Diegem Kennedy

BE0003698124
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
131,00 EUR 17/07/2019 0:00 Brussel
0,00 EUR (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
111,1600 131,5600  52 weken min max
6,34 % Rendement 1 jaar
8,15 % Verwacht nettodividendrendement
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Hoe komen we tot ons advies?
Lees hier onze analyse.

Artikels

 • Analyse
  Diegem Kennedy zit er comfortabel bij 8 maanden geleden - dinsdag 13 november 2018
  De jaarlijkse informatievergadering van het vastgoedcertificaat leverde weinig nieuws op.
   
   
   
   

  De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Diegem-Kennedy zal in september een lagere coupon uitkeren dan vorig jaar 1 jaar geleden - woensdag 25 april 2018
  Dit is het gevolg van renovatiekosten.

  Niettemin raden we u aan uw vastgoedcertificaten van Diegem-Kennedy te
  HOUDEN.

  De aangekondigde renovatiekosten bedragen circa 411 000 euro en hebben betrekking op het kraanwerk en het ventilatiesysteem van het kantorencomplex. Deze renovaties zijn dus niet ingrijpend en passen eerder in het kader van het (groot) onderhoud. De kosten zullen nog dit boekjaar (loopt tot eind juni) volledig ten laste worden genomen.

  Bijgevolg zal de brutocoupon volgens de beheerders in september zo’n 3 EUR lager uitkomen dan in 2017. We tippen op een nettocoupon van 8,85 EUR t.o.v. 10,54 EUR voorheen.

  Gezien de kosten dit jaar nog in de boeken zullen worden opgenomen, zou deze lagere coupon in principe slechts eenmalig moeten zijn. Desondanks bedraagt het verwachte dividendrendement nog altijd een aardige 6,9% netto. Ook loopt het huurcontract met DHL, dat het volledige pand huurt, nog tot eind september 2023.

  Wellicht zal de certificaathouder dus nog een paar jaar een fraaie coupon kunnen uitkeren en zullen er maar weinig verrassingen zijn gezien DHL nog een tijdlang in het pand zal blijven. Omwille van die goede redenen mag u naar onze mening uw certificaten behouden.

  Koers op het moment van de analyse: 125,50 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Diegem Kennedy: moeilijk naar waarde te schatten 1 jaar geleden - dinsdag 31 oktober 2017
  De algemene informatievergadering leverde maar weinig nieuws op.

  Houd echter uw certificaten bij voor de fraaie coupons.

  Lagere coupon maar nog steeds interessant

  Op 29 september werd coupon nr. 20 (10,9665 EUR netto) uitgekeerd. Wij hadden de coupon op 11,31 EUR netto ingeschat. De daling van de coupon met 10,8% t.o.v. een jaar eerder is te wijten aan de lagere huurinkomsten en de toekenning van een eenmalige huurkorting. Die korting werd in het vernieuwde huurcontract met DHL in februari bedongen. Voor september 2018 mikken we op een licht lagere coupon van 10,54 EUR netto. Maar tegen de huidige koers levert dat nog steeds een aanstekelijk couponrendement op van ±9% netto.

  Houden voor de hoge coupon

  Voor de eerste keer werd een expert aangesteld om het burelencomplex te waarderen. Op basis van de expertenschatting komen we uit op een liquidatiewaarde van ongeveer 145 EUR netto, wat een heel stuk hoger ligt dan de huidige koers. De waardering van de expert lijkt ons echter te optimistisch. De waarde wordt namelijk vooral bepaald door DHL, dat het volledige complex huurt en het is alsnog de vraag of het koerierbedrijf ook na het aflopen van zijn huurcontract (in 2023) nog in het gebouw zal blijven. Hoe dan ook, de huidige koers geeft een getrouwer beeld weer van de waarde van het certificaat. Daarom raden we aan uw certificaten bij te houden en jaarlijks de gulle coupon te innen.

  Koers op het moment van de analyse: 117,26 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Diegem Kennedy: advieswijziging 2 jaar geleden - maandag 20 februari 2017
  De onzekerheid is van de baan doordat er een nieuwe huurovereenkomst met koerierdienst DHL werd afgesloten.

  We passen ons advies aan van verkopen naar HOUDEN.

   

  Zekerheid tot 2023

  DHL huurt het volledige burelencomplex dat gelegen is in de Brusselse oostrand, waardoor de toekomst van Diegem Kennedy sterk verweven is met het doen en laten van de pakjesbezorger. DHL had tijd tot 31 januari 2017 om uit te maken of het zijn huurcontract wilde stopzetten, maar het koos er dus uiteindelijk voor om in het gebouw te blijven. Er werd een nieuwe vaste huurovereenkomst (einddatum 30 september 2023) afgesloten die het koerierbedrijf de komende 6,5 jaar aan Diegem Kennedy bindt. Het contract kan op de vervaldag nog met 3 of 6 jaar worden verlengd.

   

  Lagere huurprijs

  De nieuwe overeenkomst met DHL is goed nieuws, want het zou niet makkelijk zijn geweest om een nieuwe huurder te vinden voor het verouderde complex (gebouwd in 1997). Ook DHL was zich daar uiteraard van bewust en het heeft geprofiteerd van de zwakke positie van Diegem Kennedy om lagere huurprijzen af te dwingen. Rekening houdend met de gegeven kortingen, zullen de huurinkomsten daarom volgens onze verwachtingen over boekjaar 2016-17 6% lager uitvallen. Dat lijkt ons evenwel billijk gezien de beperkte aantrekkelijkheid van het gebouw. 

   

  Houden

  Nu een volledige leegstand werd afgewend, is de koers van het vastgoedcertificaat lichtjes opgeveerd. Bovendien vallen de huurinkomsten (jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex) van het nieuwe huurcontract iets hoger uit dan we hadden verwacht, waardoor we voor eind september 2017 op een hogere coupon mikken van 11,31 EUR netto (voorheen 10,88 EUR netto). Voor 2018 voorzien we een nettobedrag van 10,54 EUR. U mag het vastgoedcertificaat voortaan houden omwille van het fraaie verwachte dividendrendement (9,8%).

   

  Koers op het moment van de analyse: 115,20 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Diegem Kennedy: gebonden aan DHL 2 jaar geleden - woensdag 16 november 2016

  Het vastgoedcertificaat Diegem Kennedy keerde een coupon uit en kwam met meer nieuws over zijn huurcontract met DHL.

  We vinden de risico’s te hoog om het certificaat aan te houden.
  VERKOPEN dus!

   

  Dalende huurprijzen, dalende coupon

  Op 30 september heeft het vastgoedcertificaat een coupon uitgekeerd van 12,2921 EUR netto. Dat is een daling met 10,1 %, toch een stuk minder erg dan we hadden gevreesd. Voor 2017 mikken we voorlopig op een verdere daling tot 11,1 EUR (=10,88 EUR bij 30 % roerende voorheffing).

   

  Onheil op komst?

  Het aan de Brusselse oostrand (bij Zaventem) gelegen burelencomplex uit 1997 wordt volledig aan DHL verhuurd. Daarbij komt dat de volgende coupons stelselmatig lager zullen uitvallen, want in eind 2014 liep het rendabel leasingcontract met DHL af en werd er een gewoon huurcontract (3/6/9 jaar) met progressief dalende huurprijzen afgesloten. Hoewel DHL oorspronkelijk maar tot 30 september de eerste mogelijkheid had om het huurcontract stop te zetten (met ingang van 1 oktober 2017) kreeg het nu 4 maanden extra bedenktijd, dus tot 31 januari 2017 (en nog altijd met een opzegtermijn van 1 jaar).

   

  Als DHL blijft, dan zal het wellicht een lagere huurprijs bedingen. Beëindigt DHL het huurcontract, dan zal de onzekerheid rond het vinden van een nieuwe huurder zonder enige twijfel neerwaartse druk zetten op de koers van het certificaat.

   

  Koers op het moment van de analyse: 114 EUR

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Segment Kantoren
Maximumkoers afgelopen 12 maanden 131,56 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 111,16 EUR
ISIN-code BE0003698124
Beurs Brussel
Aantal bestaande aandelen 102.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,01 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 7
Website www.kbc.be/corporate/en/article/financing.html

Prestaties (in euro)

Rendement 3 maanden 8,33 %
Rendement 6 maanden 12,36 %
Rendement 1 jaar 6,34 %
Rendement 5 jaar 11,88 %

Sleutelcijfers per certificaat

Laatste nettodividend 7,95 EUR
Volgende nettodividend 10,60 EUR
Bezettingsgraad 100,00 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 8,15 %