Analyse
De Fed blijft voorzichtig 8 maanden geleden - donderdag 12 oktober 2017
Al is de Amerikaanse centrale bank zonder enige twijfel van plan de rente verder te verhogen, toch houdt ze de evolutie van de economische cijfers nauwlettend in het oog.

De Fed zal haar monetaire politiek erg geleidelijk verder normaliseren, dit om de markten niet uit evenwicht te brengen. We blijven dus een deel van onze gediversifieerde portefeuilles in de VS beleggen.

Mogelijk zal, net als de markten het hadden voorspeld, dit jaar een nieuwe renteverhoging noodzakelijk zijn. Niettemin blijven bepaalde leden van de centrale bank zich zorgen maken om de inflatie die onder de doelstellingen blijft, en het feit dat dit misschien niet enkel van tijdelijke aard is.

Wel draait de Amerikaanse economie opnieuw op volle toeren (groei van 3,1% in het 2e kwartaal), is op de arbeidsmarkt bijna een situatie van volledige werkgelegenheid bereikt (werkloosheid van 4,2%) en zou de druk op de lonen de inflatie wel eens hoger kunnen duwen.

Maar voorlopig is hiervan geen sprake. In augustus kwam de index die de onderliggende inflatie meet niet uit boven de 1,3% (dus ver onder de beoogde 2,0%).

Lichtpunt aan de horizon is wel dat in september het gemiddeld uurloon in de VS met 2,9% klom (de sterkste stijging sinds de crisis). Dit cijfer moet men echter met een korrel zout nemen gezien onder meer de orkanen en de gevolgen hiervan een impact hadden op de arbeidsmarkt. Maar zet die tendens zich verder in de volgende maanden, dan zou dit het inflatieniveau kunnen hoger drijven, en bijgevolg de Fed geruststellen.

Deel dit artikel