Nieuws

Zal Ethias een overnemer vinden voor de FIRST-rekening?

1 jaar geleden - donderdag 19 oktober 2017
En is het mogelijk uw contract opnieuw te activeren als er geen overnemer wordt gevonden?
Zal Ethias een overnemer vinden voor de FIRST-rekening?

Zal Ethias een overnemer vinden voor de FIRST-rekening?

Veel klanten sloten in juli hun FIRST-rekening af om de uitstappremie van 25% op te strijken, maar ook uit vrees dat Ethias het beheer van de rekening uit handen zou geven aan een buitenlandse verzekeraar die minder financiële garanties zou bieden. Hoe zit het nu, 3 maanden later? Is het nog altijd mogelijk uw contract opnieuw te activeren, indien dan toch geen overnemer wordt gevonden?

Ter herinnering

Op 14 juli rondde Ethias zijn 7e operatie af met als doel definitief komaf te maken met de FIRST-rekeningen waarover zijn klanten nog beschikten. Die rekeningen zijn voor de verzekeraar gezien hun hoge gewaarborgde rente (gemiddeld 3,5% per jaar) immers een kostelijke zaak. In juli bood Ethias een premie van 25% aan de klanten die hun FIRST-rekening definitief zouden afzweren.

Deze operatie was een heus succes gezien 70% van het kapitaal op de rekeningen werd opgenomen. Reden hiervoor was o.m. dat Ethias zijn klanten verklaarde op zoek te zijn naar een overnemer voor de FIRST-rekening. Geen geruststellend nieuws, want mocht de rekening terechtkomen in de handen van een buitenlandse overnemer, dan zou de depositogarantie wel eens kunnen verdwijnen. Buiten België bestaan er namelijk weinig landen waar levensverzekeringen een dergelijke bescherming genieten.

Nog altijd op zoek

Drie maanden later kon Ethias nog steeds geen overnemer vinden. Toen wij de verzekeraar om uitleg vroegen, kregen we als antwoord dat “de zaak verder loopt in het voordeel van Ethias.” Onmogelijk om er momenteel meer over te weten. Wel is het zo dat, als er geen overnemer wordt gevonden, klanten die hun FIRST-rekening in juni en juli 2017 afsloten, hun contract opnieuw zouden kunnen activeren tegen dezelfde voorwaarden als voorheen.

En dat is net wat sommige van onze lezers stoort. Ethias doet er erg lang over en ondertussen staat hun geld al 3 maanden geparkeerd op een weinig interessante rekening. Hoelang die situatie nog zal duren, heeft de verzekeraar niet gezegd. Maar wellicht zal hierover nog deze herfst worden gecommuniceerd.

Voorwaarden om uw rekening te heractiveren

Indien Ethias aankondigt dat het geen overnemer vindt en u uw rekening tijdens de SWITCH-operatie sloot (juni, juli 2017), dan zou u tot maximum één maand na de aankondiging uw contract opnieuw kunnen activeren en uw volledige inzet versluizen. Wel zult u de uitstappremie van 25% aan Ethias moeten terugbetalen.

Op uw storting zult u noch de instapkosten, noch de taks van 2% moeten betalen en gezien het niet gaat om een nieuw contract, zult u geen 8 jaar moeten wachten om geld op te nemen zonder de roerende voorheffing (30%) te betalen. Verder zal de gewaarborgde rente van kracht blijven. Wel zult u de interesten over de periode tussen de opzeg- en de heractiveringsdatum van uw contract, aan uw neus zien voorbijgaan.

Dit alles geldt natuurlijk enkel en alleen als Ethias geen overnemer vindt. We houden u op de hoogte van de situatie. In afwachting parkeert u uw kapitaal best op een spaarrekening.
Gebruik onze selector en vind de ideale spaarrekening in functie van uw profiel

Deel dit artikel