 % bruto
– de volgende vijf jaar tussen 0 % en achtereenvolgens  8 %, 9 %, 10 %, 11 % en 12 %. Dit hangt af van de prestaties van een mandje met 20 internationale aandelen volgens het volgende mechanisme : het gemiddelde  van de individuele prestaties van elk aandeel  (met voor elk aandeel een plafond van 8 % tot 12 % naargelang van het betrokken jaar en zonder beperkingen bij dalingen) ten opzichte van hun respectievelijke waarde bij de start. Als dit gemiddelde negatief is, wordt voor het betrokken jaar geen enkele coupon toegekend.   
· Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– meer dan 8 kansen op 10 op een nettorendement van  1 %
– minder dan  2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1 % en 5,6 %
· Advies: defensief profiel, maar de perspectieven zijn niet goed genoeg.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 153

· Intekening: tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/08/2013 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 115 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen op basis van jaarlijkse kliks. De eerste drie jaar wordt respectievelijk 4 %, 5 % en 6 % vastgeklikt. De volgende vijf jaar zal het vastgeklikte percentage achtereenvolgens tussen de 0 % en de 9, 11, 13, 15 of 17 % liggen. Het zal namelijk gelijk zijn aan de evolutie van het mandje ten opzichte van de start, met dien verstande dat er naargelang van het jaar voor elk aandeel een plafond geldt van 9, 11, 13, 15 of 17 %.  Er kan nooit een negatief percentage worden vastgeklikt.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om een nettorendement te halen van  1,4 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,4 % en 2,5 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 6,9 %
· Advies: defensief product, maar de perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen. 

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus Europe Best of 8

· Intekening: tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 27/02/2015 (iets meer dan 10 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 120 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de  Dow Jones Euro Stoxx 50 op basis van een mechanisme van jaarlijkse kliks, waarbij een drempel van – 3 % en een plafond van + 7 % worden gehanteerd. Bij een negatieve klik wordt de absolute waarde ervan bij het plafond geteld voor de volgende periode.
De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan de som van de vastgeklikte percentages met dien verstande dat die som minstens 20 % bedraagt.
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om een nettorendement te halen van  1,5 %
– ± 4 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,5 % en 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 5,1 %
· Advies: defensief profiel maar nogal magere perspectieven voor een looptijd van tien jaar.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Click Europe Reverse 18

· Intekening: tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/07/2008 (3 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de Dow Jones Euro Stoxx 50, de index die de evolutie van de belangrijkste Europese aandelen weerspiegelt. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 55 % min het totaal van de maandelijkse dalingen van de index. Indien dit totaal meer bedraagt dan 55 % speelt de kapitaalbescherming.
· Onze verwachtingen: meer dan 9 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
· Advies: niet kopen

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC EquiMax China Winners 1

· Intekening: tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/02/2014 (9 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming slaat op de initiële inventariswaarde in dollar (1.000 USD). Dat betekent dat de belegger blootgesteld blijft aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstappen)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 25 aandelen van multinationals die volgens KBC voordeel zullen halen uit de economische groei in China. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 110 % van de evolutie van het mandje (de eindwaarde waarmee rekening wordt gehouden is gebaseerd op de maandelijkse koersen tijdens de laatste 24 maanden van de looptijd van het fonds).   
· Onze verwachtingen:
– iets meer dan 3 kansen op 10 om  1 000 USD terug te krijgen
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD van minder dan  3,5 %
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD tussen  3,5 % en 7 %
– iets minder dan 2 kansen op 10 op een rendement in USD van meer dan 7 %
· Ons advies : Rekening houdend met het huidige koersniveau van de Amerikaanse dollar, die volgens ons zo’n 20 % ondergewaardeerd is, mag u in het kader van een gediversifieerde portefeuille een klein gedeelte van uw spaargeld voor de lange termijn in  USD beleggen.  In die optiek is KBC EquiMax China Winners 1 een waardig alternatief voor Amerikaanse obligaties. Omdat het om een belegging in dollar gaat, richt ze zich enkel tot beleggers die het wisselkoersrisico aanvaarden. Ze is niet geschikt voor beleggers die absolute kapitaalbescherming wensen. 

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus Stock Selection Short Term 4

· Intekening: tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/05/2008 (iets meer dan 3 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 110 % van de positieve evolutie van het mandje (de eindwaarde van het mandje is gebaseerd op de koersen op het einde van elk van de 13 trimesters vóór de vervaldag). 
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen; (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 7 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 7 %
· Advies: waardig alternatief voor traditionele vastrentende beleggingen, voor een beperkte inleg en indien u enige onzekerheid aanvaardt rond het uiteindelijke rendement van uw belegging, met name het risico dat u enkel uw begininleg terugkrijgt.  

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe Buy-Back 2

· Intekening: tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/08/2011 (6 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 16 internationale aandelen van bedrijven die een programma hebben aangekondigd om eigen aandelen in te kopen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 103 % van de positieve evolutie van het mandje (de eindwaarde waarmee rekening wordt gehouden is gebaseerd op de koersen op het einde van elke maand van het laatste jaar van de looptijd van het product). 
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen; (voor kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 4 %
– ± 3 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 10 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 10 %
· Advies: waardig alternatief voor traditionele vastrentende beleggingen, voor ene bescheiden inleg en indien u enige onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement van uw beleggen, met name het risico dat u enkel uw begininleg terugkrijgt.    

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC-Life Multinvest Security BeNe 5

· Intekening: tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Vervaldag: 31/08/2011 (6 jaar en 7 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Minimuminleg : 2 500 EUR
· Instapkosten: 3 % (tijdens intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 10 Belgische en Nederlandse aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 105 % van de evolutie van het mandje (de eindwaarde wordt berekend op basis van de maandelijkse waarden tijdens de laatste twaalf maanden van looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (voor kosten)
– ± 1 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2,5 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 9 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 9 %
· Advies: er bestaat een niet onaanzienlijk risico dat deze belegging niets opbrengt. Anderzijds biedt dit product toch ook wat perspectieven op een interessant rendement en beleggers die op zoek zijn naar een diversificatie voor hun obligatiebeleggingen die momenteel weinig opbrengen, kunnen zich daardoor misschien over de streep laten halen. In ieder geval is het aangewezen om slechts met een beperkt gedeelte van uw spaargeld op dit product in te tekenen. 

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC-Life Booster Netherlands 1

· Intekening: tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Vervaldag: 29/02/2008 (3 jaar en 1 maand)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: geen enkele kapitaalbescherming
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Minimuminleg : 2 500 EUR
· Instapkosten: 3 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de AEX-index, de representatieve index van de beurs van Amsterdam. Bij een stijging van de index wordt een meerwaarde toegekend die overeenstemt met twee keer de stijging, met dien verstande dat de maximale stijging waarmee rekening wordt gehouden 27,5 % bedraagt. Bij een daling van de index wordt van het terugbetaalde bedrag het percentage van de daling afgetrokken.
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om verlies te lijden dat bovendien mogelijk hoog kan oplopen
– ± 1 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 6 %
– ± 1 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 6 % en 14,3 %
– ± 3 kansen op  10 om een nettorendement te halen van 14,3 %
· Advies: gezien het aanzienlijke risico op verlies is dit fonds af te raden voor beleggers die op zoek zijn naar veiligheid. Beleggers die het risico van een aandelenbelegging aanvaarden, kunnen mogelijk worden aangesproken door het “booster”-effect, waardoor ze een dubbel zo hoog rendement kunnen halen als de index erop vooruitgaat.  Daar staat echter tegenover dat men via dit product geen dividenden op de aandelen ontvangt en dat de eventuele meerwaarde van de index geplafonneerd is. De relatief korte looptijd, die eigenlijk moeilijk verenigbaar is met een belegging in aandelen, zorgt ervoor dat we sceptisch staan tegenover de vraag of het wel opportuun is zo’n producten te ontwikkelen. We lopen voor dit product dan ook niet warm.   

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC EquiPlus Fix Upside USD 5

· Intekening: tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 29/08/2008 (3 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming heeft betrekking op de inventariswaarde in dollar (1 000 USD). De belegger blijft onderworpen aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt. L’investisseur reste exposé au risque lié à la devise américaine.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de positieve evolutie van het mandje en die wordt als volgt berekend : voor elk aandeel waarvan de eindwaarde hoger ligt dan de startwaarde, wordt een winst van 30 % in aanmerking genomen. Voor de dalingen wordt rekening gehouden met het werkelijke niveau van de dalingen.
· Onze verwachtingen:
– ± 6 kansen op  10 om  1 000 USD terug te krijgen
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD van minder dan 2,5 %
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD tussen de  2,5 % en de  6,8 %
· Advies: de perspectieven zijn niet goed genoeg om de concurrentie aan te gaan met meer traditionele beleggingen in USD. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Multisafe USD/EUR 9

· Intekening: tot 28/01/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 29/02/2008 (iets meer dan 3 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap )
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de wisselkoersverhouding tussen de dollar en de euro. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 115 % van de evolutie van de dollarkoers in euro. Als de dollar sterker wordt, zodat in plaats van 1,30 dollar nog slechts 1,10 dollar moet worden betaald voor 1 euro, wordt de toegekende meerwaarde als volgt berekend : 1,15 x 0,20 (het verschil tussen 1,30 en 1,10) gedeeld door 1,30 (het niveau van de dollar in euro  bij de start). De uitkomst van die oefening is 17,7 %. Als de dollar daarentegen blijft verzwakken zodat een euro nog meer gaat kosten dan 1,30 dollar, dan wordt geen enkele meerwaarde toegekend.    
· Ons advies : dit fonds probeert voordeel te halen uit de huidige zwakte van de dollar om een rendement te halen dat potentieel hoger ligt dan de voorwaarden die momenteel van kracht zijn op de traditionele vastrentende producten.  Rekening houdend met het feit dat in tegenstelling tot vorige versies van dit product niet langer 120 % van van de evolutie wordt toegekend, maar nog slechts 115 %, moet de dollar stijgen tot een niveau van 1,20 dollar voor één euro (tegenover 1,31 dollar momenteel) opdat het fonds een hoger rendement zou opleveren dan dat van kasbons van KBC op drie jaar (momenteel 2 % netto). Met een niveau van 1,10 dollar voor een euro zou het nettorendement uitkomen op 4,7 % en als 1 dollar weer volstaat om 1 euro te kopen, draait het nettorendement rond de 7,1 %.   
· Advies: met mate te gebruiken als diversificatie voor vastrentende beleggingen in euro

………………………………………………………………………………………………………………..

Deel dit artikel