Analyse
Na Ronald komt Donald... 7 maanden geleden - vrijdag 22 december 2017
Ze is niet zo drastisch als de maatregelen van Ronald Reagan in de jaren '80 maar de fiscale hervorming van Donald Trump zal toch een stevige impact hebben op de competitiviteit van de VS en op de Amerikaanse bedrijven.

De beleggers mogen zich in de handen wrijven, de gezinnen hebben iets minder reden tot feesten.

Goed nieuws voor bedrijven en aandeelhouders

Voor de Amerikaanse bedrijven en hun aandeelhouders zijn de voordelen van de belastinghervorming onmiskenbaar, al worden sommige cijfers die nu circuleren wel wat overroepen. Zo dalen de bedrijfsbelastingen zogezegd van 35 naar 21%, maar in de praktijk beschikten de bedrijven al veel langer over allerhande mogelijkheden om hun belastingdruk te verlichten en bedraagt de gemiddelde belastingvoet voor bedrijven in de S&P 500-index vandaag al maar 26%. Hoe dan ook zouden de bedrijfswinsten in 2018 toch met zowat 6% moeten stijgen.
De impact op de economie zal vervolgens in grote mate afhangen van wat de bedrijven met dat extra geld zullen doen. Sommige zullen wellicht kiezen voor investeringen en op die manier de groei en de tewerkstelling aanjagen, zoals de president het graag wil, maar de meeste zullen gewoon hogere dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders. Vandaar ook de (niet onterechte) kritiek dat de hervorming in de eerste plaats de bedrijven en de rijken bevoordeelt.

Doorsnee gezinnen minder reden tot juichen

Uit meerdere studies blijkt dat het gros van de fiscale voordelen naar de rijkste gezinnen zal gaan, en ook de allerarmsten zullen iets beter af zijn dan voorheen. Voor de middenklasse daarentegen, die de ruggengraat vormt van de Amerikaanse economie, zullen de voordelen beperkter zijn, temeer omdat de belastingaftrek voor hypothecaire leningen gedeeltelijk opnieuw in vraag wordt gesteld. Bovendien zijn de belastingdalingen voor de bedrijven van permanente aard, maar slechts tijdelijk voor de gezinnen (tot in 2027). Tegen die einddatum zal ruim de helft van de Amerikaanse gezinnen meer belastingen betalen dan vandaag het geval is. In een context waarbij de arbeidsmarkt nu al op volle toeren draait, is de reële impact op de economie niet zo makkelijk in te schatten en bovendien zal ook het monetaire beleid in de VS zich aan de nieuwe realiteit moeten aanpassen. Op dit moment verwacht men 3 rentestijgingen in de VS en zal de leidende rente wellicht stijgen naar 2 of zelfs 2,25%, een niveau dat toch een stuk hoger ligt dan de voorbije jaren. De langetermijnrente (obligatierente) zal wellicht richting de 3% evolueren. Maar als de economie daadwerkelijk een duwtje in de rug krijgt en de inflatie aantrekt, dan zal de centrale bank (Fed) genoodzaakt zijn om haar monetair beleid vroeger dan gepland te normaliseren, met reëel gevaar voor een correctie op de obligatiemarkten. Het feit dat de hervormingen naar alle waarschijnlijkheid zullen zorgen voor een gevoelige verslechtering van de overheidsfinanciën (met grotere begrotingstekorten en een hogere staatsschuld) zal die situatie alleen maar aanscherpen.

Europa kijkt bezorgd toe

De fiscale hervorming kan er anderzijds voor zorgen dat de VS niet alleen 's werelds grootste maar ook 's werelds meest competitieve economie wordt. De VS behoort op dat laatste vlak nu al tot de wereldtop en als het land niet systematisch het allerhoogste podiumtrapje bekleedt, dan is dat omdat de belastingdruk tot nu toe vrij hoog was en de belastingregels vrij complex. Door de belastingen te verlagen en de wetgeving te vereenvoudigen past Washington nu een mouw aan die twee problemen. Het is dan ook begrijpelijk dat Europa een en ander met argusogen volgt en dat onze autoriteiten zich zorgen maken over de handelsrelaties met de VS. Sommige maatregelen zouden immers een discriminerend effect kunnen hebben op de internationale concurrentie en sommige vrijstellingen zouden verdoken staatssteun voor de Amerikaanse export kunnen zijn.
Op de obligatiemarkten tot slot is het verschil tussen de Europese rentevoeten (1,8% op 10 jaar voor Portugal, 2% voor Italië en 0,4% voor Duitsland) en de Amerikaanse (2,5%) nu al erg hoog. Met een Amerikaanse rente die opwaarts gericht blijft, dreigt die rentekloof nog groter te worden en dreigt ze het voor de ECB ook moeilijker te maken om zich terug te trekken van de markten. Hoe hoger de Amerikaanse obligatierente zal zijn, hoe groter immers de kans dat een terugtrekking van de ECB voor een bruuske stijging van de obligatierentevoeten bij ons zal zorgen, en dat kan zware gevolgen hebben aangezien de Europese overheidsschulden nog altijd bijzonder hoog zijn.

Conclusie

De hervorming van Trump zal de grote concurrentiekracht van de VS consolideren en via de lichtere belastingdruk voor bedrijven wellicht ook de opmars van de Amerikaanse financiële markten verder ondersteunen. Dat is goed nieuws voor de beleggers en meteen ook de reden waarom wij een deel van onze gediversifieerde portefeuilles aan de andere kant van de grote plas blijven beleggen.

Deel dit artikel