Analyse
VS: fiscale hervorming in de steigers 8 maanden geleden - donderdag 2 november 2017
Deze kondigt zich positief aan voor de dollar en de Amerikaanse beurzen en negatief voor obligaties in USD.

De Amerikaanse senaat keurde een begroting goed die een bijkomend tekort van 1500 miljard dollar toelaat over de komende tien jaar. Dat biedt de ruimte om de fiscale hervorming te lanceren. Door het te verwachten gunstige effect van de hervorming voor Amerikaanse bedrijven zouden beleggers opnieuw sterker moeten worden aangetrokken door Amerikaanse aandelen. De vraag naar Amerikaanse financiële activa zal dus hoog blijven en ook de dollar ondersteunen.
– Blijf 10% van uw portefeuille besteden aan de aandelenfondsen DPAM CAP B Equity US Dividend, iShares Core S&P 500 ETF en LM CB US Large Cap.
– Amerikaanse obligaties laat u beter voor wat ze zijn. De verdere stijgingsmarge lijkt beperkt en de stimuli voor een economie die al op volle toeren draait, zullen zich wellicht vertalen in een stijging van de inflatie. Aangezien de Fed haar normalisatie voortzet, zal de obligatierente volgen, maar de obligatiekoersen zullen dan onvermijdelijk dalen.

Fiscale lasten voor bedrijven verlichten

Sinds de verkiezing van Trump controleren de Republikeinen zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat maar toch zijn ze er nog niet in geslaagd grote hervormingen door te voeren. Eén jaar voor de verkiezingen van november 2018 (waarbij het volledige parlement en 1/3 van de senaat vervangen wordt) willen ze dan ook hun daadkracht bewijzen en richten ze (na het gedoe rond Obamacare) hun pijlen op een fiscale hervorming. Trump en zijn partij voeren al jaren een strijd tegen wat zij de onrechtvaardigheden van de Amerikaanse belastingwetgeving noemen.

Het doel van de hervorming is eenvoudig: de fiscale druk voor bedrijven en gezinnen verlichten en zo de concurrentiepositie van de VS versterken en tegelijk de economische groei stimuleren. Geen oneerbaar doel, zeker als het gepaard zou gaan met een vereenvoudiging van de fiscale wetgeving en het beëindigen van een hele rist vrijstellingen en andere belastingvoordelen.

Gezien de gespannen verhoudingen met de Democraten zal de fiscale hervorming er echter moeten komen zonder hun steun en bijgevolg zullen de Republikeinen de voorgestelde begroting moeten respecteren en mag het bijkomend tekort in geen geval uitstijgen boven de 1500 miljard over 10 jaar. Bovendien mogen de nog goed te keuren maatregelen ook geen impact hebben op de begroting na die periode van 10 jaar. Er wachten m.a.w. nog heel wat moeilijke keuzes.

Afschaffing vrijstellingen baart zorgen

A priori zouden de Amerikaanse bedrijven garen moeten spinnen bij de aangekondigde hervorming, i.h.b. bij de maatregel om de bedrijfsbelastingen van 35% naar 20% te verlagen. Maar de realiteit is complexer en veel van die bedrijven genieten nu van heel wat aftrekmogelijkheden waardoor ze hun belastingvoet fors kunnen drukken. Door het verdwijnen van talrijke vrijstellingen zouden sommige bedrijven uiteindelijk zelfs meer moeten betalen aan de fiscus dan ze nu doen. Heel wat sectoren zijn dan ook gealarmeerd.

Dat geldt o.a. voor de reuzen uit de technologiesector, die bang zijn dat er een minimale belastingvoet opgelegd zal worden. Bedrijven die actief zijn in de Amerikaanse schalieolie en -gassector vrezen dan weer voor hogere fiscale lasten als de kosten verbonden aan de exploitatie van boorplatforms niet langer aftrekbaar zouden zijn. En op de vastgoedmarkt zou de afschaffing van aftrekbare rentelasten de aankoop van een woning voor het gros van de gezinnen bemoeilijken. Zo'n maatregel zou wegen op hun koopkracht en op de activiteit in de bouwsector. Als intresten niet langer aftrekbaar zouden zijn, zou dat een harde dobber zijn voor de bedrijven, en i.h.b. voor de financiële sector. Toch zou een Republikeinse partij die voeling heeft met het bedrijfsleven in staat moeten zijn om compromissen te vinden en bedrijven de belastinghervorming te geven waar ze om vragen.

Rente in de lift, Fed ongerust

De onrust is ook voelbaar op de obligatiemarkten en bij de Federal Reserve. Voor het eerst sinds maart nadert de 10-jaarsrente op Amerikaanse overheidsobligaties opnieuw de 2,5%. De obligatiemarkten reageren op het feit dat de fiscale hervorming zich eindelijk aankondigt, maar ook op het feit dat de VS, waarvan de overheidsschuld in 2017 wellicht zal uitstijgen boven de 108% van het bbp, zich opmaakt om zich nog dieper in de schulden te steken.

Pleitbezorgers van de hervorming doen dat af als onzin. De berekeningen van de autoriteiten zijn gebaseerd op een gemiddelde economische groei van 1,9% op jaarbasis de komende 10 jaar. Indien de groei zou stijgen naar pakweg 3% over die periode, dan zouden de extra fiscale inkomsten ruimschoots het bijkomende tekort van 1500 miljard USD overschrijden. De maatregelen zouden zichzelf terugverdienen.

Maar het blijft de vraag of de hervormingen de groei in die mate zullen aanwakkeren. De Fed betwijfelt dat. Ze is wel te vinden voor een fiscale hervorming, maar ze vreest dat als die onvoldoende doordacht is en ingevoerd wordt op een moment dat er al bijna volledige tewerkstelling is, ze dan op lange termijn weinig positieve effecten zal hebben voor de economie en alleen zal resulteren in een overheidsschuld die nog zwaarder is om te dragen. 

Deel dit artikel