Analyse
Japan: lage werkloosheid, zwakke consumptie 1 jaar geleden - vrijdag 2 juni 2017
De lage werkloosheid is echter het gevolg van het feit dat de actieve bevolking krimpt.

Japan blijft u maar beter mijden, gezien de structurele problemen die fors op het groeipotentieel wegen.
Onze portefeuilles bevatten geen belegging in Japan.

 

De Japanse werkloosheid bleef in april stabiel, op 2,8% van de actieve bevolking, het laagste niveau sinds juni 1994. De vraag naar arbeidskrachten bereikte haar hoogste niveau in 40 jaar, met maar liefst 148 in te vullen banen per 100 werkzoekenden, waardoor de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt. Nochtans vertonen de consumptiebestedingen in Japan nog altijd een daling van 1,4% op jaarbasis. Die zwakke binnenlandse vraag remt de investeringen van de bedrijven af en weegt op de economische activiteit in haar totaliteit. Sommige analisten hopen dat de volledige tewerkstelling een stijging van de lonen in de hand zal werken en zo de consumptie zal aanzwengelen, maar dat is nog niet zeker, aangezien de lage werkloosheid het gevolg is van het feit dat de actieve bevolking in Japan krimpt. Zelfs zonder de creatie van nieuwe banen daalt de werkloosheid er automatisch. Vaak gaat het ook om onzekere contracten, die niet aanzetten tot een hogere consumptie.

Deel dit artikel