Analyse
De Japanse economie groeide in het 3e kwartaal met 0,3% t.o.v. het 2e kwartaal en met 1,7% t.o.v. een jaar voorheen 8 maanden geleden - donderdag 16 november 2017
Eens te meer is dit grotendeels te danken aan de buitenlandse handel.

Niettemin beschikt het land over onvoldoende potentieel om in Japanse aandelen te beleggen. Raadpleeg onze strategie voor een evenwichtige samenstelling van uw portefeuille.

De Japanse export veerde op van het 2e op het 3e kwartaal (+1,5%) terwijl de import terugviel (-1,6%). Het saldo hiervan droeg 0,5% bij tot de economische groei van afgelopen kwartaal.
De gezinsuitgaven daarentegen, die 18 maanden aan één stuk hoger gingen, vielen vorig kwartaal terug, waardoor de groei dan weer met 0,3% werd geamputeerd. Dit is enerzijds te wijten aan de vergrijzende bevolking en anderzijds aan het feit dat ondanks de volledige werkgelegenheid, de lonen slechts in beperkte mate stijgen.

De Japanse economie blijft dus afhankelijk van de vraag wereldwijd. Gezien de internationale conjunctuur gezond zal blijven, ogen de vooruitzichten voor de volgende kwartalen gunstig. Maar als gevolg van die afhankelijkheid blijft het potentieel van Japan beperkt.

Deel dit artikel