Analyse
Over het 3e kwartaal groeide de Australische economie met 2,8% t.o.v. een jaar geleden 7 maanden geleden - donderdag 7 december 2017
Het is meer dan een jaar geleden dat het land zo’n sterke prestatie kon neerzetten.

Dankzij dit resultaat vervoegt het land opnieuw het hoofdpeloton van de geïndustrialiseerde landen. Sinds 2000 slaagden maar weinig geïndustrialiseerde landen erin een dergelijke prestatie neer te zetten. Australische aandelen blijven deel uitmaken van onze dynamische portefeuille.

Het cijfer is indrukwekkend maar dient te worden gerelativeerd. De gezinsuitgaven namen immers amper toe. Dit is niet noodzakelijk een slechte zaak gezien de spaarquote vrij laag ligt. En al zou deze stijgen, dan nog zouden de gezinnen over een beperkte manoeuvreerruimte beschikken in geval van problemen. Het wijst echter ook op een malaise bij de consument en een gevoel van onzekerheid rond de toekomst. De arbeidsmarkt blijft het namelijk goed doen (werkloosheid: 5,4% in oktober), maar desondanks gaat het beschikbaar inkomen van de gezinnen niet significant hoger (+1,8% op een jaar tijd, net als de inflatie).

Bijgevolg is de groei vooral afkomstig van de investeringen (+7,5% op een jaar tijd). Bedrijven profiteren van de goede vorm van de Aziatische economieën (China in het bijzonder) en de terugval van de Australische dollar (waardoor bedrijven competitiever worden).

De groeivooruitzichten van Australië blijven gunstig ogen. Het land kan bogen op gezonde financiën en een vrij lage schuld, waardoor ze de middelen heeft om de groei te financieren indien nodig. Ook overweegt de staat de fiscale lasten voor de gezinnen en bedrijven te verlagen. Ook wat de monetaire politiek betreft, behoudt het land flink wat manoeuvreerruimte: want al bereikte de leidende rente een dieptepunt (1,5%), toch zou deze nog verder kunnen worden verlaagd. Bovendien deed de centrale bank tot nog toe nog geen beroep op kwantitatieve versoepelingsmaatregelen.

Deel dit artikel