Analyse
Het ABC van de groeilanden 9 maanden geleden - woensdag 27 september 2017
Het woord « groeiland » wordt veel gebruikt… Toch blijven er zeker veel vragen rond de echte betekenis van de uitdrukking.
Het ABC van de groeilanden

Het ABC van de groeilanden

Wat is een groeiland? Welke landen zin groeilanden? Zijn alle groeilanden identiek?
Wordt hoger risico door beter rendement gecompenseerd? Wat is de belangrijkste reden waarom de groeimarkten de afgelopen jaren tegenvallende beursprestaties optekenden? Worden betere dagen verwacht? Wat vormt de grootste dreiging voor de groeimarkten? Heeft het vandaag nog zin om te beleggen in de groeilanden? Welke landen bieden momenteel het meeste potentieel? Wat zijn de redenen om nu in groeilanden te beleggen? Hieronder onze antwoorden...
Beleggen in de groeilanden : onze beste tips.

Wat is een groeiland?

Groeilanden, ook wel opkomende markten, in het Engels emerging markets, genoemd, zijn landen waarvan het gemiddelde gezinsinkomen een pak lager ligt dan dat van de ontwikkelde landen. Het zijn landen die zich snel ontwikkelen op economisch vlak, maar die nog een (lange) weg af te leggen hebben op vlak van overheidsfinanciën, politieke stabiliteit, bedrijfscultuur, moderniteit van de financiële markten, enzovoort. Het gaat daarbij altijd om markten die een meer dan gemiddeld risico inhouden in de ogen van de westerse belegger.

Welke landen zin groeilanden?

We onderscheiden drie grote regio’s: Azië met China en India in poleposition, Latijns-Amerika met Brazilië en Mexico op kop en Oost-Europa met Rusland en Polen die eerste viool spelen. Naast die prominente groeilanden beleggen groeilandenfondsen ook in kleiner grut, genre Chili, Indonesia, Turkije en Zuid-Afrika. De allerkleinste beurskapitalisaties worden daarnaast ondergebracht in nog een andere categorie: die van de frontier markets Denk aan Bahrein, Bangladesh, Estland, Kenia, Nigeria en Slovenië. Die vindt u enkel terug in speciale fondsen zoals iShares MSCI Frontier 100 ETF. Zo’n markten zijn nog een pak risicovoller dan de groeilanden, zonder dat ze over veel meer potentieel beschikken. We laten ze dan ook links liggen.

Zijn alle groeilanden identiek?

Neen. Belangrijk is dat u weet dat elke regio verschillend is op het vlak van risico’s en potentieel rendement. Zo heeft de Indiase beurs niets te maken met de Braziliaanse politieke crisis om maar een voorbeeld te noemen. Dat is ook de reden waarom we in onze analyses elke regio en zelfs elk individueel land een afzonderlijke aanbeveling geven.

Wordt hoger risico door beter rendement gecompenseerd?

Wie hoger risico zegt, zegt hoger potentieel rendement. Zo mag u aannemen dat een aandeel van een groeiland meer risico met zich meedraagt dan een aandeel van een meer ontwikkeld land.Zo’n groeilandaandeel kampt nu eenmaal vaker met diverse risico’s als politieke (minder stabiele regeringen), geopolitieke (sociale onrust, problemen in de regio, oorlog), muntschommelingen (heviger), liquiditeit (duurdere handelskosten en hogere prijsverschillen tussen aankoopkoers en verkoopkoers), bestuurlijk beheer (management minder betrouwbaar, staatsinmenging), enzovoort. U verwacht dan ook – terecht – dat een belegging in aandelen uit een groeiland op termijn meer zal renderen dan een belegging in de westerse beurzen.
De laatste jaren was dat echter niet het geval. De beurzen uit de groeilanden presteerden de laatste vijf jaar maar half zo goed als die uit de ontwikkelde landen. Gemiddeld gingen de groeilandenbeurzen 6% per jaar hoger. De beurzen uit de ontwikkelde landen (Japan, Verenigde Staten en West-Europa) dikten aan met 13% per jaar. De redenen van die relatieve zwakke prestatie waren in de eerste plaats de economische groeivertraging in China, de slabakkende grondstofprijzen die als een molensteen wogen rond de nek van de exporteurs en de vrees voor een Amerikaanse renteverhoging. Hogere Amerikaanse rentevoeten doen de Amerikaanse dollar stijgen, wat zwaar weegt op groeilanden met aanzienlijke schulden uitgedrukt in dollar. Ook zorgt zo’n verhoging voor een repatriatie van geld richting de Verenigde Staten die aanzien worden als een veilige haven.

Wat is de belangrijkste reden waarom de groeimarkten de afgelopen jaren tegenvallende beursprestaties optekenden?

Er zijn meerdere redenen maar de belangrijkste heeft te maken met bestuurlijke problemen. In Brazilië volgen de corruptieschandalen elkaar op. Rusland kreeg nieuwe economische sancties opgelegd. In India blijkt het moeilijk om hervormingen door te voeren. China is nog altijd op zoek naar manieren om zijn kredietafhankelijkheid te verminderen. En Zuid-Afrika heeft, tot slot, te lijden van de controversiële beslissingen van zijn president.

Worden betere dagen verwacht?

Zeker wel. Daar waar hervormingsgezinde leiders trachten een geloofwaardig beleid in te voeren en enige zichtbaarheid trachten te garanderen, zullen de beleggers niet aarzelen. Dat is het geval in India en Indonesië, waar de markten het ondanks de voor de hand liggende problemen om hervormingen tot stand te brengen goed doen.

Wat vormt de grootste dreiging voor de groeimarkten?

Niet zodanig een renteverhoging zoals vele beleggers vrezen. Hoewel een renteverhoging de aandelen van de groeilanden onder druk zal zetten, zal ze bedachtzaam en zeer geleidelijk worden toegepast. In werkelijkheid, en een beetje naar het voorbeeld van wat zich afspeelt in de geïndustrialiseerde landen, schuilt het grootste risico in het feit dat de groeilanden in populisme vervallen. Veel van die groeilanden worden geconfronteerd met een minder perspectiefrijke economische groei dan in het verleden en de kiezers zouden kunnen opteren voor een gemakkelijkheidsoplossing.

Heeft het vandaag nog zin om te beleggen in de groeilanden?

Absoluut. Nu al jaren wordt gezegd dat de groei in de geïndustrialiseerde landen zwak is. Maar de realiteit is dat die groei aan de huidige niveaus overeenstemt met het potentieel van die regio's, en dat potentieel zelfs overstijgt!
Factoren zoals demografie (vergrijzing, lager geboortecijfer) wegen zwaar door, en zullen in de toekomst nog meer doorwegen. Daarbij komt dat de lonen weinig tot niet evolueren. Zonder rekening te houden met de hoge schuldenlast van de gezinnen en de overheden.
Er is dus nog weinig speelruimte om het groeipotentieel van de geïndustrialiseerde landen te verhogen waardoor het moeilijk – zo niet onmogelijk – zal zijn om te wedijveren met de groeilanden.
Die laatste kampen ook met schulden, maar met een groeiende economie en stijgende lonen en (als we China en Rusland buiten beschouwing laten) dynamischer demografische profielen houden die landen volgens ons nog altijd bijzonder veel potentieel in. In die zin vormen ze een uitstekende spreiding voor elke belegger die een evenwichtige portefeuille wil samenstellen.

Welke landen bieden momenteel het meeste potentieel?

Die landen waar hervormingen aan de gang zijn. Indonesië in eerste instantie. India is ook goed bezig met hervormen, maar de munt is naar onze mening te duur geworden.
Bij een vertrek van Jacob Zuma in Zuid-Afrika zal het land eveneens snel opveren. En China blijft voor ons een veilige waarde op het vlak van de groeilanden.

Wat zijn de redenen om nu in groeilanden te beleggen

Lagere risico’s
Begin 2017 was er nog de vrees voor een fors hogere dollar (Trump-effect), protectionisme (vooral in de VS), onverwachte renteverhogingen en een slabakkende groei in China. Vandaag ziet de situatie er rooskleuriger uit. De dollar ging erop achteruit, Trump haalt minder hard uit dan verwacht kon worden, de rente ging in de VS lichtjes hoger (maar zeker niet spectaculair) en de kans op een sterke terugval van de groei in China is aanzienlijk geslonken.

Betere economische cijfers
De economische activiteit van de groeilanden over het algemeen is verbeterd. Landen als Brazilië en Rusland zullen dit jaar hun recessie achter zich laten. Het verschil in economische groei tussen de groeilanden en de ontwikkelde landen neemt opnieuw toe. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft het over een groei van 4,6% in 2017 (4,8% volgend jaar) voor de groeilanden. Ter vergelijking, de groei in de meer ontwikkelde landen klokt af op 2% voor dit jaar (1,9% in 2018).

Aanlokkelijke waarderingen
De beleggers gaven de voorbije jaren vooral de voorkeur voor aandelen van de westerse beurzen en lieten de aandelen van de groeilanden wat links liggen. Met als resultaat dat die laatste een teleurstellende groei optekenden. Nochtans lieten de ondernemingen uit de groeilanden een sterke winstgroei zien. Combineer achterop hinkende koersen met goede bedrijfsresultaten en u krijgt een situatie waarbij tal van groeimarktaandelen een sterke inhaalbeweging kunnen maken.

Sterke bedrijven
Het zit ook snor als we kijken naar de balansen van de bedrijven uit de groeilanden. Ze torsen over het algemeen minder schulden dan westerse bedrijven. Vandaag beschikken ze ook over een record aan vrije kassastromen. Dat leidt tot een veelvoud aan mogelijkheden die in het voordeel kunnen spelen van de aandeelhouders: meer investeringen, fusies en overnames, hoger dividend.

Portefeuillespreiding
De aankoop van groeilandenaandelen zorgt voor een betere risicospreiding binnenin uw portefeuille, zonder dat u daarbij aan rendement hoeft in te boeten. Dat komt omdat de beurzen van de groeilanden niet op exact dezelfde manier reageren op nieuws als die van de ontwikkelde landen. Beide soorten opnemen heeft dan ook zin.

Beleggen in de groeilanden : onze beste tips

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel