Zenobe Gramme

BE0003809267
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
164,02 EUR 19/02/2018 01:00 Brussel
0,00 % Wijziging sinds laatste afsluiting
145,0500 168,3000  52 weken min max
9,75 % Rendement 1 jaar
4,71 % Verwacht nettodividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Het vastgoedcertificaat Zenobe Gramme keerde in maart een hogere coupon uit t.o.v. een jaar voorheen 10 maanden geleden - dinsdag 25 april 2017
  De stijging viel wel lager uit dan verwacht door hogere financieringskosten.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Zenobe Gramme: faillissement van huurder Truvo 1 jaar geleden - woensdag 16 november 2016

  Slecht nieuws voor de toekomstige coupon.

  We schroeven onze ramingen terug en mikken voor boekjaar 2016 voortaan op een coupon van 8,20 EUR netto (voorheen 9,08 EUR netto; -9,7 %), wat overeenstemt met 7,91 EUR bij 30 % roerende voorheffing. Wie het certificaat in portefeuille heeft, mag het wel
  HOUDEN.

   

  Slecht nieuws

  De beheerders van het vastgoedcertificaat Zenobe Gramme konden begin juni goed nieuws melden. Ze hadden immers drie nieuwe huurders gevonden, waardoor het Luikse kantorenpark vanaf 1 oktober volledig verhuurd zou zijn. Maar al eind juni bleek dat feestje niet door te gaan door het faillissement van huurder Truvo Belgium, de uitgever van de Gouden Gids.

   

  Impact op de huurinkomsten

  Door het wegvallen van Truvo daalt de bezettingsgraad naar 92,5 %. We schatten dat de huurinkomsten daardoor zowat 7 % lager zullen uitvallen dan we hadden verwacht voor 2016. Zenobe Gramme heeft ook zijn handelsvordering op Truvo moeten terugnemen. En als de beheerders er alsnog in slagen om een nieuwe huurder aan te trekken, dan zal dat wellicht gepaard gaan met renovatiekosten, die dan weer op de coupon zullen wegen.

   

  Koers op het moment van de analyse: 151 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Vastgoedcertificaat Zenobe Gramme: volledig verhuurd 1 jaar geleden - woensdag 6 juli 2016

  Het vastgoedcertificaat Zenobe Gramme kondigde de komst aan van een aantal nieuwe huurders.

  Vanaf 1 oktober zal het complex voor de volle 100 % verhuurd zijn (in vergelijking met een bezettingsgraad van zowat 88 % voorheen).
  We raden u aan het certificaat te houden. Doorgewinterde speculanten die niet vervaard zijn voor enig risico, kunnen tot een aankoopprijs van zowat 150 EUR zelfs nog een gokje wagen.

   

  Nieuwe huurders

  Recent werden er voor het Luikse kantorenpark drie nieuwe huurovereenkomsten getekend. Het gaat telkens om klassieke contracten voor 9 jaar die elke 3 jaar opzegbaar zijn.
  – Het eerste ging al in op 1 juni jongstleden en werd gesloten met het sociaal ondernemingssecretariaat Partena SSE. Deze huurder was overigens al in één van de gebouwen aanwezig en hernieuwde daar zijn huurovereenkomst al op 1 maart.
  – Het tweede contract, met de “Service Public wallon de l’Emploi et de la Formation professionnelle”, de Waalse tegenhanger van de VDAB, gaat van start op 1 augustus.
  – Tot slot zal uitzendbureau Unique op 1 oktober haar intrek nemen in de ruimten die nu nog gehuurd worden door informaticareus IBM, die op 31 augustus vertrekt.

   

  Gevolgen?

  In het kader van deze nieuwe verhuringen zullen er renovatiewerken uitgevoerd worden voor ruim 12 EUR per certificaat. Daartegenover staat wel dat per 1 oktober 2016 de huren op jaarbasis vanaf 2017 een kleine 4 EUR per certificaat hoger zullen liggen. De kosten voor de werken zullen dus ongeveer de bijkomende huurinkomsten van 3 jaar opslorpen.

   

  Daartegenover staat dat de kosten voor leegstand lager zullen zijn. Alles bij mekaar passen we onze winst- en couponschattingen dan ook niet aan. Voor maart 2017 tippen we nog steeds op een coupon van 9,08 EUR netto. We schatten de intrinsieke waarde momenteel in op minstens 160 EUR per certificaat en de netto liquidatiewaarde op een kleine 180 EUR (op basis van de geschatte waarde door de expert op 31/12/2015).

   

  Koers op het moment van de analyse: 156 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Zenobe Gramme: hogere coupons 1 jaar geleden - woensdag 4 mei 2016

  Het vastgoedcertificaat Zenobe Gramme, dat betrekking heeft op een Luiks kantorenpark, betaalde op 31 maart een fors hoger dan verwachte nettocoupon uit van 6,40 EUR. Ook de volgende coupons zullen flink hoger zijn.

  Beleggers die niet bevreesd zijn voor het risico dat samenhangt met de verhuur van kantoren op korte termijn, mogen het certificaat speculatief kopen. Voor de anderen, houden.

   

  Gewijzigd beleid inzake beheersvergoeding

  Beheerder KBC besloot uiteindelijk toch om met terugwerkende kracht een lagere, en eerlijker berekende beheersvergoeding aan te rekenen, waardoor de coupon over het boekjaar 2015 meteen 1,7 EUR hoger uitkwam. Maar ook de kosten daalden fors door de terugname van een voorziening voor werken. Daarnaast stegen de huurinkomsten met 3,3 %. Zonder nieuwe verhuringen (de leegstand situeert zich in 1 gebouw van het complex en bedraagt ±12 %), zouden voor het lopende boekjaar de huurinkomsten min of meer stabiel moeten blijven. En al zal het effect van de lagere beheersvergoeding dan minder doorwegen, voor de volgende jaren zijn er (behoudens herverhuring) weinig werken gepland. In maart 2017 komt er dus wellicht opnieuw een fors hogere coupon (±9 EUR).

   

  Vereffening voorlopig nog niet op de agenda

  Het ziet er niet naar uit dat de beheerders op korte termijn het kantorenpark willen verkopen. Momenteel schatten we de intrinsieke waarde per certificaat op minstens 160 EUR. Op basis van de schatting van de expert op 31/12/2015 zou de netto liquidatiewaarde volgens onze berekeningen zelfs op een kleine 180 EUR kunnen uitkomen.

   

  Koers op het moment van de analyse: 130 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Vastgoedcertificaat Zénobe Gramme: nieuwe huurder en 2 contractverlengingen 2 jaar geleden - donderdag 18 februari 2016

  Het vastgoedcertificaat Zénobe Gramme, dat betrekking heeft op een kantorenpark in Luik, verwelkomt een nieuwe huurder, en twee bestaande huurders verlengden hun contract.

  Risicobewuste beleggers mogen het vastgoedcertificaat Zénobe Gramme in portefeuille houden.

   

  Nadat begin juli 2015 enkele wijzigingen in de huursituatie werden aangekondigd, kon het vastgoedcertificaat recentelijk opnieuw met positief nieuws uitpakken. Zo verlengden socialezekerheidskantoor Partena en verzekeraar IMA Benelux Assistance, van wie het contract in 2016 afliep en die samen goed zijn voor zo’n 14 % van de verhuurbare kantoorruimte, allebei hun contract via de klassieke huurformule van 3-6-9 jaar.

   

  Over de andere huurcontracten die nog dit jaar vervallen (±19% van de totale oppervlakte) werd (nog) niets bekendgemaakt. Wel komt uitzendbureau Trace er voor minstens 6 jaar bij als huurder (via 6-9 contract; minder dan 2 % van de verhuurbare oppervlakte). De totale bezettingsgraad stijgt daardoor tot ±89 %, t.o.v. ±87 % voorheen.

   

  Hoewel er geen exacte voorwaarden over (de verlenging van) de huurcontracten (gratis huurperiode, opfrissings- of onderhoudswerken, enz.) werden meegedeeld, stijgen de totale jaarlijkse huurinkomsten na deze huurwijzigingen wel met een kleine 3 %.

   

  Koers op het moment van de analyse: 124,01 EUR

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Segment Kantoren
Maximumkoers afgelopen 12 maanden 168,30 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 145,05 EUR
ISIN-code BE0003809267
Beurs Brussel
Aantal bestaande aandelen 63.140
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,01 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 10
Website www.kbcmerchantbanking.com/zenobe-gramme

Prestaties (in euro)

Rendement 3 maanden 0,00 %
Rendement 6 maanden 2,44 %
Rendement 1 jaar 9,75 %
Rendement 5 jaar 7,24 %

Sleutelcijfers per certificaat

Laatste nettodividend 7,40 EUR
Volgende nettodividend 7,72 EUR
Bezettingsgraad 96,00 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 4,71 %
×
Vertel ons wat u denkt
zenobe-gramme
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden