Nieuws

Spaargeld in specifieke gevallen beschermd tot 500.000 euro

2 jaar geleden - dinsdag 13 december 2016
Op 2 december 2016 heeft de ministerraad een ontwerp goedgekeurd waarbij het depositogarantiestelsel in specifieke gevallen wordt uitgebreid.

Iedereen geniet een algemene bescherming tot 100.000 EUR per persoon en per bank, maar dit kan voortaan in drie gevallen worden opgetrokken naar 500.000 EUR.

Verhoogde bescherming in bepaalde gevallen

In de volgende drie gevallen geniet u een verhoogde bescherming (tot 500 000 euro):
– U ontvangt een groot bedrag uit de verkoop van een particuliere woning.
– U ontvangt een groot bedrag uit een specifieke “levensgebeurtenis” zoals de uitkering van een kapitaal bij pensioen, overlijden, ontslag of invaliditeit.
– U krijgt een verzekeringsuitkering uitbetaald of een vergoeding als slachtoffer van een misdrijf of een gerechtelijke fout.

Opgelet: de verhoogde bescherming geldt wel maar gedurende een periode van 6 maanden na de storting van het geld op uw bankrekening. Na afloop van die periode moet u er dus sowieso voor gezorgd hebben dat u het geld hebt gespreid of herbelegd (in fondsen, aandelen…), zodat u nooit meer dan 100.000 EUR hebt staan bij één bank.

Uitstelgedrag federale regering

Op Europees niveau werden al in 2014 richtlijnen opgesteld voor de uitbreiding van het depositogarantiestelsel. Vervolgens kreeg ons land tijd tot juli 2015 om de richtlijnen om te zetten naar Belgisch recht, maar onze regering liet het dossier aanslepen. Pas op 22 april 2016 werden de maatregelen in de wet opgenomen. Er wordt momenteel nog gewerkt aan een koninklijk besluit om de praktische kant van de wet toe te lichten.

Deel dit artikel