Analyse
Sinds begin oktober boerde de Turkse lira met bijna 5% achteruit t.o.v. de euro 8 maanden geleden - woensdag 11 oktober 2017
Op een jaar tijd ging de Turkse munt er met 20% op achteruit. Dit is vooral te wijten aan de afgetakelde relaties tussen Ankara en Washington.

De vooruitzichten voor Turkije en zijn munt blijven somber ogen. Al bieden ze hoge rendementen, toch brengen Turkse obligaties vrijwel niets op indien men rekening houdt met het hoge inflatiepeil. Overigens liggen de verwachte rendementen op de beurs van Istanbul te laag om de volatiliteit op de markten te compenseren. Vermijden.
Raadpleeg onze strategie om uw portefeuille evenwichtig samen te stellen.

Doordat twee Amerikaanse consulaire ambtenaren in Turkije worden vastgehouden, besloot de VS om Turkse staatsburgers voorlopig geen visa meer toe te kennen. Turkije voerde dezelfde maatregel door voor Amerikaanse burgers.

De verslechterde relaties tussen beide machten is echter niet de enige oorzaak van de teruggevallen lira. Ook de trage normalisering van de Amerikaanse monetaire politiek zit hier voor iets tussen. Hierdoor stellen beleggers zich immers voorzichtiger op ten aanzien van de groeilanden (waaronder Turkije), die zich in de toekomst tegen een hogere rente zullen moeten financieren en dus riskanter dreigen te worden. Bijgevolg verwachten beleggers hogere rendementen om op die landen in te zetten. Zo komt de Turkse obligatierente op 10 jaar, die een jaar geleden nog 9,5% bedroeg, nu uit op 11,2%. Dit rendement, dat op het eerste gezicht erg hoog lijkt, wordt echter tenietgedaan door de Turkse inflatie die in april 11,9% bereikte en in september nog steeds 11,2% bedroeg.

Beleggers trekken zich dus uit Turkije terug, wat problematisch is want gezien de terugval van het Turkse spaargeld en het aanzienlijk tekort op de lopende rekening, heeft het land nood aan buitenlands kapitaal om zich te financieren.

Ongetwijfeld zou een verhoging van de leidende rente welkom zijn om de kapitaalvlucht af te remmen. President Erdogan pleit echter net voor het tegenovergestelde en benadrukt dat de hoge inflatie het gevolg is van de hoge rentevoeten. Een standpunt dat de markten niet echt kan geruststellen.

Deel dit artikel