Nieuws

Dezelfde spaarverzekering, maar niet hetzelfde rendement?

1 jaar geleden - woensdag 23 mei 2018
Een verzekeraar publiceert meerdere rendementen voor eenzelfde spaarverzekering. De andere maakt slechts één rendement bekend. Hoe kan dit?

De spaarverzekering Integrale 786 leverde over 2016 een rendement op van 2,5% én van 3,25%. Niet elke klant krijgt dus hetzelfde rendement terwijl we het toch over krek hetzelfde spaarproduct hebben.
Bij Vita Invest Dynamic van Federale kreeg iedereen hetzelfde rendement, namelijk 2%. Waarom kan Integrale haar klanten niet eenzelfde rendement bieden zoals Federale doet?

Historische verplichtingen

Integrale, maar ook andere verzekeraars zoals Baloise, hebben in het verleden op bepaalde spaarverzekeringen een hoge gewaarborgde minimumrente toegekend. Een minimumrente die soms tot wel 4,75% kon oplopen in tijden waarin de rentevoeten hoge toppen scheerden.

Een groot contrast met de historisch lage rente van vandaag en waar de verzekeraars niet op hadden gerekend. Die hoge minimumrentes werden soms voor het leven of voor een bepaalde periode (bv. gedurende acht jaar) verzekerd voor premies die destijds werden gestort.

In het voorbeeld van Integrale 786 zijn er premies die tot op vandaag recht geven op een minimumrente van 3,25%. Met andere woorden, Integrale is verplicht om op die specifieke premies een rendement te blijven bieden van (minimaal) 3,25%. Voor de verzekeraar geen sinecure, want door de aanhoudende lage rente zijn de rente-inkomsten van de onderliggende portefeuille momenteel onvoldoende om iedereen een rendement van 3,25% te kunnen bieden.

Een andere verzekeringnemer die ook de Integrale 786 heeft, maar premies heeft gestort op een later moment wanneer de gewaarborgde rentevoeten al fors lager stonden, kreeg dus geen 3,25% maar minder… 2,5%.

Nadelig voor nieuwkomers

Bij een levensverzekering waarbij een groot aantal premies een gewaarborgde rentevoet hebben die hoger is dan wat de onderliggende portefeuille vandaag kan opleveren, zijn nieuwe premies doorgaans benadeeld. We illustreren dat aan de hand van een voorbeeld.

Stel dat verzekeraar X via zijn levensverzekering 1 miljoen euro aan premies beheert. 200 000 euro ervan zijn premies met een gewaarborgd rendement van 4%, de rest heeft recht op een gewaarborgd rendement van 0,75%. De portefeuille leverde zo’n 2% op aan rente-inkomsten ofwel 20 000 euro.

De verzekeraar dient deze vervolgens te verdelen. Eerst krijgen de premies met de hoogste gewaarborgde rentevoet hun deel waar ze minstens recht op hebben. Dat is in dit voorbeeld 4% en komt neer op 8 000 euro. Een groot deel van de rente-inkomsten gaat dus naar die premies met hoge gewaarborgde rentevoeten.

Daardoor blijft er nog slechts 12 000 euro over om te verdelen onder de overige premies. Zij krijgen uiteindelijk een rendement van 1,5%, lager dan de opbrengst van 2% die de onderliggende portefeuille opbracht maar hoger dan het minimum van 0,75%.

We raden u Vita Invest Dynamic van Federale aan.
Federale heeft met de Vita Invest Dynamic een bewuste keuze gemaakt om een gewaarborgde rente van 0% te bieden waardoor elke premie, ongeacht of het een oude of een nieuwe premie is, altijd recht heeft op hetzelfde rendement. Dat is naast het bieden van een consequent fraai rendement een reden waarom we u die spaarverzekering aanraden.

Keur niet zomaar een spaarverzekering af die verschillende rendementen publiceert, zoals Integrale 786.
In de praktijk is het beeld veel genuanceerder. Integrale heeft al bewezen gul te zijn met het toekennen van winstdeelnames waardoor premies met een hoge gewaarborgde rentevoet een minder nadelig effect hebben op het rendement van nieuwe premies dan gewoonlijk het geval is. Integrale 786 is ook een interessante spaarverzekering. Nieuwe contracten zijn hier niet mogelijk. Enkel als u al een contract hebt, kunt u bijstorten.

Deel dit artikel