Analyse
De Amerikaanse Federal Reserve wijzigt niets aan haar monetaire politiek 1 jaar geleden - vrijdag 5 mei 2017
De leidende rentevoet blijft gehandhaafd tussen 0,75% en 1%.

Na de renteverhogingen in december en maart was deze beslissing te verwachten. Er werd dus vooral uitgekeken naar de conjuncturele analyse. Rekening houdend hiermee kan men tippen op een nieuwe renteverhoging in juni.

De Federal Reserve meent dat de zwakke groei over het 1e kwartaal slechts tijdelijk is (bedroeg 0,7% t.o.v. 2,1% in het 3e kwartaal 2016). Gemiddeld kan de VS bogen op een stevige jobcreatie en neemt de werkloosheid af. En terwijl de gezinsuitgaven in februari en maart stagneerden, wordt er in het 2e kwartaal een opvering verwacht gezien de stijging van het beschikbaar inkomen.

De Federal Reserve meent dat de economische vooruitzichten rooskleurig blijven ogen. Ze verwacht een groei van 2% conform het potentieel van de VS.
Goed nieuws dus. Bijgevolg zal de Fed wellicht haar monetaire politiek verder versoepelen en valt er in juni een nieuwe renteverhoging te verwachten.

Deel dit artikel