Analyse
De bank van Canada trekt haar rente op 1 jaar geleden - vrijdag 14 juli 2017
De leidende rentevoet bedraagt nu 0,75% t.o.v. 0,50% voorheen.

Canada is goed geplaatst om te profiteren van de Amerikaanse markt en kan bogen op een dynamische binnenlandse markt. De economische groei is er vrij sterk en evenwichtig. De Canadese dollar is bovendien vrij goedkoop ten opzichte van de euro.
Canadese activa blijven bijgevolg deel uitmaken van onze portefeuilles.

De Bank van Canada rechtvaardigt de rentestijging aan de hand van de economische macrocijfers. Deze tonen aan dat de economische groei hoger licht dan het potentieel van het land en dat het vrij lage inflatiepeil slechts van tijdelijke aard zou moeten zijn.

In het 1e kwartaal boekte Canada een economische groei van 3,7% t.o.v. een jaar voorheen. Over de rest van het jaar zal de groei wellicht vertragen maar nog altijd hoog blijven. Dit is te danken aan de aanhoudend sterke vraag van de gezinnen, gestut door de goede evolutie van de lonen en de lage werkloosheidgraad (6,5% in juni), alsook door de veelbelovende internationale conjunctuur (o.a. de sterke Amerikaanse economie).

De Canadese autoriteiten zijn voorzichtig wat de toekomst betreft. Ze zullen de evolutie van de inflatie van dichtbij opvolgen vooraleer ze de rente opnieuw verhogen.

 

Deel dit artikel