Antares

BE0003676872
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,09 EUR 8/06/2018 00:00 Brussel
0,00 % Wijziging sinds laatste afsluiting
49,0000 64,4700  52 weken min max
-15,56 % Rendement 1 jaar
6,19 % Verwacht nettodividendrendement
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Het gebouw C van vastgoedcertificaat Antares wordt van de hand gedaan 3 maanden geleden - dinsdag 20 maart 2018
  De beheerders maakten op 9 maart bekend dat ze een principeakkoord hebben getekend.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Antares: onzekerheid troef 4 maanden geleden - dinsdag 6 februari 2018
  De informatievergadering van 10 januari schepte meer duidelijkheid maar nam de onzekerheden niet weg.

  De vele onzekerheden rond het vastgoedcertificaat liggen aan de basis van de lage beurskoers. Indien er een positieve verrassing volgt, kan de koers opveren. Kunt u met het risico leven, dan raden we u aan om uw certificaten te HOUDEN.

  Lagere coupon

  Coupon nr. 22 werd op 29 december 2017 uitbetaald en bedroeg 3,10 EUR netto. De coupon kwam onder onze verwachting van 4 EUR netto uit als gevolg van een daling van de huurinkomsten met 7,2% en een toename van de kosten met 9,2% (hogere gemeentebelastingen, wegvallen van de terugname van provisies voor werken). Voor de eerstvolgende coupon (nr. 23), met uitbetaling in december 2018, mikken we voorlopig op een gelijkaardig bedrag (±3,10 EUR netto).

  Onzekerheid 1: AC Nielsen

  De belangrijkste huurder AC Nielsen is de eerste onzekerheid waarmee de beheerders af te rekenen hebben. AC Nielsen, dat goed is voor circa 20% van de huidige huurinkomsten, gaf op 2 januari zijn opzeg. Daarmee eindigt het huurcontract op 31 december 2018. Om AC Nielsen te overtuigen te blijven, worden er momenteel informele gesprekken gevoerd.

  Bij een positief resultaat kan een nieuw (tijdelijk?) huurcontract volgen. De huurprijs zal dan wellicht lager liggen gezien de zwakke positie van Antares.

  Lopen de gesprekken daarentegen uit op niets, dan zal het verlies aan huurinkomsten (vanaf 2019) een zware domper worden. Bovendien zouden de coupon van december 2019 en de volgende coupons hierdoor in gevaar kunnen komen.

  Onzekerheid 2: potentiële koper

  Een tweede onzekerheid is het leegstaande gebouw C, dat sinds begin 2017 in de etalage staat en voor Antares een blok aan het been is. Er zijn immers geen huurinkomsten, enkel kosten voor leegstand en onderhoud (zo’n 3 EUR per certificaat!). Er werden kandidaat-kopers voor gebouw C gevonden, maar elk bod bleek steeds te laag. Om een hogere prijs te verkrijgen, werd er in november 2017 dan ook overwogen om het gehele complex, dus ook gebouw A en B (quasi volledig verhuurd tot eind 2018), in de etalage te zetten.

  Indien enkel gebouw C wordt verkocht, wat een verkoopopbrengst van naar schatting minimum 20 EUR netto en lagere onderhouds- en leegstandkosten zou opleveren, zou Antares de coupon in 2019 op zijn minst kunnen behouden. Mocht AC Nielsen bovendien het gebouw B blijven huren, dan zou de coupon van december 2019 zelfs kunnen worden opgetrokken.

  Zelfs als AC Nielsen het gebouw B niet verder huurt, dan nog zou een verkoop van het gehele complex (gebouw A, B en C) een hoger nettoliquidatiebedrag opleveren dan de huidige beurskoers.

  Koers op het moment van de analyse: 51,76 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De beheerders van het vastgoedcertificaat Antares overwegen om het volledige gebouwencomplex te verkopen 7 maanden geleden - dinsdag 14 november 2017
  In dit opzicht schuimen ze de markt af.

  U mag uw certificaten houden.

  Het ABC van Antares

  Het vastgoedcertificaat Antares heeft betrekking op een kantorencomplex gelegen in de Plejadenlaan nr. 71 - 73 in Sint-Lambrechts-Woluwe (Brusselse oostrand). Het complex bestaat uit drie onderling verbonden gebouwen (gebouw A, B en C) die elk over eigen voorzieningen beschikken en dus zelfstandig kunnen functioneren.

  Begin 2017 werd het leegstaande gebouw C in de etalage gezet, maar tot op heden blijft een koper uit. Door de gebouwen A en B, die samen voor 96% zijn verhuurd, erbij te betrekken is de kans dat er potentiële kopers worden gevonden, wellicht een stuk groter.

  Mikken op een hogere prijs?

  Het complex in zijn geheel op de markt brengen, kan een stuk interessanter zijn. Potentiële overnemers zouden meer geld op tafel kunnen leggen als ze meteen het gehele complex in handen kunnen krijgen. Volgens ons lijkt dit een logische reden, maar in feite blijft het gissen naar de werkelijke beweegreden van de beheerders.

  Alleszins achten we het waarschijnlijk dat een eventuele opbrengst meer oplevert dan de huidige koers, en daarom houdt u best uw certificaten verder aan.

  Koers op het moment van de analyse: 58,50 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Nieuws van de vastgoedcertificaten 11 maanden geleden - dinsdag 18 juli 2017
  Sint-Goedeleplein, Antares en Beaulieulaan.
  Nieuws van de vastgoedcertificaten

  Nieuws van de vastgoedcertificaten

  Sint-Goedeleplein verkoopt een gebouw

  Voor het Brusselse kantoorgebouw dat betrekking heeft op het vastgoedcertificaat Sint-Goedeleplein, werd een koper gevonden. De vereffening zal volgens de beheerders zo’n 211 EUR netto opleveren.

  Het kantoorgebouw werd begin 2016 in de etalage gezet maar interesse van kandidaat-kopers bleef lange tijd uit. Dat het gebouw na het vertrek van de bank Degroof Petercam in november 2016 leeg kwam te staan, maakte het er niet makkelijker op.

  Op 6 juni kregen de certificaathouders echter goed nieuws toen bekend werd dat de Nationale Bank van België het pand minstens tot 31 maart 2022 zal huren, wat de aantrekkelijkheid van het gebouw verhoogde. Dat bleef niet zonder resultaat want op 11 juli werd het gebouw verkocht voor een bedrag van 24 miljoen euro.

  Na de terugbetaling van het krediet en na afhouding van de kosten en belastingen die gepaard gingen met de verkoop, schatten de beheerders dat de verkoop zo’n 211 EUR netto per certificaat zal opbrengen. In de volgende weken zal een groot stuk van de opbrengst al worden uitgekeerd.

  Sinds de aankondiging van een nieuwe huurder, ging de koers van het certificaat met ruim 30% hoger waardoor de laatste koers (die dateert van 20 juni) hoger noteert dan de geschatte netto-opbrengst.

  Probeer uw certificaten te verkopen aan een hogere prijs dan 211 EUR wanneer de transactiekosten niet te hoog oplopen. Zoniet wacht u best de vereffening af. Let op: uw certificaten verkopen is geen sinecure aangezien ze nauwelijks verhandeld worden. Werk dus steeds met een limietorder.

  Koers op het moment van de analyse: 225,50 EUR

  Antares: AC Nielsen blijft langer

  De beheerders van het vastgoedcertificaat Antares, dat betrekking heeft op een gebouwencomplex in de Brusselse oostrand, melden dat het huurcontract met huurder AC Nielsen licht gewijzigd is. De eerstvolgende vervaldag van het huurcontract was oorspronkelijk vastgelegd op 30 juni 2018. Het contract wordt nu met zes maanden verlengd tot 31 december 2018.

  Op korte termijn is deze verlenging goed nieuws maar voor de lange termijn doet het twijfels rijzen of AC Nielsen nog wel van plan is te blijven. Aangezien AC Nielsen goed is voor ruim 20% van de huurinkomsten, is dit geen onbelangrijk gegeven.

  U mag uw certificaten Antares houden voor het verwachte dividendrendement van ongeveer 6,5% netto dat een mooie inkomstenbron vormt.

  Koers op het moment van de analyse: 61,50 EUR 

  Beaulieulaan: Atenor trekt zich terug

  De beheerders van het vastgoedcertificaat Beaulieulaan, een Brussels kantoor dat tot eind 2020 verhuurd wordt aan de Europese Commissie, kondigden op 7 juli aan dat de gesprekken met de projectontwikkelaar Atenor zijn stopgezet. Atenor wilde graag de erfpachtrechten van de twee aanpalende kantoorgebouwen van het vastgoedcertificaat Beaulieulaan in handen krijgen. Beide partijen kwamen een exclusiviteitsperiode overeen waarin Atenor het alleenrecht kreeg om een definitief bod uit te brengen. Die periode verstreek zonder resultaat op 30 april.

  De gesprekken werden evenwel verdergezet maar dat bracht geen soelaas. Het blijft gissen naar de reden waarom er geen overeenkomst uit de bus kwam. Wel staat Atenor erom bekend niet te veel te willen betalen voor zijn vastgoedprojecten.

  Toch is dit volgens ons geen dringende reden om uw certificaten te verkopen. De interesse van Atenor zou erop kunnen wijzen dat het kantorencomplex weleens andere kooplustigen zou kunnen aantrekken. Bovendien schatten we het couponrendement op iets meer dan 10% en de coupon eind juli 2017 op zo’n 13,61 EUR netto.

  Ondanks dat de gesprekken met Atenor afgesprongen zijn, handhaven we ons advies: houden.

  Koers op het moment van de analyse: 128,00 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Vastgoedcertificaat Antares zet gebouw C in de etalage 1 jaar geleden - woensdag 25 januari 2017
  Het vastgoedcertificaat Antares heeft betrekking op een gebouwencomplex in de oostelijke rand van Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe).

  Op basis van de waarde die de door Antares aangestelde expert op het gebouwencomplex kleefde, komt de netto liquidatiewaarde volgens onze berekening uit op net geen 80 EUR per certificaat. Bij volledige leegstand en verkoop van de gebouwen, situeert de waarde zich volgens ons eerder tussen 50 en 65 EUR.
  Hoewel de bestemming van gebouw C nog altijd onzeker is op dit moment, mag u het certificaat houden.

   

  Lagere huurinkomsten

  Het jaarverslag leert ons dat de huurinkomsten met 5,2% zijn gedaald, wat geen verrassing is aangezien gebouw C sinds 17 februari 2016 volledig leegstaat. De coupon van 4,45 EUR netto die op 30 december 2016 werd uitgekeerd, kwam lichtjes onder onze verwachtingen van 4,50 EUR uit en ligt 40,6% lager dan de coupon die in december 2015 werd betaald.

  Voor eind 2017 verwachten we een verdere coupondaling tot 4 EUR netto door lagere huurinkomsten en mogelijke leegstandskosten.

   

  Gebouw C in de etalage

  Het gebouwencomplex bestaat uit drie aan elkaar grenzende kantoorgebouwen (A, B en C). Gebouw A is volledig verhuurd en gebouw B voor ruim 88%. Gebouw C staat dus leeg, en er werd dan ook besloten om een koper te zoeken voor het gebouw.

  Het is in het belang van de certificaathouder dat er snel een gegadigde wordt gevonden. Op die manier kunnen leegstandskosten worden vermeden. Ook de kosten voor het onderhoud en het beheer zullen wegvallen en volgens onze ramingen een besparing opleveren van zowat 3,2 EUR per certificaat.

   

  Koers op het moment van de analyse: 63,50 EUR

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Segment Kantoren
Maximumkoers afgelopen 12 maanden 64,47 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 49,00 EUR
ISIN-code BE0003676872
Beurs Brussel
Aantal bestaande aandelen 158.450
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,01 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 8
Website www.kbc.be/corporate/en/article/financing.html

Prestaties (in euro)

Rendement 3 maanden -6,37 %
Rendement 6 maanden -12,09 %
Rendement 1 jaar -15,56 %
Rendement 5 jaar 8,17 %

Sleutelcijfers per certificaat

Laatste nettodividend 3,10 EUR
Volgende nettodividend 3,10 EUR
Bezettingsgraad 57,00 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 6,19 %
×
Vertel ons wat u denkt
antares
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden