Nieuws

Ethias biedt mensen die vóór september 2003 een First-rekening afgesloten een uitstappremie aan van 25%

1 jaar geleden - vrijdag 2 juni 2017
Verzekeraar Test-Aankoop is het niet eens met die campagne. We leggen u uit waarom.
Ethias biedt mensen die vóór september 2003 een First-rekening afgesloten een uitstappremie aan van 25%

Ethias biedt mensen die vóór september 2003 een First-rekening afgesloten een uitstappremie aan van 25%

Niet de eerste poging

Het is niet de eerste poging van Ethias om klanten te overhalen uit de First-rekening te stappen. Spaarders die hun centen op korte termijn niet nodig hebben, hebben wij altijd afgeraden om op zo’n aanbod in te gaan. Zij verzaken dan immers aan een hoge (gemiddeld 3,5%) en levenslang gewaarborgde rentevoet. Parallel met dit aanbod probeert Ethias zich trouwens te ontdoen van de resterende First-rekeningen en voert het gesprekken met meerdere buitenlandse potentiële kopers/overnemers. Op dit moment is de afloop van die gesprekken echter nog onduidelijk.

 

Gelijkwaardige veiligheid voor de spaarders?

Volgens Ethias zou een overdracht van de First-portefeuille geen gevolgen hebben op de contractvoorwaarden. Maar als de overnemer buitenlands is, dan zal de huidige Belgische garantie waarover de verzekerden beschikken (tot 100.000 euro per persoon in het geval van een faillissement) worden vervangen door het systeem dat in voege is in het land van de overnemer (als dat al bestaat...). De verzekerden moeten vandaag dus een keuze maken (premie opstrijken of contract aanhouden) terwijl ze niet weten of hun kapitaal aan een solide verzekeraar zal worden toevertrouwd en al evenmin over welke bescherming ze zullen beschikken.

 

Campagne opschorten

We houden niet van kat-in-de-zakoperaties en zijn van oordeel dat Ethias niet in het belang van zijn klanten handelt. Test-Aankoop heeft dan ook gevraagd aan de FSMA, en aan minister Peeters om zich over de zaak te buigen en erover te waken dat de waarborgen die de potentiële overnemer(s) bied(t)(en), gelijkwaardig zijn. Minister Peeters is alvast net zoals wij van oordeel dat de verzekerden over duidelijke en correcte informatie moeten beschikken om hun keuze te kunnen maken. In afwachting hebben we Ethias gevraagd de campagne op te schorten, maar voorlopig kregen we nog geen antwoord.

Deel dit artikel