Analyse
Oudergem-Gemeenteplein: nieuw huurcontract 6 jaar geleden - woensdag 21 maart 2012

Een aantal niet gespecificeerde voordelen werd toegekend.

In afwachting van de informatievergadering in mei e.k. mag u dit certificaat speculatief kopen tot ongeveer 72 EUR.

 

Ongeveer 2 000 m² kantoorruimte + parkings is vanaf 1 mei vast verhuurd voor negen jaar. Daarmee stijgt de bezettingsgraad van 75 naar 90 %. De nominale huurprijs bedraagt ±150 EUR/m², maar voor de eerste drie jaar werd een aantal niet verder gespecificeerde voordelen toegekend. Dat verklaart waarom de voor 2012 geraamde stijging van de huurinkomsten beperkt blijft. Het huurcontract is hoe dan ook goed nieuws. De lasten i.v.m. de leegstaande gedeelten vallen immers weg. Vergeten we evenwel niet dat er de komende 12 maanden heel wat huurcontracten aflopen (±30 % van de oppervlakte). Over de coupon die in juni van dit jaar betaald wordt, werd geen enkele aanwijzing gegeven, maar wij gaan ervan uit dat hij (minstens) even hoog zal zijn als die van juni 2011 (6,03 EUR netto).

 

Koers op het moment van analyse: 71,60 EUR


Deel dit artikel