Analyse
Zuid-Afrika kampt opnieuw met een recessie 1 jaar geleden - woensdag 7 juni 2017
Het land groeide in 2016 met amper 0,3%, een dieptepunt sinds 2009, en kende in 2017 een erg slechte start.

De politieke instabiliteit zal niet eeuwig aanhouden en het ziet ernaar uit dat de markten snel zullen opveren als president Zuma vertrekt en de visibiliteit opnieuw toeneemt. Bijgevolg menen we dat het interessant is om verder op het land in te zetten. Zuid-Afrika is namelijk erg veelbelovend daar het aanwezig is op andere Afrikaanse markten en over flink wat natuurlijke hulpbronnen beschikt.

 

Over het 1e kwartaal boerde de economie met 0,7% terug t.o.v. het vorige kwartaal. Gezien dit de 2e opeenvolgende krimp is, zit het land officieel opnieuw in een recessie. Vooral de gezinsuitgaven en de buitenlandse handel zijn getroffen. Maar als gevolg hiervan neemt de vraag af, waardoor uiteindelijk alle economische sectoren worden aangetast.

Daar de werkloosheid alsmaar blijft stijgen (27,7% in maart), de rente erg hoog blijft en het gebrek aan visibiliteit drongen de gezinnen hun uitgaven fors terug (- 2,3% t.o.v. het vorige kwartaal). Dit heeft een negatieve impact op de industriesector (-3,7%), de bouw (-1,3%) en de diensten (-2,0%). Enkel de landbouw- en de mijnsector kunnen het hoofd boven water houden.

Onrustwekkende cijfers, vooral gezien ze enkel het 1e kwartaal betreffen. Het ontslag van de minister van financiën vond echter in maart plaats, met in het zog hiervan de terugval van de rand, een sterke instabiliteit op de markten en de ratingverlaging van Zuid-Afrikaans staatspapier. De cijfers die onlangs werden bekendgemaakt, houden echter geen rekening met al deze factoren. Bijgevolg zal het nog even duren vooraleer Zuid-Afrika opnieuw met groei zal aanknopen. Bovendien zijn er nog meer ratingverlagingen mogelijk.

De vooruitzichten ogen dus niet rooskleurig (hoog risico, hoge volatiliteit). Niettemin blijven we een klein deel van onze portefeuilles voor de lange termijn en ter diversificatie in Zuid-Afrika beleggen. Enerzijds omdat het land rijk is aan talrijke natuurlijke hulpbronnen en anderzijds omdat een belangrijk deel van de Zuid-Afrikaanse bedrijven actief zijn op andere Afrikaanse markten.

Deel dit artikel