Zenobe Gramme

BE0003809267
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,80 EUR 25/04/2019 0:00 Brussel
0,00 EUR (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
151,0000 170,0000  52 weken min max
9,11 % Rendement 1 jaar
5,65 % Verwacht nettodividendrendement
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Hoe komen we tot ons advies?
Lees hier onze analyse.

Artikels

 • Analyse
  Het vastgoedcertificaat Zenobe Gramme zag de huurinkomsten toenemen 11 maanden geleden - dinsdag 22 mei 2018
  Ook de bezettingsgraad ging erop vooruit.
   
   
   
   

  De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Het vastgoedcertificaat Zenobe Gramme keerde in maart een hogere coupon uit t.o.v. een jaar voorheen 2 jaar geleden - dinsdag 25 april 2017
  De stijging viel wel lager uit dan verwacht door hogere financieringskosten.

  Hoe dan ook, u mag de vastgoedcertificaten houden voor het mooie couponrendement (±5%) en de koers die fors onder de geschatte netto liquidatiewaarde ligt. Beleggers die enig risico niet schuwen, mogen zelfs een gokje wagen door het certificaat te kopen tot een koers van zowat 155 EUR.

  Hogere kredietlasten

  Op 31 maart jl. werd coupon nr. 14 uitgekeerd, goed voor een bedrag van 7,40 EUR netto, wat toch een stuk lager is dan we hadden verwacht (7,91 EUR netto). Dit is te wijten aan een hogere schuldaflossing. De uitstaande lening werd immers verhoogd om renovatiewerken te financieren, nodig om nieuwe huurders aan te trekken. Goed nieuws is wel dat er twee nieuwe huurders werden gevonden (Select Human Resources en Holding Schyns G&G) die een deel van de vrijgekomen ruimte van het failliete Truvo innemen. Het gaat telkens om huurcontracten van 9 jaar, die driejaarlijks opzegbaar zijn.

  Netto liquidatiewaarde

  De onafhankelijke expert die in de arm werd genomen, schatte de gebouwen eind 2016 op bijna 23 miljoen EUR, een toename van 1,9% t.o.v. de raming eind 2015. De waardestijging weerspiegelt echter niet de kosten van de werken. Op basis van de schatting van de expert ramen wij de netto liquidatiewaarde nog altijd op zowat 180 EUR per certificaat.

  We tippen op een couponstijging tot 7,72 EUR netto in maart 2018. Als de huursituatie onveranderd blijft, zouden de huurinkomsten ruim 7% hoger moeten uitkomen.

  Koers op het moment van analyse: 146,60 EUR

  Het vastgoedcertificaat Zenobe Gramme heeft betrekking op 11 kantoorgebouwen in het gelijknamige kantorenpark in Luik.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Zenobe Gramme: faillissement van huurder Truvo 2 jaar geleden - woensdag 16 november 2016

  Slecht nieuws voor de toekomstige coupon.

  We schroeven onze ramingen terug en mikken voor boekjaar 2016 voortaan op een coupon van 8,20 EUR netto (voorheen 9,08 EUR netto; -9,7 %), wat overeenstemt met 7,91 EUR bij 30 % roerende voorheffing. Wie het certificaat in portefeuille heeft, mag het wel
  HOUDEN.

   

  Slecht nieuws

  De beheerders van het vastgoedcertificaat Zenobe Gramme konden begin juni goed nieuws melden. Ze hadden immers drie nieuwe huurders gevonden, waardoor het Luikse kantorenpark vanaf 1 oktober volledig verhuurd zou zijn. Maar al eind juni bleek dat feestje niet door te gaan door het faillissement van huurder Truvo Belgium, de uitgever van de Gouden Gids.

   

  Impact op de huurinkomsten

  Door het wegvallen van Truvo daalt de bezettingsgraad naar 92,5 %. We schatten dat de huurinkomsten daardoor zowat 7 % lager zullen uitvallen dan we hadden verwacht voor 2016. Zenobe Gramme heeft ook zijn handelsvordering op Truvo moeten terugnemen. En als de beheerders er alsnog in slagen om een nieuwe huurder aan te trekken, dan zal dat wellicht gepaard gaan met renovatiekosten, die dan weer op de coupon zullen wegen.

   

  Koers op het moment van de analyse: 151 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Vastgoedcertificaat Zenobe Gramme: volledig verhuurd 2 jaar geleden - woensdag 6 juli 2016

  Het vastgoedcertificaat Zenobe Gramme kondigde de komst aan van een aantal nieuwe huurders.

  Vanaf 1 oktober zal het complex voor de volle 100 % verhuurd zijn (in vergelijking met een bezettingsgraad van zowat 88 % voorheen).
  We raden u aan het certificaat te houden. Doorgewinterde speculanten die niet vervaard zijn voor enig risico, kunnen tot een aankoopprijs van zowat 150 EUR zelfs nog een gokje wagen.

   

  Nieuwe huurders

  Recent werden er voor het Luikse kantorenpark drie nieuwe huurovereenkomsten getekend. Het gaat telkens om klassieke contracten voor 9 jaar die elke 3 jaar opzegbaar zijn.
  – Het eerste ging al in op 1 juni jongstleden en werd gesloten met het sociaal ondernemingssecretariaat Partena SSE. Deze huurder was overigens al in één van de gebouwen aanwezig en hernieuwde daar zijn huurovereenkomst al op 1 maart.
  – Het tweede contract, met de “Service Public wallon de l’Emploi et de la Formation professionnelle”, de Waalse tegenhanger van de VDAB, gaat van start op 1 augustus.
  – Tot slot zal uitzendbureau Unique op 1 oktober haar intrek nemen in de ruimten die nu nog gehuurd worden door informaticareus IBM, die op 31 augustus vertrekt.

   

  Gevolgen?

  In het kader van deze nieuwe verhuringen zullen er renovatiewerken uitgevoerd worden voor ruim 12 EUR per certificaat. Daartegenover staat wel dat per 1 oktober 2016 de huren op jaarbasis vanaf 2017 een kleine 4 EUR per certificaat hoger zullen liggen. De kosten voor de werken zullen dus ongeveer de bijkomende huurinkomsten van 3 jaar opslorpen.

   

  Daartegenover staat dat de kosten voor leegstand lager zullen zijn. Alles bij mekaar passen we onze winst- en couponschattingen dan ook niet aan. Voor maart 2017 tippen we nog steeds op een coupon van 9,08 EUR netto. We schatten de intrinsieke waarde momenteel in op minstens 160 EUR per certificaat en de netto liquidatiewaarde op een kleine 180 EUR (op basis van de geschatte waarde door de expert op 31/12/2015).

   

  Koers op het moment van de analyse: 156 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Zenobe Gramme: hogere coupons 2 jaar geleden - woensdag 4 mei 2016

  Het vastgoedcertificaat Zenobe Gramme, dat betrekking heeft op een Luiks kantorenpark, betaalde op 31 maart een fors hoger dan verwachte nettocoupon uit van 6,40 EUR. Ook de volgende coupons zullen flink hoger zijn.

  Beleggers die niet bevreesd zijn voor het risico dat samenhangt met de verhuur van kantoren op korte termijn, mogen het certificaat speculatief kopen. Voor de anderen, houden.

   

  Gewijzigd beleid inzake beheersvergoeding

  Beheerder KBC besloot uiteindelijk toch om met terugwerkende kracht een lagere, en eerlijker berekende beheersvergoeding aan te rekenen, waardoor de coupon over het boekjaar 2015 meteen 1,7 EUR hoger uitkwam. Maar ook de kosten daalden fors door de terugname van een voorziening voor werken. Daarnaast stegen de huurinkomsten met 3,3 %. Zonder nieuwe verhuringen (de leegstand situeert zich in 1 gebouw van het complex en bedraagt ±12 %), zouden voor het lopende boekjaar de huurinkomsten min of meer stabiel moeten blijven. En al zal het effect van de lagere beheersvergoeding dan minder doorwegen, voor de volgende jaren zijn er (behoudens herverhuring) weinig werken gepland. In maart 2017 komt er dus wellicht opnieuw een fors hogere coupon (±9 EUR).

   

  Vereffening voorlopig nog niet op de agenda

  Het ziet er niet naar uit dat de beheerders op korte termijn het kantorenpark willen verkopen. Momenteel schatten we de intrinsieke waarde per certificaat op minstens 160 EUR. Op basis van de schatting van de expert op 31/12/2015 zou de netto liquidatiewaarde volgens onze berekeningen zelfs op een kleine 180 EUR kunnen uitkomen.

   

  Koers op het moment van de analyse: 130 EUR

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Segment Kantoren
Maximumkoers afgelopen 12 maanden 170,00 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 151,00 EUR
ISIN-code BE0003809267
Beurs Brussel
Aantal bestaande aandelen 63.140
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,01 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 7
Website www.kbc.be/corporate/en/article/financing.html

Prestaties (in euro)

Rendement 3 maanden 7,25 %
Rendement 6 maanden 11,46 %
Rendement 1 jaar 9,11 %
Rendement 5 jaar 12,35 %

Sleutelcijfers per certificaat

Laatste nettodividend 12,00 EUR
Volgende nettodividend 8,75 EUR
Bezettingsgraad 98,00 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 5,65 %
×
Vertel ons wat u denkt
zenobe-gramme
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden