Analyse
Het vormpeil van de Amerikaanse en Europese economie mag dan al pieken, de economische groei is het sterkst in Azië 4 maanden geleden - woensdag 17 januari 2018
We beleggen er in het kader van onze portefeuilles maar sommige landen zijn interessanter dan andere.
Het vormpeil van de Amerikaanse en Europese economie mag dan al pieken, de economische groei is het sterkst in Azië

Het vormpeil van de Amerikaanse en Europese economie mag dan al pieken, de economische groei is het sterkst in Azië

Ook zijn niet overal worden buitenlandse beleggers en bedrijven even goed ontvangen. Een overzicht van onze adviezen voor de Aziatische markten...

Beleggen in Azië

Al vele jaren hebben de Aziatische groeilanden een stek in onze portefeuilles. Onze aandacht gaat in het bijzonder naar China en India, twee regelrechte reuzen, en naar de 260 miljoen consumenten van Indonesië. Deze drie landen hebben een sterk verschillend economisch en demografisch profiel en bevinden zich in andere ontwikkelingsfasen maar ze kunnen alle drie bogen op een grote binnenlandse markt en bijgevolg ook op een groot potentieel.

We gaan in die landen uiteraard op zoek naar groei, maar die heeft maar zin als hij ten goede komt aan zoveel mogelijk mensen en als hij gepaard gaat met hervormingen die de levenskwaliteit van de inwoners verhoogt, miljoenen gezinnen uit de armoede haalt, en zo aanleiding geeft tot het ontstaan van een echte middenklasse die in staat is om meer te consumeren en daardoor in een latere fase zelf de rol van economische groeimotor kan vervullen.

Het potentieel is er, maar dat ook verzilveren is soms een ander paar mouwen. Vaak zijn er beperkte groepen die er nog altijd in slagen om een te groot deel van de vruchten van de groei alleen voor zichzelf te houden. Niet zelden vertaalt het wegblijven van internationale beleggers en het gebrek aan expertise of aan lokaal kapitaal zich in een tergend trage ontwikkeling, en soms gaan de nodige hervormingen en de openstelling van markten voor concurrentie gepaard met gevolgen die door de lokale publieke opinie niet worden gesmaakt.

China: de groeilandreferentie

Chinese aandelen maken 10% uit van onze portefeuille.
We beleggen erin via het fonds Fidelity China Focus A EUR.

Op economisch vlak kan China overtuigende resultaten voorleggen en wisten de Chinese "technocraten" al veel uitdagingen tot een goed einde te brengen, hoewel de meningen verdeeld zijn over de ijzeren greep van Peking op de economie en over de waarheidsgetrouwheid van de officiële statistieken (groeicijfers wijken nooit al te veel af van de doelen).

De hoop op een economie die steunt op de privéconsumptie blijft een illusie: de binnenlandse markt groeit wel maar is op eigen kracht lang niet in staat om de huidige groeicijfers aan te houden. De forse toename van de investeringen, en vooral de kredietexplosie die ze mogelijk maakt, zijn meteen ook het belangrijkste risico voor 's werelds 2de economie.

Dat neemt niet weg dat China wel degelijk beschikt over mooie troeven en over een echte middenklasse die in staat is om mee voor groei te zorgen (niet tegen de huidige cijfers maar absoluut bekeken wel nog altijd fraai).

India: een geval apart

Veel groepen hebben er zich de voorbije jaren al de vingers gebrand, zoals Vodafone, Nestlé en General Motors. Bovendien is de roepie te duur is en de beurs van Bombay niet echt interessant. Vermijden.

In tegenstelling tot Peking heeft New Delhi af te rekenen met deelstaten die zich maar moeilijk naar de wensen van de centrale overheid plooien, en daardoor lopen sommige hervormingen behoorlijk spaak. Zo resulteerde de fiscale hervorming (invoering van btw en vervangen van een rist lokale belastingen) in fors lagere fiscale inkomsten en werden andere hervormingen, zoals de demonetisatie van de economie (uit circulatie halen van cash geld) zo knullig aangepakt dat ze uiteindelijk gingen wegen op de groei.

Uiteraard doet de Indiase markt (1,3 miljard inwoners) velen dromen en blijven de rechtstreekse buitenlandse investeringen in het land toenemen, maar dat gaat niet altijd van een leien dakje. Terwijl een groeiend aantal sectoren zich openstelt voor buitenlandse investeringen, trekt Delhi de vrijhandelsakkoorden in twijfel die het voor buitenlandse bedrijven mogelijk moeten maken om in India te produceren voor de export. In de wereldwijde ranglijst qua ondernemersklimaat staat India maar op plaats 130 (van de 190) en 's lands infrastructuur blijft verouderd en ontoereikend.

Ook de werking van justitie en van andere instellingen is er complex. Voor buitenlandse investeerders is de Indiase markt nog altijd een van de minst toegankelijke (bureaucratie, protectionisme).

Indonesië: het nieuwe atelier van de wereld?

We besteden 5% van onze portefeuille aan Indonesische aandelen. Ondanks haar recente opmars blijft de beurs van Jakarta interessant, zeker in het licht van de onderwaardering van de roepia, die na zijn daling met 13% vorig jaar erg goedkoop is.
Beleg naar keuze in een van de onderstaande fondsen: db x-trackers MSCI Indonesia ETF, Lyxor MSCI Indonesia ETF of Fidelity Indonesia.

Net zoals India heeft ook Indonesië nog een grote achterstand t.o.v. China. Ook hier is de infrastructuur verouderd, maar voor de rest liggen de kaarten er toch anders dan in India. Ten eerste omdat er tegen een indrukwekkend tempo wordt hervormd, waardoor het land van plek 114 naar 79 klom in de ondernemersklimaat-ranglijst. Een vooruitgang die ook de beleggers niet is ontgaan. Ten tweede is er de groeiende liberalisering van de economie en de vastberadenheid om buitenlandse investeerders aan te trekken om te helpen bij het opwaarderen van 's lands infrastructuur maar ook om te produceren voor de binnenlandse markt en meer en meer ook voor de export. De lage arbeidskosten en overvloedige arbeidskrachten maken van Indonesië een waardig alternatief voor China, waar de fors gestegen lonen een hinderpaal vormen voor producten met een lage toegevoegde waarde.

Australië

Een van de markten die sterk zijn blootgesteld aan de Aziatische conjunctuur is Australië, dat ook zelf een dynamische economie heeft. Hebt u een dynamisch profiel, besteed er dan 10% van uw portefeuille aan via de fondsen Fidelity Australia A of iShares MSCI Australia.

Beleggen in Azië via aandelen

Rechtstreeks beleggen in individuele groeilandaandelen is niet zo eenvoudig, maar u kunt wel kiezen voor aandelen van internationale bedrijven die al geruime tijd in groeilandeconomieën investeren en die er een aanzienlijk deel van hun activiteiten hebben.

Koop Rio Tinto
De resultaten van Rio Tinto zijn sterk afhankelijk van de ijzerertsprijzen, en die zijn op hun beurt afhankelijk van de vraag vanuit China (43% van de omzet, 57% voor heel Azië zonder Japan). Dat ijzererts is de basisgrondstof voor de fabrieken die staal produceren voor de auto- en bouwsector. Rio Tinto spint garen bij de strijd van China om zijn staalfabrieken minder vervuilend te maken, want de groep kan dankzij haar knowhow minder vervuilend ijzererts winnen dan in China gebeurt.

Rio Tinto handhaaft een solide financiële structuur (weinig schulden) om beter in staat te zijn moeilijke momenten (lagere vraag) te overbruggen en toch een dividend te blijven uitkeren. De groep heeft ook geleerd uit haar fouten in het verleden (dure diversificatie) en getuigt van meer discipline in haar investeringsbeleid.

Koop BMW
BMW bracht een deel van zijn productieketens in China onder en realiseert er ±24% van zijn verkoopvolumes. De ontwikkeling van de Duitse constructeur op deze erg dynamische en concurrentiële markt (verkoopstijging van ruim 5% op jaarbasis verwacht in China tussen 2016 en 2024) is te danken aan de gestegen koopkracht van veel Chinezen en aan een specifieke productie voor de Chinese markt. BMW wil er zijn verkoop nog opvoeren door er ook Mini's te produceren en door zijn programma voor gedeelde elektrische auto's uit te breiden.

Ook in India beschikt BMW over een productieketen maar voor veel kleinere volumes en de concurrentie van Daimler is er groot. De groep probeert er meer onderdelen ter plaatse te produceren om de productiekosten terug te dringen en lanceert er ook nieuwe modellen. Tot slot heeft BMW ook in Indonesië een fabriek waar de modellen S7, S5, S3, X1 en X3 van de band rollen bestemd voor de Aziatische markt.

Koop UBS
Diverse banken en verzekeraars (Axa, Zurich, ...) proberen al langer om zich te ontwikkelen op deze groeimarkten als alternatief voor de verzadigde Europese markten. De inkomstengroei bleef er evenwel vaak onder hun verwachtingen. UBS is actief op een meer specifieke markt en blijft investeren om een graantje mee te pikken van de aangroei van de (grote) vermogens in Azië (11% van de winst).

De groep is ook actief als investeringsbank. In het 3de kwartaal was ruim 50% van de aangroei van de activa onder beheer afkomstig uit Zuidoost-Azië. 27% van de adviseurs van de bank werkt in of voor Azië.

Houd Coca-Cola
In India stimuleert de hogere koopkracht en de ontwikkeling van fastfoodketens het frisdrankverbruik, waardoor de groep er investeert en er haar 3de markt van wil maken (nu nog 6de). De koers is evenwel correct gewaardeerd.

Houd Solvay
De Belgische groep drijft regelmatig haar productiecapaciteit op in Azië en huisvest er onderzoekscentra. Ze wil zo dicht mogelijk bij de Aziatische middenklasse staan, die meer financiële draagkracht krijgt en op zoek is naar kwaliteitsvolle producten.

Vermijd Alibaba (China), Petrochina (China) en Indian Bank (India), die te hoog genoteerd zijn in verhouding tot de risico's.

Veel technologiebedrijven zijn erg actief in Azië en realiseren er een groot deel van hun productie. Hun resultaten zijn echter vooral afhankelijk van de eindvraag, en die komt grotendeels van buiten Azië.
Koop Intel en Melexis.
Houd Texas Instruments en Corning.

Deel dit artikel