Dossier
Het depositogarantiesysteem beschermt deposito's tot 100.000 euro per persoon en per bank

Om ervoor te zorgen dat de burger zijn vertrouwen zou behouden in de financiële instellingen en om te vermijden dat die burger in paniek zou slaan zodra er negatieve berichten over een bank circuleren, hebben zowel België als heel wat andere Europese lidstaten hun depositogarantiesysteem versterkt.

Artikels

 • Artikel
  Het depositogarantiesysteem beschermt deposito's tot 100.000 euro per persoon en per bank 3 jaar geleden - dinsdag 1 november 2016
  Om ervoor te zorgen dat de burger zijn vertrouwen zou behouden in de financiële instellingen en om te vermijden dat die burger in paniek zou slaan zodra er negatieve berichten over een bank circuleren, hebben zowel België als heel wat andere Europese lidstaten hun depositogarantiesysteem versterkt.

  Als een bank effectief failliet gaat, dan zorgt de depositogarantieregeling ervoor dat klanten bij die bank hun geld toch terugbetaald krijgen, tot een maximumdrempel van 100.000 euro per persoon en per bank.
  In België genieten ook bepaalde levensverzekeringscontracten diezelfde bescherming.

  Naar meer dan 100.000 euro in bepaalde gevallen?

  De bescherming kan voortaan in drie gevallen worden opgetrokken naar 500.000 EUR:
  – U ontvangt een groot bedrag uit de verkoop van een particuliere woning.
  – U ontvangt een groot bedrag uit een specifieke “levensgebeurtenis” zoals de uitkering van een kapitaal bij pensioen, overlijden, ontslag of invaliditeit.
  – U krijgt een verzekeringsuitkering uitbetaald of een vergoeding als slachtoffer van een misdrijf of een gerechtelijke fout.
  Opgelet: de verhoogde bescherming geldt wel maar gedurende een periode van 6 maanden na de storting van het geld op uw bankrekening. Na afloop van die periode moet u er dus sowieso voor gezorgd hebben dat u het geld hebt gespreid of herbelegd (in fondsen, aandelen…), zodat u nooit meer dan 100.000 EUR hebt staan bij één bank.

  Voor koppels veelal tot 200.000 euro

  Het bedrag dat beschermd is door het depositogarantiesysteem bedraagt 100.000 euro per persoon en per bank. Hoe zit het dan met gemeenschappelijke rekeningen ?
  Bij gemeenschappelijke rekeningen gaat men ervan uit dat de tegoeden op de rekening voor de helft toebehoren aan elk van beide titularissen.
  Het plafond van 100.000 euro wordt dan ook op beide titularissen afzonderlijk toegepast, m.a.w. in totaal zal maximaal 200.000 euro beschermd zijn.
  Diezelfde regel geldt ook voor mensen die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel of onder een gemeenschappelijk stelsel, zelfs indien de rekening in kwestie maar op naam staat van een van beide partners.

  Nemen we als voorbeeld een koppel waarbij de man een rekening heeft op zijn naam, waar 120.000 euro op staat, en waarbij hij ook een gemeenschappelijke rekening heeft met zijn vrouw, waar 70.000 euro op staat. Dan hebben zowel man als vrouw recht op de helft van het totaalbedrag (190.000 euro). M.a.w. is in dit geval voor elk van beiden 95.000 euro beschermd door het depositogarantiesysteem indien de bank in kwestie failliet zou gaan en het koppel zou dus geen verlies lijden, ook al staat er op de rekening die enkel op naam staat van de man meer dan 100.000 euro.

  Voor koppels die niet gehuwd zijn onder een gemeenschappelijk stelsel of onder het wettelijk stelsel, behoort enkel het saldo op de gemeenschappelijke rekening (in ons voorbeeld 70.000 euro) voor telkens de helft toe aan elk van beide partners (dus elk 35.000 euro). De rekening met 120.000 euro behoort dan tot het eigen vermogen van de man en bij een faillissement van de bank, zal de man in dit geval slechts het maximum van 100.000 euro per persoon en per bank terugbetaald krijgen via het depositogarantiesysteem, ook al was hij de "eigenaar" van 120.000 euro op de rekening op zijn naam en van 35.000 euro op de gemeenschappelijke rekening. Hij lijdt m.a.w. een verlies van 55.000 euro. Zijn partner recupereert haar helft van de gemeenschappelijke rekening, in ons voorbeeld 35.000 euro.

  Wat met buitenlandse banken?

  Als u centen aanhoudt bij sommige buitenlandse banken die ook in België actief zijn, dan kan het zijn dat u onder een buitenlandse depositogarantieregeling valt. Niettemin geniet u dan dezelfde bescherming als die geboden door het Belgisch depositogarantiesysteem.

  Voor levensverzekeringen bestaat in het buitenland echter geen bescherming tot 100 000 zoals in België het geval is. Behalve in Frankrijk, daar bent u gedekt tot 70 000 euro. Deze bescherming geldt voor de tegoeden die u belegt in het Waarborgfonds d’AFER Europe+.

   

  Deel dit artikel

;