Analyse
De Australische dollar is in vijf jaar tijd met bijna 20% gedaald 10 maanden geleden - donderdag 21 september 2017
Is hij opnieuw interessant geworden na lange tijd duur te zijn geweest?
De Australische dollar is in vijf jaar tijd met bijna 20% gedaald

De Australische dollar is in vijf jaar tijd met bijna 20% gedaald

Zolang de appetijt voor de grondstoffensector groot blijft, zal de Australische dollar rond zijn huidige niveau blijven schommelen. Al is dat een gewaagde gok aangezien de grondstoffen ook zeer volatiel kunnen zijn. Blijf dus af van obligaties in Australische dollar. Hun rendement (tussen 1,50% en 2% netto op vijf jaar) is onvoldoende om het risico te compenseren. De Australische aandelen bieden op lange termijn daarentegen betere vooruitzichten, voor beleggers met een dynamisch profiel en ten belope van maximum 10% van een portefeuille, via het fonds Fidelity Australia A en/of de tracker iShares MSCI Australia.

De Australische dollar zal wellicht niet blijven afglijden ten opzichte van de euro

Sinds begin dit jaar is hij nog slechts licht gedaald. De economie doet het goed en er is opnieuw appetijt voor de sector van de grondstoffen, waarvan Australië een grote producent is. Maar daar schuilt het risico dan ook juist: de waarde van de Australische dollar hangt nauw samen met de volatiele grondstofprijzen.

Een sterke economie

Het groeitempo van de Australische economie ligt een stuk hoger dan in onze contreien en berust op gezonde fundamentals (het land heeft weinig schulden). Genoeg om de Australische dollar te ondersteunen, vooral omdat de rentes die door de munt geboden worden (2,80% op tien jaar) veel hoger zijn dan bij ons (0,65%).

Grondstoffen leiden de dans

Meer dan de helft van de export is toe te rekenen aan grondstoffen. China is met voorsprong de grootste afnemer. De voorbije jaren nam de vraag naar grondstoffen minder snel toe, wat op de prijzen woog. Dat verklaart waarom de Australische dollar in vijf jaar tijd gedaald is. Nu de wereldconjunctuur aantrekt en recentelijk de Chinese vraag naar grondstoffen aansterkt, stabiliseert de munt zich. 

Deel dit artikel