RECESSIE

Met het woord recessie duidt men de terugval aan van de economische activiteit in een land, een regio of heel de wereld. Men heeft het met name over recessie bij een daling van het BBP. Volgens een algemeen gehanteerde regel is er effectief sprake van recessie als het BBP gedurende twee of meerdere achtereenvolgende kwartalen achteruit gaat.

 

Niet te verwarren met :

een groeivertraging: bij een economische groeivertraging blijft de economie groeien, maar ligt het groeitempo lager dan voordien; bijvoorbeeld wanneer de economie het ene kwartaal groeit met 1% en het volgende met slechts 0,8%. 

een depressie: een economische depressie is wanneer een economische recessie gedurende lange tijd aanhoudt; de negatieve impact is daardoor nog breder en erger; zo duurde de depressie in de jaren 30 van de vorige eeuw maar liefst 3 jaar en 9 maanden.