Antares BE0003676872

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
61,00 EUR 19/10/2017 11:30 Brussel
0,00 % Wijziging sinds laatste afsluiting
61,0000 70,1000  52 weken min max
0,10 % Rendement 1 jaar
6,56 % Verwacht nettodividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Nieuws van de vastgoedcertificaten 3 maanden geleden - dinsdag 18 juli 2017
  Sint-Goedeleplein, Antares en Beaulieulaan.
  Nieuws van de vastgoedcertificaten

  Nieuws van de vastgoedcertificaten

  Sint-Goedeleplein verkoopt een gebouw

  Voor het Brusselse kantoorgebouw dat betrekking heeft op het vastgoedcertificaat Sint-Goedeleplein, werd een koper gevonden. De vereffening zal volgens de beheerders zo’n 211 EUR netto opleveren.

  Het kantoorgebouw werd begin 2016 in de etalage gezet maar interesse van kandidaat-kopers bleef lange tijd uit. Dat het gebouw na het vertrek van de bank Degroof Petercam in november 2016 leeg kwam te staan, maakte het er niet makkelijker op.

  Op 6 juni kregen de certificaathouders echter goed nieuws toen bekend werd dat de Nationale Bank van België het pand minstens tot 31 maart 2022 zal huren, wat de aantrekkelijkheid van het gebouw verhoogde. Dat bleef niet zonder resultaat want op 11 juli werd het gebouw verkocht voor een bedrag van 24 miljoen euro.

  Na de terugbetaling van het krediet en na afhouding van de kosten en belastingen die gepaard gingen met de verkoop, schatten de beheerders dat de verkoop zo’n 211 EUR netto per certificaat zal opbrengen. In de volgende weken zal een groot stuk van de opbrengst al worden uitgekeerd.

  Sinds de aankondiging van een nieuwe huurder, ging de koers van het certificaat met ruim 30% hoger waardoor de laatste koers (die dateert van 20 juni) hoger noteert dan de geschatte netto-opbrengst.

  Probeer uw certificaten te verkopen aan een hogere prijs dan 211 EUR wanneer de transactiekosten niet te hoog oplopen. Zoniet wacht u best de vereffening af. Let op: uw certificaten verkopen is geen sinecure aangezien ze nauwelijks verhandeld worden. Werk dus steeds met een limietorder.

  Koers op het moment van de analyse: 225,50 EUR

  Antares: AC Nielsen blijft langer

  De beheerders van het vastgoedcertificaat Antares, dat betrekking heeft op een gebouwencomplex in de Brusselse oostrand, melden dat het huurcontract met huurder AC Nielsen licht gewijzigd is. De eerstvolgende vervaldag van het huurcontract was oorspronkelijk vastgelegd op 30 juni 2018. Het contract wordt nu met zes maanden verlengd tot 31 december 2018.

  Op korte termijn is deze verlenging goed nieuws maar voor de lange termijn doet het twijfels rijzen of AC Nielsen nog wel van plan is te blijven. Aangezien AC Nielsen goed is voor ruim 20% van de huurinkomsten, is dit geen onbelangrijk gegeven.

  U mag uw certificaten Antares houden voor het verwachte dividendrendement van ongeveer 6,5% netto dat een mooie inkomstenbron vormt.

  Koers op het moment van de analyse: 61,50 EUR 

  Beaulieulaan: Atenor trekt zich terug

  De beheerders van het vastgoedcertificaat Beaulieulaan, een Brussels kantoor dat tot eind 2020 verhuurd wordt aan de Europese Commissie, kondigden op 7 juli aan dat de gesprekken met de projectontwikkelaar Atenor zijn stopgezet. Atenor wilde graag de erfpachtrechten van de twee aanpalende kantoorgebouwen van het vastgoedcertificaat Beaulieulaan in handen krijgen. Beide partijen kwamen een exclusiviteitsperiode overeen waarin Atenor het alleenrecht kreeg om een definitief bod uit te brengen. Die periode verstreek zonder resultaat op 30 april.

  De gesprekken werden evenwel verdergezet maar dat bracht geen soelaas. Het blijft gissen naar de reden waarom er geen overeenkomst uit de bus kwam. Wel staat Atenor erom bekend niet te veel te willen betalen voor zijn vastgoedprojecten.

  Toch is dit volgens ons geen dringende reden om uw certificaten te verkopen. De interesse van Atenor zou erop kunnen wijzen dat het kantorencomplex weleens andere kooplustigen zou kunnen aantrekken. Bovendien schatten we het couponrendement op iets meer dan 10% en de coupon eind juli 2017 op zo’n 13,61 EUR netto.

  Ondanks dat de gesprekken met Atenor afgesprongen zijn, handhaven we ons advies: houden.

  Koers op het moment van de analyse: 128,00 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Vastgoedcertificaat Antares zet gebouw C in de etalage 9 maanden geleden - woensdag 25 januari 2017
  Het vastgoedcertificaat Antares heeft betrekking op een gebouwencomplex in de oostelijke rand van Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe).
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Antares: verkoop van een gebouw? 1 jaar geleden - woensdag 3 februari 2016

  Een van de drie met elkaar verbonden Brusselse kantoorgebouwen (A, B en C) van het vastgoedcertificaat Antares komt vanaf 17 februari volledig leeg te staan.

  Als we ons baseren op de waarde van de aangestelde expert die het totale complex op 10 november 2015 schatte, zou de netto liquidatiewaarde ergens rond 80 EUR per certificaat moeten uitkomen.
  In het geval van een volledige leegstand en verkoop voor een complete reconversie lijkt die waarde zich o.i. veeleer ergens te situeren tussen 52 en 63 EUR.
  Tegen de huidige koers mag u HOUDEN.
  Vreest u niet voor een hoger risico, dan mag u KOPEN tot ±60 EUR.

   

  Moeilijke huursituatie

  Het gebouwencomplex uit 1992, dat in de oostelijke rand van Brussel ligt (Sint-Lambrechts-Woluwe), kampt (net zoals heel wat andere kantoren in deze zone) al geruime tijd met een gedeeltelijke leegstand. Momenteel is de bezettingsgraad 80 % en gebruikt enerzijds onderzoeks- en marketingbureau AC Nielsen een deel van de ruimte, en anderzijds (het grootste deel) farmagigant Merck Sharp & Dohme (MSD).

   

  MSD liet in juli jongstleden zijn huurcontract nog aanpassen, waardoor de bezettingsgraad van 74 naar 80 % steeg. Maar zoals we toen al vreesden, was dat de voorbode voor minder goed nieuws. Eind september raakte immers bekend dat het zijn huurcontract voor het gebouw C heeft opgezegd en op 31 januari gebouw C zal verlaten (blijft wel in gebouw A en B).

   

  Ook werd zopas bekendgemaakt dat nu ook AC Nielsen de kleine oppervlakte die het in gebouw C huurt ten laatste op 17 februari zal verlaten (blijft wel verder huren in gebouw B). Doordat gebouw C nu helemaal leeg komt te staan, daalt de bezettingsgraad van het hele complex naar ongeveer 57 %. Gebouw A blijft niettemin volledig verhuurd en gebouw B voor ruim 88 %.

   

  Dat het gebouw C volledig leeg komt te staan, is anderzijds niet helemaal een slechte zaak. Zo dalen immers de onderhouds- en beheerkosten en kan het gebouw (liefst zo snel mogelijk om leegstandskosten zoveel mogelijk te vermijden) verkocht worden. We ramen de opbrengst na aftrek van de kosten op 20 tot 24 EUR netto per certificaat.

   

  Beperkte zichtbaarheid op couponbetalingen

  Antares betaalde op 31 december een coupon van 7,5 EUR netto uit. Er werd enkel kapitaal afgelost, waardoor er geen roerende voorheffing verschuldigd was. Het bedrag lag wel aanzienlijk boven onze verwachtingen door o.a. de tijdelijke verhoging van de huuroppervlakte door MSD, de vergoeding van MSD voor het verlaten van het gebouw, en de terugname van een voorziening voor de verwarming en klimaatregeling in gebouw C. Gezien de onzekerheid over de toekomst van gebouw C is het uiterst moeilijk om de volgende coupons in te schatten. Voorlopig tippen we op 4,5 EUR netto voor het lopende boekjaar en 4 EUR of zelfs iets minder voor het daaropvolgende jaar.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Antares: mogelijke verkoop? 1 jaar geleden - donderdag 22 oktober 2015

  Als gevolg van een aankondiging in juli, voelden we nattigheid, terecht zo blijkt nu.

  MSD zegt zijn huurovereenkomst op. Het is tegenwoordig goed mogelijk dat gebouw C wordt verkocht. Het vastgoedcertificaat is erg speculatief en het risico ligt hoog. Wie daarmee kan leven mag het certificaat houden.

   

  In juli kondigde het vastgoedcertificaat Antares aan dat de huurovereenkomst met zijn belangrijkste huurder Merck Sharp & Dohme (MSD) was gewijzigd. MSD heeft nu zijn huurovereenkomst voor gebouw C opgezegd vanaf 31 januari 2016 en voor 60 parkeerplaatsen al vanaf 31 oktober 2015. Hierdoor komt gebouw C (zo goed als) helemaal leeg te staan.

   

  De kans is groot dat het wordt verkocht om een andere (bijvoorbeeld residentiële) bestemming te krijgen. We schatten dat het zo’n 4 miljoen euro of 22 à 23 euro netto per certificaat zou kunnen opleveren. Wat het gevolg zal zijn voor de volgende (jaarlijkse) normale coupons is moeilijk in te schatten (in welk boekjaar wordt de schadevergoeding voor vroegtijdig vertrek geboekt?; wordt de som misschien gebruikt voor renovatiewerken?...).

   

  In elk geval schatten we de globale bezettingsgraad van de 2 andere gebouwen (A en B) van dit certificaat op ongeveer 96 %. Gezien de erg onzekere huursituatie zien we het nieuws van het vertrek veeleer als positief (want dit maakt de weg vrij voor een verkoop).

   

  Koers op het moment van de analyse: 59,90 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Antares: huurder neemt en geeft 2 jaar geleden - dinsdag 28 juli 2015

  De huurovereenkomst met zijn belangrijkste huurder Merck Sharp & Dohme heeft enkele positieve en negatieve wijzigingen ondergaan.

  Het certificaat is correct gewaardeerd maar blijft door de onzekerheid wel riskant.
  HOUDEN.

   

  Hogere huurinkomsten

  Huurder MSD, goed voor 80 % van de verhuurde oppervlakte, heeft zijn huurovereenkomst net als in 2013 heronderhandeld. Enerzijds verkrijgt MSD het recht om vanaf 1 oktober 2015 een bijkomende verdieping in gebouw C op te zeggen (4 verdiepingen in plaats van 3) met een opzegtermijn van 6 maanden (voorheen 12). MSD heeft tevens het recht om 78 parkingplaatsen in gebouw C op te zeggen met opzegtermijn van 3 maanden. Anderzijds huurt het in gebouw B een extra bureau-oppervlakte tot 30 september 2022. Hierdoor gaat MSD op jaarbasis zo’n 11,5 % meer huur betalen. De bezettingsgraad van het hele complex (3 gebouwen A, B en C) stijgt van 74 % naar 80 %.

   

  Koffiedik kijken

  Wat zijn de plannen van MSD? Is de recente uitbreiding duurzaam of gaat de huurder het gebouw C volledig verlaten? Hoewel MSD geen indicatie heeft gegeven dat het van plan is zijn koffers te pakken, valt het toch niet uit te sluiten. In het geval van vertrek zou het gebouw C verkocht kunnen worden om het om te vormen en het een andere bestemming te geven.

   

  Koers op het moment van de analyse: 58 EUR

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Segment Kantoren
Maximumkoers afgelopen 12 maanden 70,10 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 61,00 EUR
ISIN-code BE0003676872
Beurs Brussel
Aantal bestaande aandelen 158.450
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,01 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 10
Website www.kbcmerchantbanking.com/antares

Prestaties (in euro)

Rendement 3 maanden -0,43 %
Rendement 6 maanden 1,29 %
Rendement 1 jaar 0,10 %
Rendement 5 jaar 12,01 %

Sleutelcijfers per certificaat

Laatste nettodividend 4,45 EUR
Volgende nettodividend 4,00 EUR
Bezettingsgraad 57,00 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 6,56 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden