Genk Logistics

BE0003740546
48,20 EUR 18/11/2019 16:30 Brussel
0,00 EUR (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
46,0100 62,0000  52 weken min max
13,13 % Rendement 1 jaar
0,00 % Verwacht nettodividendrendement
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Nieuw huurcontract toont netelige situatie van Genk Logistics aan 5 maanden geleden - dinsdag 18 juni 2019
  De recente huurovereenkomst is van korte duur.
   
   
   
   

  De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  De beheerders van vastgoedcertificaat Genk Logistics beslisten om geen coupon uit te keren over boekjaar 2017-18 8 maanden geleden - dinsdag 12 maart 2019
  Waarom? De situatie van bijna volledige leegstand en hoge renovatiekosten in het verschiet.

  De toestand is weinig hoopgevend.
  VERKOOP uw certificaten. Enkel wie tegen een stootje kan, mag eventueel speculatief houden. 

  Stand van verhuring

  Het certificaat Genk Logistics heeft betrekking op een logistiek complex van twee gebouwen in een industriepark in Genk. Sinds de vorige huurder, Ewals, eind maart 2018 het complex verliet, werd nog geen nieuwe huurder gevonden die het volledige complex wil huren. Dat is een stevige aderlating, want Ewals leverde op jaarbasis nog zo’n 2,7 miljoen euro aan huurinkomsten op. De situatie kon enigszins verzacht worden door een kwart van het complex tijdelijk, voor vijf maanden, te verhuren aan Stobart Automotive Europe. Dat bedrijf huurt evenwel sinds begin november nog enkel het parkeerterrein, telkens voor een periode van 1 jaar. Op 7 maart jongstleden raakte bekend dat Peethultra Transport het eerste gebouw deels huurt sinds 1 maart. Het gaat hier echter maar om 15% van de totale oppervlakte van Genk Logistics. Het huurcontract loopt 1 jaar en 3 maanden en kan stilzwijgend worden verlengd met periodes van 3 jaar.

  Waarde bij vereffening?

  Op basis van de recentste schatting van een expert (op 30/11) ramen we de liquidatiewaarde op ±78 EUR net-to. De beschikbare cash moet er nog worden bijgeteld, maar gezien de kosten en de aanhoudende leegstand is de werkelijke waarde bij vereffening wellicht (een stuk) lager. 

  En wat nu?

  Het vinden van een grote huurder is cruciaal, want de huurinkomsten zijn dringend nodig gelet op de verschillende investeringen die bekostigd moeten worden. Zo worden in het huidige boekjaar voor circa 380 000 euro aan elektriciteitswerken uitgevoerd. Ook het dak moet deels worden hernieuwd, aan die werken hangt een voorlopig prijskaartje van ruim 2 miljoen euro. Tot slot zullen de zullen de leegstandskosten aanzwellen.

  Indien er effectief een huurder van groot kaliber opduikt, is de kans bovendien niet denkbeeldig dat die bepaalde eisen zal stellen aan het gebouw, wat dan weer tot nieuwe en dure renovatiewerken kan leiden. Hoewel Genk Logistics op dit moment nog voldoende liquiditeiten heeft om het op korte termijn te blijven rooien, vinden we de onzekerheid te groot en raden we u aan om uw certificaten te verkopen (gebruik daarvoor een limietorder). Schrikt het zeer hoge risico u niet af, dan kunt u eventueel houden in afwachting van positief nieuws dat de koers hoger kan sturen.

  Koers op het moment van de analyse: 53,02 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Het certificaat Genk Logistics heeft één van zijn gebouwen verkocht (object 3) 1 jaar geleden - woensdag 28 maart 2018
  Verder werd de beslissing van huurder Ewals om eind maart uit object 1 te trekken bevestigd.

  Op basis van de expertiseschatting van 31/12/2017 schatten we de liquidatiewaarde op 90 EUR netto. Wie het risico wil nemen, kan zijn certificaten behouden. Wie niet, verkoopt best.

  Object 3 verkocht op 11 juli

  Het vastgoedcertificaat beheert sinds kort nog slechts twee gebouwen (‘object 1’ en ‘object 2’), gelegen in een industriepark in Genk-Zuid. Een derde gebouw ‘object 3’ werd op 11 januari van dit jaar verkocht.

  De verkoopopbrengst wordt vanaf 28 maart uitgekeerd onder de vorm van een eerste liquidatiecoupon (nr. 21). Deze bedraagt 24,3918 EUR netto. Dat is iets meer dan we verwachtten.

  De certificaathouders kregen op 28 februari bovendien de jaarlijkse coupon (nr. 20) uitbetaald. Deze bedroeg 5,8880 EUR netto en kwam een heel stuk onder onze verwachting van 17,22 EUR netto uit, dit omdat de beheerders provisies hebben aangelegd voor belangrijke investeringen (o.a. mogelijke renovatiewerken).

  Op zoek naar een nieuwe huurder

  De houders van het vastgoedcertificaat Genk Logistics (99,00 EUR) krijgen de verkoopopbrengst van object 3, dat op 11 januari van de hand werd gedaan, uitbetaald., bevestigd. Verkoop uw certificaten tenzij u tegen een serieus stootje kan. In dat geval mag u houden.

  Niet te hard van stapel lopen

  De toekomst van Genk Logistics hangt sterk af van het vinden van een nieuwe huurder maar dat alleen is niet voldoende. Bovendien moeten de huurvoorwaarden waartegen de nieuwe huurder zal intrekken ook voor Genk Logistics gunstig zijn. Die bepalen immers wat de huurinkomsten zullen zijn en of bepaalde zaken moeten worden gerenoveerd, wat dan weer de werkingskosten hoger drijft. Er zijn veel factoren die momenteel voor heel wat onzekerheid zorgen.

  Koers op het moment van de analyse: 67,00 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Genk Logistics: er werd een verkoopovereenkomst gesloten voor object 3 1 jaar geleden - dinsdag 21 november 2017
  Wat te doen met dit vastgoedcertificaat?

  Goede huisvaders verkopen best hun certificaten. Schrikt het erg hoge risico u niet af, dan mag u echter houden.

  Onder opschortende voorwaarden

  Op 10 november raakte bekend dat “object 3”, één van de drie resterende logistieke gebouwen waarop het certificaat betrekking heeft, wordt verkocht voor 3,75 miljoen euro. Wordt aan de opschortende voorwaarden voldaan, dan zal de akte vóór eind april 2018 worden verleden.

  De geboden verkoopprijs ligt hoger dan de geschatte waarde op 30 november 2016 (3,6 miljoen euro), en dit ondanks het feit dat het gebouw voor slechts minder dan de helft is verhuurd. Volgens onze berekening mag u als certificaathouder rekenen op een verkoopopbrengst van iets meer dan 20 EUR netto per certificaat.

  Een risicovolle gok

  Houden we rekening met wat er wordt geboden voor ‘object 3’ en projecteren we dit op het geheel van de drie gebouwen (object 1, 2 en 3), dan schatten we de liquidatiewaarde van het certificaat in op meer dan 140 EUR netto. Die waarde ligt een stuk boven de koers waartegen het certificaat nu noteert.

  Dus kan het interessant zijn om uw certificaten bij te houden. Dat is echter enkel weggelegd voor durvers en wel om twee redenen. Ten eerste is de verkoop nog niet volledig in kannen en kruiken. Ten tweede loopt op 31 maart 2018 het huurcontract met Ewals af. Ewals is goed voor 93% van de huurinkomsten en in geval het huurcontract niet wordt vernieuwd (verlenging twijfelachtig), zou de koers van het vastgoedcertificaat een serieuze knauw kunnen krijgen.

  Zijn deze risico’s u te veel, dan raden we u aan om te verkopen.

  Koers op het moment van de analyse: 127,00 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Donkere wolken boven Genk Logistics 2 jaar geleden - dinsdag 28 maart 2017
  Ewals, de huurder van object 1 van het complex van Genk Logistics, stelt zijn huurvoorwaarden in vraag.

  De waarde van het certificaat wordt vooral bepaald door Ewals en de huidige onzekerheid maakt het certificaat erg speculatief. Op basis van de recentste schatting van een expert (november 2016) ramen we de waarde bij een vereffening op ±140 EUR netto. Gezien de onzekere situatie raden we u echter aan om uw vastgoedcertificaten van de hand te doen. Werk met een limietorder rond de huidige koers (138 EUR).

  Vertrekken of blijven aan betere voorwaarden?

  De logistieke speler Ewals, die het volledige object 1 van het complex van Genk Logistics huurt, liet weten dat hij duidelijke afspraken wil maken over de oplevering van het object en tijdig eventuele discussies rond plaatsbeschrijvingen wil voeren. Hieruit kunnen we opmaken dat Ewals haar huurcontract met einddatum 31 maart 2018 niet zal verlengen, tenzij het een strategische zet betreft om op die manier druk uit te oefenen op de beheerders van het certificaat in de hoop een nieuw huurcontract tegen betere voorwaarden te bedingen.

  Grote impact op de huurinkomsten

  Het complex van Genk Logistics bestaat momenteel nog uit 3 delen of ‘objecten’ waarvan:
  – Object 1 volledig verhuurd is aan Ewals;
  – Object 2 deels leeg staat;
  – Object 3 slechts voor minder dan de helft verhuurd is.
  De huurinkomsten van object 1 vertegenwoordigen maar liefst zowat 93% van de totale huurinkomsten op dit moment. Het zou dus weleens een erg zware domper kunnen worden voor het vastgoedcertificaat indien Ewals effectief de deur achter zich toetrekt.

  Wat als Ewals zou vertrekken?

  Indien dat gebeurt, blijven er voor de beheerders nog een paar pistes open. Een verhuring in de huidige staat aan een andere huurder lijkt moeilijk en riskeert te gebeuren tegen veel ongunstigere voorwaarden. Men zou ook kunnen opteren voor een herontwikkeling van het object, wat echter niet zo evident is gezien de financiële structuur (vastgoedcertificaat). Tot slot kunnen één of meerdere objecten te koop worden gesteld, maar zonder huurders hebben kandidaat-kopers een sterkere onderhandelingspositie, wat dan weer kan wegen op de verkoopprijs.

  Hogere coupon…

  De in februari 2017 uitgekeerde coupon (nr.19) bedroeg 16,89 EUR netto. Deze viel 9% hoger uit dan verwacht (15,47 EUR netto) dankzij een beter operationeel resultaat (hogere huurinkomsten en lagere kosten). Voor februari 2018 mikken we op een coupon van zowat 17,22 EUR netto aangezien we een verdere verbetering van het operationeel resultaat verwachten.

  Koers op het moment van de analyse: 138 EUR

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Segment Semi-industrieel
Maximumkoers afgelopen 12 maanden 62,00 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 46,01 EUR
ISIN-code BE0003740546
Beurs Brussel
Aantal bestaande aandelen 117.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,01 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 3
Website www.kbc.be/corporate/en/article/financing.html

Prestaties (in euro)

Rendement 3 maanden 4,76 %
Rendement 6 maanden 7,37 %
Rendement 1 jaar 13,13 %
Rendement 5 jaar -8,60 %

Sleutelcijfers per certificaat

Laatste nettodividend 0,00 EUR
Volgende nettodividend 0,00 EUR
Bezettingsgraad 15,00 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 0,00 %
;