Analyse
Eind april zette de Amerikaanse president een handelsoffensief in tegen een belangrijke partner: Canada 1 jaar geleden - dinsdag 16 mei 2017
Tot een ware handelsoorlog komt het volgens ons echter niet.
Eind april zette de Amerikaanse president een handelsoffensief in tegen een belangrijke partner: Canada

Eind april zette de Amerikaanse president een handelsoffensief in tegen een belangrijke partner: Canada

De VS en Canada hebben de voorbije weken vooral positie ingenomen met het oog op de onderhandelingen die zich aankondigen. We verwachten geen aardverschuivingen in de handelsbetrekkingen tussen beide landen.
Canadese aandelen zijn goedkoop en mogen 5% uitmaken van uw portefeuille. De recente waardedaling van de Canadese dollar speelt daarbij in uw voordeel. Kies voor de tracker iShares MSCI Canada ETF.

Trump schiet in het rond

Donald Trump, die altijd heeft beweerd dat handelsakkoorden ongunstig zijn voor de Amerikaanse economie, wil paal en perk stellen aan “deloyale” praktijken van handelspartners van de VS. Tot op heden richtte hij zijn vizier vooral naar de groeilanden, i.h.b. Mexico en China, maar sinds kort neemt hij nu ook buurland Canada op de korrel.

Om de Amerikaanse staalindustrie een hart onder de riem te steken (draait momenteel slechts op 70% van haar productiecapaciteit), wil hij staal uit Canada belasten. Canada is de belangrijkste staalleverancier van de VS, met grote voorsprong op China, Brazilië, Mexico en Zuid-Korea.

Het aansturen op confrontatie met Canada leidde ook tot een heropflakkering van de concurrentieslag in de houtsector. De Canadese bosbouwers exporteren al sinds jaar en dag hout naar de VS, vooral voor woningbouw. Die markt van bijna 6 miljard USD werd geregeld door een bilateraal handelsakkoord, dat evenwel eind oktober afliep. Dat bood Trump de kans om douanerechten te heffen (tot 24,12%) en op die manier de Amerikaanse producenten te steunen, die er hun Canadese collega's al 35 jaar lang van beschuldigen dat ze bomen uit openbare bossen vellen om hout te kunnen leveren onder de kostprijs.

En naast staal en hout, wordt er ook gebakkeleid over melk. De Canadese autoriteiten hebben de invoer daarvan immers sterk aan banden gelegd om hun eigen landbouwers te beschermen.

Nafta heronderhandelen

De oplopende spanningen vloeien vooral voort uit de wil van Trump om Nafta te heronderhandelen. De Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst trad in werking op 1 januari 1994 en regelt de betrekkingen tussen de VS, Mexico en Canada.

Door Canadese producten te viseren, stuurt het Witte Huis een boodschap naar Ottawa: net zoals Mexico, zal ook Canada toegevingen moeten doen als het zijn goede relaties met de VS wil behouden. Maar Canada beschikt over een veel sterkere onderhandelingspositie dan Mexico, waardoor de aanpassingen wellicht heel beperkt zullen blijven.

Met in 2016 een handelsverkeer ter waarde van 546 miljard USD, is Canada de 2de leverancier van de VS (na China), maar ook de belangrijkste klant. Het verschil tussen wat Canada verkoopt aan de VS en wat het aankoopt in de VS, is beperkt: het handelsoverschot t.a.v. de VS bedraagt slechts 11,2 miljard USD, terwijl dat bij Mexico 63,2 is en bij China 347 miljard.

Globaal bekeken heeft de VS de invoer vanuit Canada ook nodig. Het belasten van staalproducten zou de prijzen omhoogjagen en slecht nieuws zijn voor de Amerikaanse industrie, die goedkoop staal nodig heeft om internationaal competitief te blijven.

Tot slot laat Canada zich niet op de kop zitten en ontwikkelde het al in 2013 een strategie om zijn grote buur van antwoord te dienen. Ottawa maakte lijsten met Canadese producten die van groot belang zijn voor de kiesdistricten van toonaangevende Amerikaanse politici (zoals de papierindustrie in Wisconsin, waar de republikeinse fractieleider in het Congres verkozen werd). Die zullen dus wel twee keer nadenken alvorens op een handelsoorlog aan te sturen.

Canadese economie is solide

De Canadese autoriteiten hielden het hoofd koel onder het Amerikaanse spervuur. Sinds de verkiezing van Trump beseffen ze dat er gepraat zal moeten worden over de handelsakkoorden met de VS en hebben ze zich op die onderhandelingen voorbereid.

Ze kunnen die ook met vertrouwen aanvatten dankzij het goede vormpeil van de Canadese economie. Die is vandaag solide en kan best tegen een stootje. Het aantrekken van de olieprijzen zorgde voor een relance van 's lands energiesector en de uitvoer gaat in stijgende lijn. De binnenlandse vraag is dynamisch dankzij de gedaalde werkloosheid, het flexibel monetair beleid en de budgettaire relancemaatregelen. Na twee ontgoochelende jaren zal de economische groei dit jaar versnellen.

De beleggers toonden zich minder sereen dan de Canadese autoriteiten en de beurs van Toronto maakt al een maand lang pas op de plaats. Het is echter vooral de Canadese dollar die te lijden had onder de spanningen. Op maandbasis gaf de munt 6% prijs t.o.v. de euro.

Deel dit artikel