Analyse
18 maanden na het referendum zitten de brexitonderhandelingen in het slop 8 maanden geleden - woensdag 22 november 2017
Welke gevolgen voor uw beleggingen?
18 maanden na het referendum zitten de brexitonderhandelingen in het slop

18 maanden na het referendum zitten de brexitonderhandelingen in het slop

Britse overheidsobligaties zijn niet interessant. Met rentevoeten van minder dan 1,3% op 10 jaar en een inflatie van 3% in oktober, zijn de reële rendementen ruimschoots negatief, terwijl de schuldenlast (zowel van de overheid als van de gezinnen) erg hoog blijft. Afblijven dus.
U mag wel blijven beleggen op de beurs van Londen. Daar noteren immers heel wat multinationals die een groot deel van hun winsten buiten het VK realiseren. Besteed 15% van uw portefeuille aan het aandelenfonds Threadneedle UK Equity Income.

Theresa May behoorlijk uit koers geslagen

Los van de recente schandalen binnen haar regering (waardoor ze twee ministers verloor), is de positie van May vooral wankel omdat ze binnen haar conservatieve partij een harde vleugel (die prat gaat op de soevereiniteit van het VK en een brexit zonder akkoord wil) moet trachten te verzoenen met een zachte vleugel (die vreest voor de impact van zo’n uitstap op de Britse economie en die toenadering of zelfs toetreding tot de Europese Economische Ruimte wil).

Die patstelling vertaalt zich in vage doelstellingen en oproepen tot optimisme als alternatief voor een strategie die er klaarblijkelijk niet is. In zo'n omstandigheden lijkt de waarde van een akkoord tussen Brussel en de regering May dan ook beperkt, en naarmate de kaarten in Londen verschoven worden (partijleiding zou voor een nieuwe premier kunnen kiezen), kan ook elke doorbraak in de onderhandelingen weer op de helling komen te staan.

Ook de EU lijkt zich ervan bewust dat de geloofwaardigheid van haar gesprekspartner beperkt is, en voorlopig wordt er dan ook alleen gepraat over de scheidingsregeling en worden diepgaandere beslissingen over de toekomstige relaties tussen de EU en het VK stelselmatig uitgesteld. De tijd begint nochtans te dringen, en dus stijgt de kans dat het VK op 29 maart 2019 de EU zal verlaten zonder een akkoord.

Impact voor de EU, maar toch vooral voor het VK

Zo'n scheiding zonder akkoord zou zeker gevolgen hebben voor de Unie, want ze verliest dan een van de landen die het meest hebben aangestuurd op de oprichting van een eenheidsmarkt en een van haar grootste economieën. De Europese financiële sector zou haar belangrijkste baken kwijtspelen.

Een deel van de activiteiten zal wel eenvoudig worden overgebracht naar Frankfurt of Dublin, maar Londen biedt toch een uniek ecosysteem dat op korte termijn niet zo makkelijk elders op te bouwen valt. De brexit kan dus de organisatie van de financiële sector, en bij uitbreiding de financieringsvoorwaarden voor Europese bedrijven bemoeilijken, maar dat zal voor de EU een probleem van voorbijgaande aard zijn, zeker gezien de gunstige conjunctuurwind die er momenteel waait.

Voor het Verenigd Koninkrijk zal de impact veel groter zijn. In 2016 ging 43% van de Britse export naar andere EU-landen. Als er geen akkoord komt, dan zal dat handelsverkeer verlopen volgens de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie, wat betekent dat er douaneheffingen (2,3% voor niet-landbouwgoederen, 10% voor de autosector, enz.) zullen komen, en er ook op andere vlakken belemmeringen en vertragingen aan de grenzen zullen komen die de integratie van Britse onderdelen in Europese productieketens (en omgekeerd) zullen bemoeilijken.

Bovendien bestaat 80% van de Britse economie (en 37% van de export naar de EU) niet uit goederen- maar uit dienstenverkeer. Voor de beter beschermde dienstensector zullen de spelregels van het "General Agreement on Trade in Services" (GATS) van toepassing worden, maar die hebben slechts betrekking op een beperkt aantal sectoren en zonder akkoord zal de toegang van Britse bedrijven tot de Europese dienstenmarkt (en omgekeerd) beperkt zijn. 

En dan zijn er nog de vrijhandelsakkoorden tussen de EU en externe landen, waarvan het VK nu mee profiteert. Londen zal zelf aan tafel moeten gaan zitten met die landen, wellicht met minder gunstige voorwaarden tot gevolg, aangezien het gewicht van het VK niet te vergelijken is met dat van de EU als blok.

Onzekerheid laat nu al sporen na

Aangezien het VK vandaag nog altijd deel uitmaakt van de EU, laat het brexitverhaal zich voorlopig vooral voelen in de evolutie van het Britse pond, dat sinds het referendum al ±15% verloor t.o.v. de euro. 

Maar mondjesmaat breidt de impact zich uit naar de hele Britse economie. Tot voor kort bleef dat een van de meest dynamische van Europa dankzij het sterke vormpeil van de gezinsconsumptie (waardoor het tekort op de handelsbalans, het lage investeringspeil en de lage productiviteit gecompenseerd werd), maar door de daling van het pond (waardoor ingevoerde producten automatisch duurder worden) stijgt de inflatie en wordt de koopkracht van de Britten uitgehold, waardoor de groeimotor aan het sputteren slaat. In 2018 verwacht men voor het VK een economische groei van amper 1%, minder dan in de eurozone en zelfs dan in Italië bijvoorbeeld.

Deel dit artikel