Analyse
Welk scenario voorzien we op de markten in 2018? 6 maanden geleden - donderdag 4 januari 2018
Et wat denkt onze beleggingsexpert Pierre Samain hiervan?

2018 zal wellicht in lijn liggen met 2017.
De economische groei zal over het algemeen sterk blijven en de centrale banken zullen er in eerste instantie op toezien dat niets die groei belemmert. Op beursvlak zou 2018 echter meer bewogen kunnen zijn dan 2017. Na meerdere opeenvolgende jaren van stijging zullen sommige beleggers hun winst nemen, wat voor tijdelijke luchtzakken kan zorgen. En na hun klim zullen de koersen ook feller reageren op de minste teleurstelling. Maar zoals onze expert benadrukt, zet dat de groei die verwacht wordt voor de aandelen op lange termijn niet op losse schroeven. De tijdelijke koersvallen moeten zelfs worden beschouwd als een buitenkans om goedkoper te beleggen.

Na een uitzonderlijke groei in 2017 zal de eurozone wellicht lichtjes vertragen.
Maar met een verwachte groei van 1,7% zal het economische groeicijfer hoog blijven. En aangezien de inflatie in 2018 beperkt zal blijven tot 1,4%, zal de Europese Centrale Bank (ECB) een goede reden hebben om haar monetaire beleid ongewijzigd te houden en haar opkoopprogramma voort te zetten, althans toch tot op z’n minst september en wellicht nog daarna, om zo de activiteit en de prijs van de financiële activa te ondersteunen. De aandelen van de eurozone blijven dus aantrekkelijk en deel uitmaken van onze portefeuilles.

Alle voorwaarden zijn vervuld om te blijven beleggen in de Verenigde Staten.
Met een werkloosheidsgraad die nog nooit zo laag was en een groei die vermoedelijk licht zal stijgen (belastinghervorming, toename van de gezinsconsumptie) zal de Amerikaanse centrale bank (de Fed) haar monetaire beleid blijven normaliseren: minder geldinjecties in de markt, geleidelijke verhoging van de rentes.

Hoewel de komst van Jerome Powell aan het hoofd van de bank enige twijfel werpt over het precieze tempo van die aanpassing, kun je ervan op aan gaan dat de Fed voorzichtig zal blijven en aandacht zal blijven hebben voor de economische indicatoren en de financiële markten. Alle voorwaarden zijn dus vervuld om te blijven beleggen in de Verenigde Staten, vooral omdat de dollar, die dit jaar met 12% gedaald is, goedkoper is geworden. Rekening houdend echter met de sterke stijging van de Amerikaanse aandelen zijn we voorzichtiger dan de markt en beperken we hun belang in onze portefeuille tot 10%.

China en Indonesië behoren nog altijd tot onze favoriete groeilanden.
De trage normalisering van de monetaire beleidsmaatregelen in het Westen zal zich wellicht vertalen in een geleidelijke renteverhoging. Sommigen vrezen daarom dat de beleggers het geld dat ze belegden in de groeilanden massaal zullen repatriëren naar het Westen, waar de obligatiebeleggingen opnieuw aanvaardbare rendementen tegen minder risico dan in de groeilanden zullen bieden. De opkomende beurzen en de munten zouden daarvan te lijden hebben.

Dat risico lijkt ons echter beperkt aangezien de sterke vraag in de industrielanden de koersen van de grondstoffen, die de groeilanden in overvloed produceren, en de export ervan zal ondersteunen. Alleen de politiek instabiele landen, de landen die geen orde op zaken stellen in hun overheidsfinanciën en de landen die te veel afhangen van buitenlands kapitaal om hun financiering zeker te stellen, zouden eronder te lijden kunnen hebben.

Ontdek ook onze beleggingsstrategie voor 2018.

Interview met Pierre Samain, beleggingsexpert bij Test-Aankoop invest

 
Wat moeten we onthouden van het beursjaar dat stilaan ten einde loopt?
Als je maar één ding zou onthouden, laat het dan de nieuwe stijging van de Amerikaanse aandelen zijn waardoor de grote beursindexen record na record konden verslaan. Bij de aanvang van 2017 vonden we nog dat die aandelen tegen te aantrekkelijke prijzen verhandeld werden. De stijging in 2017 kwam dan ook niet als een verrassing. Ik ben daarentegen meer verbaasd over de omvang van de stijging van sommige technologische waarden waarvan de waarderingen tegenwoordig overdreven zijn. Ik sluit niet uit die waarden in 2018 te zien dalen bij slecht nieuws.

U blijft dus globaal genomen positief ten aanzien van aandelen?
Zeker wel, ze blijven overigens het leeuwendeel vormen in de beleggingsportefeuilles die we aanraden op lange termijn. Een eerste reden hiervoor is de goede houding van de economische groei en de sterke bedrijfswinsten. Die factoren zullen de aandelenkoersen ondersteunen. De tweede reden is nog eenvoudiger. Tegenwoordig zijn er niet altijd alternatieven voor aandelen te vinden, tenzij je je tevredenstelt met een rendement van bijna nul op spaarrekeningen en obligaties.

Om een behoorlijk rendement te halen, hebben beleggers geen andere keuze dan zich tot aandelen(fondsen) te wenden. Dat zal ook in 2018 nog altijd het geval zijn en dus is er reden genoeg om hun stijging te voeden. Toch zal je een iets sterker zenuwstelsel moeten hebben dan in 2017 want ik sluit geen occasionele fasen van correctie uit. Maar voor wie kan wachten is dat geen probleem en ik zie het zelfs als een gelegenheid om je te (her)positioneren in knappe activa tegen betere prijzen.

Er wordt gezegd dat de rentes zullen stijgen. Zullen obligaties dan niet opnieuw een goede belegging worden voor wie aandelen wil vermijden?
Het is nog te vroeg om opnieuw de steven richting obligaties te wenden. Je blijft er beter nog wat van weg. In Europa zal de centrale bank er alles aan doen om de rentes op niveaus te houden die veel te laag zijn om het geld over meerdere jaren te immobiliseren. Heb je overtuiging nodig, werp dan eens een blik op de laatste Staatsbon op tien jaar in België: 0,35% netto. Dat is minder dan de beste spaarrekening!

In de Verenigde Staten zijn de rentes hoger (2,35% bruto voor de rente op tien jaar). Maar aangezien verwacht wordt dat ze nog zullen stijgen, is het beter om geduld uit te oefenen. En zelfs na de verwachte stijging zullen ze nog te laag blijven om echt aantrekkelijk te zijn.Als je geen enkel risico wilt nemen met je spaargeld, zal dat jammer genoeg ten koste gaan van je rendement. Geef in dat geval de voorkeur aan de flexibiliteit van een spaarrekening of spaarverzekering waarvan het rendement nog iets hoger is dan een andere risicoloze belegging, maar hoelang nog ...

Welk advies geeft u aan wie voor het eerst op de beurs wil beleggen?
Ik zou eerst en vooral aanraden om een portefeuille samen te stellen met fondsen die voor 65% beleggen in aandelen (de rendementscomponent van de portefeuille) en met een horizon van minstens tien jaar. De overige 35% (het defensieve gedeelte) kan worden belegd in vastgoed en liquiditeiten. Afhankelijk van je risicoappetijt kun je daarnaast nog beleggen in individuele aandelen. Maar dat ten belope van maximaal 25% van al je belegde tegoeden.

Ontdek ook onze beleggingsstrategie voor 2018

 

Deel dit artikel