RECESSIE

Met het woord recessie duidt men de terugval aan van de economische activiteit in een land, een regio of heel de wereld. Men heeft het met name over recessie bij een daling van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Volgens een algemeen gehanteerde regel is er effectief sprake van recessie als het BBP gedurende twee of meerdere achtereenvolgende kwartalen achteruit gaat.

 

;