Antares

BE0003676872
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,10 EUR 21/02/2018 01:00 Brussel
0,00 % Wijziging sinds laatste afsluiting
49,0000 69,9900  52 weken min max
-6,94 % Rendement 1 jaar
5,53 % Verwacht nettodividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Antares: onzekerheid troef 20 dagen geleden - dinsdag 6 februari 2018
  De informatievergadering van 10 januari schepte meer duidelijkheid maar nam de onzekerheden niet weg.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  De beheerders van het vastgoedcertificaat Antares overwegen om het volledige gebouwencomplex te verkopen 3 maanden geleden - dinsdag 14 november 2017
  In dit opzicht schuimen ze de markt af.

  U mag uw certificaten houden.

  Het ABC van Antares

  Het vastgoedcertificaat Antares heeft betrekking op een kantorencomplex gelegen in de Plejadenlaan nr. 71 - 73 in Sint-Lambrechts-Woluwe (Brusselse oostrand). Het complex bestaat uit drie onderling verbonden gebouwen (gebouw A, B en C) die elk over eigen voorzieningen beschikken en dus zelfstandig kunnen functioneren.

  Begin 2017 werd het leegstaande gebouw C in de etalage gezet, maar tot op heden blijft een koper uit. Door de gebouwen A en B, die samen voor 96% zijn verhuurd, erbij te betrekken is de kans dat er potentiële kopers worden gevonden, wellicht een stuk groter.

  Mikken op een hogere prijs?

  Het complex in zijn geheel op de markt brengen, kan een stuk interessanter zijn. Potentiële overnemers zouden meer geld op tafel kunnen leggen als ze meteen het gehele complex in handen kunnen krijgen. Volgens ons lijkt dit een logische reden, maar in feite blijft het gissen naar de werkelijke beweegreden van de beheerders.

  Alleszins achten we het waarschijnlijk dat een eventuele opbrengst meer oplevert dan de huidige koers, en daarom houdt u best uw certificaten verder aan.

  Koers op het moment van de analyse: 58,50 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Nieuws van de vastgoedcertificaten 7 maanden geleden - dinsdag 18 juli 2017
  Sint-Goedeleplein, Antares en Beaulieulaan.
  Nieuws van de vastgoedcertificaten

  Nieuws van de vastgoedcertificaten

  Sint-Goedeleplein verkoopt een gebouw

  Voor het Brusselse kantoorgebouw dat betrekking heeft op het vastgoedcertificaat Sint-Goedeleplein, werd een koper gevonden. De vereffening zal volgens de beheerders zo’n 211 EUR netto opleveren.

  Het kantoorgebouw werd begin 2016 in de etalage gezet maar interesse van kandidaat-kopers bleef lange tijd uit. Dat het gebouw na het vertrek van de bank Degroof Petercam in november 2016 leeg kwam te staan, maakte het er niet makkelijker op.

  Op 6 juni kregen de certificaathouders echter goed nieuws toen bekend werd dat de Nationale Bank van België het pand minstens tot 31 maart 2022 zal huren, wat de aantrekkelijkheid van het gebouw verhoogde. Dat bleef niet zonder resultaat want op 11 juli werd het gebouw verkocht voor een bedrag van 24 miljoen euro.

  Na de terugbetaling van het krediet en na afhouding van de kosten en belastingen die gepaard gingen met de verkoop, schatten de beheerders dat de verkoop zo’n 211 EUR netto per certificaat zal opbrengen. In de volgende weken zal een groot stuk van de opbrengst al worden uitgekeerd.

  Sinds de aankondiging van een nieuwe huurder, ging de koers van het certificaat met ruim 30% hoger waardoor de laatste koers (die dateert van 20 juni) hoger noteert dan de geschatte netto-opbrengst.

  Probeer uw certificaten te verkopen aan een hogere prijs dan 211 EUR wanneer de transactiekosten niet te hoog oplopen. Zoniet wacht u best de vereffening af. Let op: uw certificaten verkopen is geen sinecure aangezien ze nauwelijks verhandeld worden. Werk dus steeds met een limietorder.

  Koers op het moment van de analyse: 225,50 EUR

  Antares: AC Nielsen blijft langer

  De beheerders van het vastgoedcertificaat Antares, dat betrekking heeft op een gebouwencomplex in de Brusselse oostrand, melden dat het huurcontract met huurder AC Nielsen licht gewijzigd is. De eerstvolgende vervaldag van het huurcontract was oorspronkelijk vastgelegd op 30 juni 2018. Het contract wordt nu met zes maanden verlengd tot 31 december 2018.

  Op korte termijn is deze verlenging goed nieuws maar voor de lange termijn doet het twijfels rijzen of AC Nielsen nog wel van plan is te blijven. Aangezien AC Nielsen goed is voor ruim 20% van de huurinkomsten, is dit geen onbelangrijk gegeven.

  U mag uw certificaten Antares houden voor het verwachte dividendrendement van ongeveer 6,5% netto dat een mooie inkomstenbron vormt.

  Koers op het moment van de analyse: 61,50 EUR 

  Beaulieulaan: Atenor trekt zich terug

  De beheerders van het vastgoedcertificaat Beaulieulaan, een Brussels kantoor dat tot eind 2020 verhuurd wordt aan de Europese Commissie, kondigden op 7 juli aan dat de gesprekken met de projectontwikkelaar Atenor zijn stopgezet. Atenor wilde graag de erfpachtrechten van de twee aanpalende kantoorgebouwen van het vastgoedcertificaat Beaulieulaan in handen krijgen. Beide partijen kwamen een exclusiviteitsperiode overeen waarin Atenor het alleenrecht kreeg om een definitief bod uit te brengen. Die periode verstreek zonder resultaat op 30 april.

  De gesprekken werden evenwel verdergezet maar dat bracht geen soelaas. Het blijft gissen naar de reden waarom er geen overeenkomst uit de bus kwam. Wel staat Atenor erom bekend niet te veel te willen betalen voor zijn vastgoedprojecten.

  Toch is dit volgens ons geen dringende reden om uw certificaten te verkopen. De interesse van Atenor zou erop kunnen wijzen dat het kantorencomplex weleens andere kooplustigen zou kunnen aantrekken. Bovendien schatten we het couponrendement op iets meer dan 10% en de coupon eind juli 2017 op zo’n 13,61 EUR netto.

  Ondanks dat de gesprekken met Atenor afgesprongen zijn, handhaven we ons advies: houden.

  Koers op het moment van de analyse: 128,00 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Vastgoedcertificaat Antares zet gebouw C in de etalage 1 jaar geleden - woensdag 25 januari 2017
  Het vastgoedcertificaat Antares heeft betrekking op een gebouwencomplex in de oostelijke rand van Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe).

  Op basis van de waarde die de door Antares aangestelde expert op het gebouwencomplex kleefde, komt de netto liquidatiewaarde volgens onze berekening uit op net geen 80 EUR per certificaat. Bij volledige leegstand en verkoop van de gebouwen, situeert de waarde zich volgens ons eerder tussen 50 en 65 EUR.
  Hoewel de bestemming van gebouw C nog altijd onzeker is op dit moment, mag u het certificaat houden.

   

  Lagere huurinkomsten

  Het jaarverslag leert ons dat de huurinkomsten met 5,2% zijn gedaald, wat geen verrassing is aangezien gebouw C sinds 17 februari 2016 volledig leegstaat. De coupon van 4,45 EUR netto die op 30 december 2016 werd uitgekeerd, kwam lichtjes onder onze verwachtingen van 4,50 EUR uit en ligt 40,6% lager dan de coupon die in december 2015 werd betaald.

  Voor eind 2017 verwachten we een verdere coupondaling tot 4 EUR netto door lagere huurinkomsten en mogelijke leegstandskosten.

   

  Gebouw C in de etalage

  Het gebouwencomplex bestaat uit drie aan elkaar grenzende kantoorgebouwen (A, B en C). Gebouw A is volledig verhuurd en gebouw B voor ruim 88%. Gebouw C staat dus leeg, en er werd dan ook besloten om een koper te zoeken voor het gebouw.

  Het is in het belang van de certificaathouder dat er snel een gegadigde wordt gevonden. Op die manier kunnen leegstandskosten worden vermeden. Ook de kosten voor het onderhoud en het beheer zullen wegvallen en volgens onze ramingen een besparing opleveren van zowat 3,2 EUR per certificaat.

   

  Koers op het moment van de analyse: 63,50 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Antares: verkoop van een gebouw? 2 jaar geleden - woensdag 3 februari 2016

  Een van de drie met elkaar verbonden Brusselse kantoorgebouwen (A, B en C) van het vastgoedcertificaat Antares komt vanaf 17 februari volledig leeg te staan.

  Als we ons baseren op de waarde van de aangestelde expert die het totale complex op 10 november 2015 schatte, zou de netto liquidatiewaarde ergens rond 80 EUR per certificaat moeten uitkomen.
  In het geval van een volledige leegstand en verkoop voor een complete reconversie lijkt die waarde zich o.i. veeleer ergens te situeren tussen 52 en 63 EUR.
  Tegen de huidige koers mag u HOUDEN.
  Vreest u niet voor een hoger risico, dan mag u KOPEN tot ±60 EUR.

   

  Moeilijke huursituatie

  Het gebouwencomplex uit 1992, dat in de oostelijke rand van Brussel ligt (Sint-Lambrechts-Woluwe), kampt (net zoals heel wat andere kantoren in deze zone) al geruime tijd met een gedeeltelijke leegstand. Momenteel is de bezettingsgraad 80 % en gebruikt enerzijds onderzoeks- en marketingbureau AC Nielsen een deel van de ruimte, en anderzijds (het grootste deel) farmagigant Merck Sharp & Dohme (MSD).

   

  MSD liet in juli jongstleden zijn huurcontract nog aanpassen, waardoor de bezettingsgraad van 74 naar 80 % steeg. Maar zoals we toen al vreesden, was dat de voorbode voor minder goed nieuws. Eind september raakte immers bekend dat het zijn huurcontract voor het gebouw C heeft opgezegd en op 31 januari gebouw C zal verlaten (blijft wel in gebouw A en B).

   

  Ook werd zopas bekendgemaakt dat nu ook AC Nielsen de kleine oppervlakte die het in gebouw C huurt ten laatste op 17 februari zal verlaten (blijft wel verder huren in gebouw B). Doordat gebouw C nu helemaal leeg komt te staan, daalt de bezettingsgraad van het hele complex naar ongeveer 57 %. Gebouw A blijft niettemin volledig verhuurd en gebouw B voor ruim 88 %.

   

  Dat het gebouw C volledig leeg komt te staan, is anderzijds niet helemaal een slechte zaak. Zo dalen immers de onderhouds- en beheerkosten en kan het gebouw (liefst zo snel mogelijk om leegstandskosten zoveel mogelijk te vermijden) verkocht worden. We ramen de opbrengst na aftrek van de kosten op 20 tot 24 EUR netto per certificaat.

   

  Beperkte zichtbaarheid op couponbetalingen

  Antares betaalde op 31 december een coupon van 7,5 EUR netto uit. Er werd enkel kapitaal afgelost, waardoor er geen roerende voorheffing verschuldigd was. Het bedrag lag wel aanzienlijk boven onze verwachtingen door o.a. de tijdelijke verhoging van de huuroppervlakte door MSD, de vergoeding van MSD voor het verlaten van het gebouw, en de terugname van een voorziening voor de verwarming en klimaatregeling in gebouw C. Gezien de onzekerheid over de toekomst van gebouw C is het uiterst moeilijk om de volgende coupons in te schatten. Voorlopig tippen we op 4,5 EUR netto voor het lopende boekjaar en 4 EUR of zelfs iets minder voor het daaropvolgende jaar.

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Segment Kantoren
Maximumkoers afgelopen 12 maanden 69,99 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 49,00 EUR
ISIN-code BE0003676872
Beurs Brussel
Aantal bestaande aandelen 158.450
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,01 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 7
Website www.kbcmerchantbanking.com/antares

Prestaties (in euro)

Rendement 3 maanden -6,72 %
Rendement 6 maanden -10,68 %
Rendement 1 jaar -6,94 %
Rendement 5 jaar 11,33 %

Sleutelcijfers per certificaat

Laatste nettodividend 3,10 EUR
Volgende nettodividend 3,10 EUR
Bezettingsgraad 57,00 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 5,53 %
×
Vertel ons wat u denkt
antares
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden