Nieuws
FIRST-rekening: verhaal niet ten einde 1 jaar geleden - woensdag 14 juni 2017
We vroegen Ethias een oplossing die de rechten van de consument niet met de voeten treedt.

We raden u af om momenteel iets te ondernemen, m.a.w. om voor de premie van 25% te kiezen. De huidige actie loopt trouwens nog tot 7 juli, er is dus nog voldoende tijd om even de kat uit de boom te kijken.

 

Wat voorafging…

In ons vorig artikel schreven we al dat verzekeraar Ethias opnieuw een afkooppremie biedt van 25% aan mensen die nog een FIRST-rekening hebben van vóór 2003. Die contracten bieden nog een hoge gewaarborgde rentevoet (gemiddeld 3,50%), en dat levenslang.

In zijn communicatie vermeldt Ethias ook dat het zijn FIRST-portefeuille wil verkopen aan een buitenlandse overnemer, waarvan de naam tot op heden niet gekend is. Mensen die nog zo'n contract hebben, moeten nu dus kiezen of ze eventueel voor de afkooppremie gaan, dan wel of ze hun contract gewoon behouden, maar in het laatste geval weten ze niet of hun centen zullen worden toevertrouwd aan een solide verzekeraar en of ze nog zullen genieten van een depositogarantieregeling tot 100.000 euro.

Die situatie is niet correct, en dus schreven wij zowel Ethias aan als de FSMA en minister Peeters, belast met consumentenzaken. Hoewel Ethias dat poogt te weerleggen, is de huidige situatie een extra stimulans om in te gaan op het afkoopbod, aangezien spaarders mogelijk een hoger risico in hun maag gesplitst zullen krijgen indien ze dat niet doen.

 

Antwoord van Ethias

In antwoord op ons schrijven liet Ethias weten dat het in deze fase geen namen van eventuele overnemers kan geven gezien de vertrouwelijkheid rond dit type operaties. Dat kan wel zo zijn vanuit het standpunt van de verzekeraar, maar het verandert niets aan de situatie van de spaarders.

We hebben Ethias dan ook geantwoord met de vraag om een oplossing uit te werken die voor iedereen aanvaardbaar is en die de rechten van de consument niet met de voeten treedt.

In ons antwoord stellen we voor dat Ethias van de overnemer eist dat hij na de effectieve overdracht van de contracten aan de ex-Ethias-klanten de kans biedt om minstens tegen dezelfde voorwaarden als die van het huidige afkoopbod van Ethias (premie van 25%) alsnog uit te stappen indien de klant van oordeel is dat hem onvoldoende waarborgen worden geboden op het vlak van veiligheid.

Op die manier hoeft de consument vandaag geen beslissing te nemen zonder kennis van zaken, waardoor hij misschien nodeloos aan het mooie, levenslange rendement van gemiddeld 3,50% zou verzaken. En als die piste niet bewandeld kan worden, dan zou Ethias zijn spaarders minstens een gevoelig hogere premie moeten bieden, want de huidige 25% staat geenszins in verhouding tot een levenslang gewaarborgd rendement van gemiddeld 3,50%.

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd, we wachten opnieuw het antwoord af van Ethias en raden u af om momenteel iets te ondernemen.

Deel dit artikel