Analyse
Zuid-Korea zit tussen twee vuren 10 maanden geleden - woensdag 30 augustus 2017
Is het land beleggingswaardig? Of is er reden tot paniek?
Zuid-Korea zit tussen twee vuren

Zuid-Korea zit tussen twee vuren

We raden u geen van beide opties aan. Na de verkiezing van president Moon Jae-in leek voor Zuid-Korea een periode van minder gespannen relaties met Noord-Korea aan te breken. Maar dat was buiten de Noord-Koreaanse en de Amerikaanse president gerekend. Zuid-Korea zit in de tang tussen al dat voorlopig gelukkig alleen maar verbale geweld en maakt zich zorgen. We raden u aan om er niet in te beleggen. In Azië geven we de voorkeur aan Chinese en Indonesische aandelen, waarin u kunt beleggen via een fonds. Raadpleeg onze beleggingsstrategie voor meer informatie.

 

Noord-Korea hervalt in dreigende taal

Als de Noord-Koreaanse economie achteruitboert en het land met periodes van schaarste kampt, heeft Pyongyang de kwalijke gewoonte om de toon te verheffen en het buitenland te bedreigen. Het is een manier om de internationale gemeenschap wakker te schudden, de VN, Zuid-Korea en Europa op kop, die dan vaak te hulp schieten.

Dit jaar kampt Noord-Korea met de ergste droogte in 20 jaar en zag het een groot deel van zijn landbouwproductie verloren gaan. Daarnaast zijn er de internationale sancties die wegen op 's lands economie, die trouwens nog altijd even slecht beheerd wordt.

Kortom, de situatie is ernstig en Pyongyang voerde zijn tests met langeafstandsraketten op om aan te tonen dat het in staat is zijn zuiderbuur te treffen, maar ook Japan. Doorgaans worden dergelijke tests door de internationale gemeenschap beantwoord met ongerustheid en een oproep tot dialoog, maar deze keer gooide president Trump olie op het vuur en bedreigde hij Kim Jong-un op zijn beurt met "de meest verwoestende aanval die de wereld ooit gezien zal hebben".

 

Beurzen omlaag, Seoel op kop

De angst voor een eventueel nucleair conflict duwde de aandelenmarkten omlaag en de volatiliteit en de goudprijs omhoog. Die laatste overschreed voor het eerst in 9 maanden de grens van 1300 USD per ounce. Als het tot een gewapend conflict zou komen, ligt Zuid-Korea in de vuurlijn en uiteraard werd dus ook de beurs van Seoel niet gespaard.

De beurs van Seoel kan nochtans terugblikken op een uitstekend jaar sinds de afzetting van voormalig presidente Park Geun-hye en de komst van de hervormingsgezinde Moon Jae-in. Die laatste geniet duidelijk het vertrouwen van de beleggers. Sinds begin 2017 was de Kospi-index 17% hoger geklommen, maar in een paar dagen tijd verloor hij in augustus bijna 4% en voorlopig is hij nog niet teruggekeerd naar zijn piekniveaus van juli. Ook de Zuid-Koreaanse won verloor sinds begin dit jaar 5% t.o.v. de euro.

 

Groeimotoren vertragen

Met een gemiddelde economische groei van 2,8% in het 1ste halfjaar overtreft Zuid-Korea nog altijd ruim de prestaties van zowel de eurozone als de VS, maar toch vertonen de twee belangrijkste groeimotoren, met name de export en de vraag vanwege de gezinnen, signalen van vertraging.

Wat de export betreft, vertoont de betalingsbalans een overschot van 7% van het bbp. Het in 2012 ondertekende vrijhandelsakkoord met de VS maakte een ware explosie van de handelsbetrekkingen tussen beide landen mogelijk en de VS groeide uit tot de 2de exportmarkt voor Zuid-Korea, na China.

Maar de VS zag ook zijn handelstekort t.a.v. Zuid-Korea verdubbelen ten opzichte van de situatie vóór het akkoord. Washington is daar niet tevreden mee en vroeg in juli heronderhandelingen aan. De kans is bijzonder groot dat die een minder gunstig resultaat zullen opleveren voor Seoel, wat op de activiteit en de investeringen dreigt te wegen.

Wat de vraag vanwege de gezinnen betreft, zien we dat die gezinnen profiteren van de stijging van de reële lonen (gemiddeld +2,5% sinds 2012) om te investeren, en dan vooral in vastgoed. Dat gaat echter gepaard met een ware kredietexplosie en een oplopende schuldenlast. Geen duurzame groei dus met het oog op de toekomst, en dat dreigt het land vroeg of laat zuur op te breken.

 

Geen reden tot paniek

Anderzijds blijft de Zuid-Koreaanse groei hoog en zal die ook in de toekomst ondersteund worden door een gunstige wereldwijde conjunctuur, met een toenemende vraag vanuit zowel de VS, Europa als China.

Bovendien kan Seoel bogen op gezonde overheidsfinanciën en heeft het dus nog veel manoeuvreerruimte om zijn economie (of bankensector) een helpende hand te reiken indien dat nodig blijkt.

De regering keurde eind juli trouwens nog een verhoging van de sociale uitkeringen goed (met 8 miljard EUR), wat enerzijds aantoont dat ze niet van plan is om de economie aan haar lot over te laten en anderzijds ook ingegeven wordt door de wil om de afnemende geboortecijfers te counteren.

 

Beleggingsgewijs zijn er betere oorden

Ondanks de daling van de won in 2017 bereikte de munt o.i. haar evenwichtswaarde t.o.v. de euro en is ze dus niet goedkoop. Hetzelfde geldt voor de beurs van Seoel. Die is correct gewaardeerd, maar ook niet meer dan dat. Zuid-Koreaanse activa zijn in onze ogen niet per definitie oninteressant, maar we zien mooiere kansen elders.

Deel dit artikel