Analyse
De ECB en de Fed maakten hun verslag bekend van de vorige monetaire vergaderingen 1 jaar geleden - vrijdag 7 juli 2017
Bij de Fed heerst er grote onenigheid tussen de leden onderling. Bij de ECB hanteert men een voorzichtiger discours.

Hoe dan ook, al is het einde van de soepele monetaire politiek van de centrale banken in zicht, toch is het nog te vroeg om in obligaties te beleggen.

 

De leden van de Fed raakten het maar niet eens over talrijke punten. Terwijl een aantal zich zorgen maken over het feit dat de Fed er maar niet in slaagt haar inflatiedoelstelling duurzaam te handhaven, wil de meerderheid de verstrakking van de monetaire politiek verderzetten. Naast de aangekondigde renteverhoging (tot 1,0 à 1,25%) is de hamvraag vandaag vooral wanneer de Fed haar inkopen op de obligatiemarkt zal beginnen afbouwen. Wellicht zal dit niet meer zo lang duren (een aantal leden willen dat de Fed al deze zomer hiermee start).

De ECB overwoog even om in haar toekomstige perscommuniqués het niet meer te hebben over mogelijke nieuwe renteverlagingen. Maar uiteindelijk zal ze deze vermelding niet uit haar discours schrappen, dit om te vermijden dat de markten voor een overhaaste verstrakking van de monetaire politiek zouden vrezen.

Wel zal de monetaire politiek van de ECB vanaf januari wellicht evolueren. Zo zou de centrale bank onder meer de inkoop van activa moeten beginnen afbouwen. De ECB is er zich echter goed van bewust dat het huidig gezonde vormpeil van de eurozone enkel te danken is aan haar soepele monetaire politiek. Bijgevolg zal ze niets ondernemen waardoor deze groei in het gedrang kunnen komen.

De markten hebben gesnapt dat het era van de ultrasoepele monetaire politiek stilaan op zijn laatste benen loopt. De sterke stijging van de Duitse rente op 10 jaar dreef de obligatierente hoger (waardoor de koers van de bestaande obligaties lager dook). Globaal gezien blijft de obligatiemarkt echter maar weinig interessant (heel wat reële rendementen blijven negatief).

Deel dit artikel