Analyse
De voorbije beursweek 1 jaar geleden - vrijdag 12 mei 2017
De grote indexen zetten geen uitzonderlijke prestaties neer ondanks het gunstig aandelenklimaat.
De voorbije beursweek

De voorbije beursweek

Vrijdagmiddag klokte de Stoxx Europe 50 af op een stijging van slechts 0,3% op weekbasis, terwijl de S&P 500 met 0,2% zakte. De Bel 20 ging 1% lager.

 

In Europa zullen de aandelenbeurzen op de langere termijn wellicht hoger blijven gaan. De bedrijven maakten in de meeste gevallen immers een stijging van hun kwartaalwinst bekend, wat de markten kon bekoren. En de economische groeicijfers stellen steeds meer gerust.
Deze week streken tal van beleggers echter hun winst op. En de telecomsector ging 1% lager als gevolg van licht ontgoochelende kwartaalresultaten (de bedrijfswinsten groeiden minder sterk aan dan verwacht).

 

In de VS heerst er nog altijd onzekerheid over wanneer Trump zijn beloftes zal nakomen. Dit weegt op de markten.
De Nasdaq, die deze week 0,2% hoger ging, bereikte niettemin een record. Dit is te danken aan de technologieaandelen (+1,8%). Zo overschrijdt de beurswaarde van Apple (houden) voor de eerste maal 800 miljard dollar, o.m. dankzij de investeerder Warren Buffet, die onlangs zijn belang in het bedrijf opdreef, alsook dankzij de bank Goldman Sachs, die zijn koopadvies m.b.t. het aandeel besloot te handhaven.

 

– Aedifica (verkopen), een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die zich meer en meer specialiseert in zorgvastgoed, breidt haar portefeuille uit met de verwerving van een nog te bouwen zorgvastgoedsite (bestaande uit een zorgresidentie, seniorenappartementen en een medisch centrum) in het Nederlandse Winschoten. Andere investeringen zullen nog volgen.
Aegon (houden) maakte een resultaat onder onze verwachtingen bekend. De groep verbond zich er echter toe om de situatie in de volgende maanden recht te trekken.
– Ageas (houden) maakte voor het 1e kwartaal een iets hogere winst bekend dan verwacht o.a. dankzij mooie meerwaarden op vastgoed en aandelen in de Belgische levensverzekeringstak. De Britse verzekeringspoot daarentegen draaide amper break-even en leed onder de herziening van de regelgeving in het Verenigd Koninkrijk. De verkoop van Ethias waarvoor Ageas interesse toonde zit voorlopig in de koelkast, maar de verzekeraar, die over een pak cash beschikt, blijft uitkijken naar overnames.
– Ahold Delhaize (kopen) maakte kwartaalcijfers in lijn met de verwachtingen bekend. Nederland en Centraal- en Zuidoost-Europa presteerden sterk. De VS hield goed stand en zette een behoorlijke prestatie neer. België was het zwakke broertje (daling omzet en marges). De integratie zit op koers. Synergieën moeten de winst en dividenden in de toekomst stimuleren.
– AstraZeneca (verkopen), dat kampt met belangrijke patentverliezen, geniet dan toch van een straaltje zon. De klinische testen voor durvalumab (gecommercialiseerd onder de naam Imfinzi) voor de behandeling van longkanker zijn namelijk positief (dit product werd in de VS al versneld goedgekeurd voor blaaskanker).
– Befimmo (kopen), een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die investeert in kantoren op toplocaties, kwam met degelijke kwartaalcijfers op de proppen. Het nettohuurresultaat steeg met 6,9%. De GVV bevestigt tevens haar dividendprognose voor 2017 (stabiel dividend).
– Bekaert (houden) blijft voorzichtig en tipt voor 2017 nog steeds op een stabiele bedrijfswinst. Niettemin neemt het risico op teleurstellingen stilaan af. De groep boekte namelijk een puik 1e kwartaal: zo stegen de verkopen met 20% (+10% op vergelijkbare basis).
– Brederode (houden) gaf een aantal aanwijzingen over de evolutie van zijn portefeuille waarvan het de intrinsieke waarde eind april inschatte op ongeveer 60 EUR per aandeel. De beursgenoteerde portefeuille (ongeveer 55% van de waarde van de holding) klom over de 4 eerste maanden van het jaar met 8%, conform het gemiddelde op de Europese markten. We ramen de decote op ongeveer 23%, wat lichtjes onder het niveau van de afgelopen jaren is (25 à 30%).
– Care Property Invest (houden), een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die zich uitsluitend toelegt op senioren- en zorgvastgoed, heeft een goed 1e kwartaal achter de rug. De huurinkomsten stegen met 7,3% (t.o.v. het 1e kwartaal 2016) en de winst met zelfs 11,5% (per aandeel: +8,8%). De GVV bevestigt haar vooruitzichten voor 2017 (waaronder een stijging van het dividend).
– Cofinimmo (houden) zet zijn groei in Nederlands zorgvastgoed voort. Zo verwierf het 2 eerstelijnszorgcentra in Oisterwijk bij Tilburg, een zorgcentrum voor personen met een verstandelijke beperking in Alphen aan den Rijn en werden de bouwwerken van een zorgcentrum voor personen met dementie te Bavel (bij Breda) opgeleverd.
Cofinimmo biedt voor 2016 een keuzedividend aan. Tussen 16 en 30 mei kunnen aandeelhouders kiezen voor een dividend in cash (3,85 EUR netto voor het gewone aandeel) of in nieuwe aandelen (27 coupons nr. 30 = 1 nieuw aandeel). Kies voor de uitkering in geld.
– Dexia (verkopen), de Belgisch-Franse restbank, dreigt honderden miljoenen euro te verliezen op een investering in openbaar onderwijs in de Amerikaanse stad Chicago, doordat de scholengroep die in geldnood verkeert en zwaar in de schulden zit, failliet dreigt te gaan.
– De afkeuring van de biosimilar van Hikma Pharmaceuticals door de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten, is goed nieuws voor GlaxoSmithKline (houden). Dit product zal namelijk wellicht een geduchte concurrent worden van sterproduct Advair. Ook een product van Mylan werd voorheen afgekeurd. GlaxoSmithKline krijgt zo wat ademruimte en dit tot minimum medio 2018 (tegen dan moeten de groepen die hun producten goedgekeurd willen zien, extra informatie leveren aan de autoriteiten). We trekken onze ramingen op.
– EVS (profiteer van de koersdip om te kopen) heeft een vrij zwak 1e kwartaal achter de rug. De verkopen boerden met 8,7% achteruit (-9,3% op vergelijkbare basis), terwijl wij tipten op een stabilisatie. Overigens kelderde de winst per aandeel met 26,9% tot 0,26 EUR. De koers leed onder deze povere cijfers (ging de laatste 3 maanden nochtans 20% hoger in de hoop op goed nieuws). Niettemin tipt de groep voor 2017 op een omzet van 115 à 130 miljoen euro, wat veronderstelt dat het aantal bestellingen in de loop van de volgende maanden zal versnellen. 2017 wordt dus wel degelijk een overgangsjaar. In 2018 zou de omzet fors moeten groeien dankzij de opmars van nieuwe technologieën (IP- en 4K-systeem).
– Headwaters werd op 8 mei overgenomen door een Australische groep en van de NYSE geschrapt. Elke aandeelhouder zal automatisch 24,25 USD in cash krijgen. Zorg ervoor dat uw tussenpersoon het nodige doet.
– IBA (verkopen) boekte in het 1e kwartaal een omzetstijging van 13,4%, conform de verwachtingen. Wel verlaagt het zijn winstgevendheidsdoelstellingen voor 2017 en 2018. Volgens ons hield de koers al rekening met de meest optimistische scenario's, waardoor slecht nieuws automatisch een fikse dip zou veroorzaken. We hadden gelijk. Niettemin blijft het aandeel duur.
– ING (houden) kende een goed 1e kwartaal. De winst (zonder uitzonderlijke elementen) steeg met 39,5% t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder dankzij de sterke groei van de kredietverlening tegen gezonde marges, hogere inkomsten uit dienstverlening aan grote bedrijven, een goede kostenbeheersing en lagere voorzieningen voor slechte kredieten.
– Ion Geophysical (houden) leed afgelopen kwartaal opnieuw verlies ondanks zijn stijgende inkomsten en kostenbesparingen. De omzet nam flink toe. Wel gaan we er voorzichtigheidshalve niet van uit dat de groep de rest van het jaar even sterk zal blijven presteren. De schuldenberg blijft zorgwekkend hoog. Het aandeel gaat gepaard met een hoog risico.
– KBC Groep (houden als het hoge risico u niet afschrikt) pakte uit met een bijzonder sterk kwartaalrapport (winst +60,7% t.o.v. 1e kwartaal 2016). De lagere rente-inkomsten konden ruimschoots worden opgevangen door andere inkomsten (commissies, verkoop verzekeringen), terwijl door de verbeterde economische situatie in Ierland er eerder aangelegde waardeverminderingen voor slechte kredieten konden teruggenomen worden. We trekken onze winstramingen op.
– Ontex (houden) maakte een resultaat bekend dat lichtjes boven de verwachtingen uitkwam, zowel wat de verkopen (+3,6% op vergelijkbare basis) als de winstgevendheid betreft (stabiel). De mature markten konden aangenaam verrassen. Maar de impact van de stijging van de grondstofprijzen zal weldra voelbaar zijn. We handhaven onze ramingen.
– Ondanks een lichte daling (-0,8%) van het aantal bezoekers zag bioscoopuitbater Kinepolis (verkopen) zijn omzet en winst (zonder eenmalige elementen) in het 1e kwartaal toenemen.
– Recticel (houden) lijdt onder het tekort aan TDI en MDI (materialen gebruikt in isolatieschuim). De producenten kampen met alsmaar meer problemen en wellicht zal er vóór juli geen beterschap zijn. De grondstofprijzen rijzen uit de pan en Recticel stelt de verhoging van zijn verkoopprijzen uit. Maar de productie boert achteruit. De bedrijfswinst voor afschrijvingen voor het 1e halfjaar 2017 zal lager uitkomen dan de bedrijfswinst die in het 1e halfjaar 2016 werd geboekt.
– Het resultaat van Société Générale (houden) werd gedrukt door een provisie (voor een geschil). Zonder deze last is het resultaat conform onze verwachtingen, met puike cijfers in de activiteiten gelinkt aan de markten, de retailbanktak in het buitenland, de kredieten...
– PostNL (kopen) viel terug na de bekendmaking van een daling van de kwartaalwinst per aandeel met 5,7% en een terugval van 9,6% van de behandelde postvolumes. De behandelde pakjesvolumes (troef van de groep) daarentegen gaan 8% hoger en het kostenbesparingsplan lijkt te verlopen volgens plan (15 miljoen bezuinigd over het 1e kwartaal, doel is over het hele jaar 55 à 75 miljoen te besparen). De groep bevestigt in elk geval haar winstdoelstelling voor 2017.
– Roche (houden) is afgestraft doordat zijn studie rond Tecentriq voor de behandeling van blaaskanker is mislukt. Hierdoor komt de versnelde goedkeuring in de VS op de helling te staan. Tecentriq, dat voorheen groen licht kreeg voor de behandeling van longkanker, wordt nog getest voor de behandeling van andere kankers.
– Snap (vermijden), dat recentelijk naar de beurs trok, kelderde nadat het een zwaar kwartaalverlies bekendmaakte. De concurrentie weegt op de groei van het aantal gebruikers van de diensten van Snap. Niets wijst erop dat het bedrijf het op middellange termijn zal volhouden.
– Telefónica (kopen) maakte een tegenstrijdig resultaat bekend: zo boekte het beter dan verwachte cijfers in Latijns-Amerika maar ontgoochelde het in Europa en vooral in Spanje (waar het mogelijks toegevingen zal moeten doen op zijn tarieven, wat op de marges zou wegen).
– De vastgoedontwikkelaar VGP (verkopen) leverde in de eerste 4 maanden 5 projecten op en gaat binnenkort nog eens 6 logistieke parken verkopen aan de joint venture die het vorig jaar samen met Allianz heeft opgericht. Ook heeft het een principeakkoord afgesloten voor de verkoop van een park in Estland. Er zijn nog 24 projecten in aanbouw.
– ThromboGenics (verkopen) zet zijn onderzoek verder naar een nieuwe oogheelkundige behandeling voor diabetespatiënten. Wel zit het onderzoek nog in een vroegtijdig stadium. Voor 2018 valt er geen baanbrekend nieuws te verwachten. Tegen eind 2018 zal de groep wellicht nieuwe middelen moeten vinden om zijn onderzoek te financieren. Een kapitaalverhoging is dus mogelijk.
– Walt Disney (houden) maakte een goed kwartaalresultaat bekend, maar de markten hadden beter verwacht. Zoals voorzien is het huidige boekjaar een overgangsjaar. Over het 1e halfjaar van dit jaar (afsluiting 30/09) klom de winst met 2% (vergelijkbare basis). De tv-divisie blijft lijden onder de stijgende programmeringskosten. En de zender ESPN blijft maar abonnees verliezen. Dit wordt echter gecompenseerd door de prijsstijgingen en de goede prestaties van de themaparken. We tippen voor dit boekjaar nog altijd op een lichte stijging van de winst per aandeel (wel zal dit enkel te danken zijn aan de inkoop van eigen aandelen).

 

OP DE AGENDA

– Maandag 15 mei: dividenduitkering van Procter&Gamble (0,69 USD bruto), Texas Instruments (0,50 USD bruto); tussentijdse verklaring van Leasinvest Real Estate
– Dinsdag 16 mei: resultaat van Vodafone en Montea, tussentijdse verklaring van Aedifica, dividenduitkering van Solvay (2,13 EUR netto); start keuzeperiode keuzedividend Cofinimmo (tot en met 30/5); bbp van de eurozone
– Woensdag 17 mei: resultaat van Cisco, Bouygues; dividenduitkering van BASF (3 EUR bruto) en van het dividendsaldo van bpost; tussentijdse verklaring van Elia, algemene vergadering van Mondelez; inflatie in de eurozone
– Donderdag 18 mei: jaarresultaat van National Grid, Gimv, Merck, Wal-Mart Stores, dividenduitkering van Engie (0,50 EUR bruto), laatste dag keuzedividend Intervest Offices & Warehouses; bbp van Japan
– Vrijdag 19 mei: resultaat van Retail Estates, tussentijdse verklaring Ackermans & Van Haaren en CFE, laatste dag kapitaalverhoging Sipef

Deel dit artikel