Analyse
Amerikaanse staatsrente schiet fors hoger 9 maanden geleden - woensdag 4 oktober 2017
De obligatierente op 10 jaar in de VS nadert de kaap van 2,4%, terwijl ze een maand geleden nog ongeveer 2% bedroeg.

Niettemin handhaven we onze adviezen.
We raden u aan om zowel obligaties uit de VS als uit de eurozone te vermijden.

De remonte van de Amerikaanse staatsrente is het gevolg van diverse factoren.
Zo zou op politiek vlak dan toch een voorstel voor de hervorming van het fiscaal stelstel, zoals Trump in zijn campagne beloofde, kunnen worden voorgelegd aan de volksvertegenwoordigers en de senaat.
Op economisch vlak ziet men dan weer de inflatie hoger gaan. Ook is het discours van de Fed verder aan het evolueren: wellicht zal vóór eind 2017 de Amerikaanse leidende rente opnieuw worden opgetrokken. Overigens zal de Fed vanaf deze maand minder staatsobligaties inkopen, in de hoop dat andere investeerders ‘s werelds grootste economie verder zullen kunnen financieren (deze eisen echter hogere rendementen).

Hierdoor wordt de kloof met de eurozone, waar de ECB verder activa inkoopt, echter alsmaar groter. Zo bedraagt de rente op 10 jaar in Duitsland nu 0,5%, ligt ze lager dan 0,8% in Frankrijk en België, terwijl dit voor Spanje 1,7% is en voor Italië 2,2%. Om een land uit de eurozone te vinden waar de staatsrente op 10 jaar even hoog ligt als in de VS, moet men naar Portugal trekken, en dit terwijl Portugese obligaties amper recentelijk uit de categorie junk bonds konden ontsnappen.

In het zog van de huidige situatie nam de euro in waarde af tegenover de dollar (tot ±1,17 USD terwijl dit een maand geleden ongeveer 1,21 USD was). Nu beide munten een zeker evenwicht naderen, kunt u zich de vraag stellen of gezien de erg lage rendementen geboden op obligaties uit de eurozone, u niet beter zou inzetten op obligaties uit de VS. Maar ook Amerikaanse obligaties blijven naar onze mening onvoldoende interessant. En al flirten de aandelenbeurzen hier en daar met vrij hoge niveaus, toch is dit niets vergeleken met de obligatiemarkten, die wij momenteel overdreven duur achten. 

Deel dit artikel