Analyse
Euro op hoogste niveau van het jaar 1 jaar geleden - vrijdag 28 april 2017
Voor de eerste keer dit jaar is de euro boven de 1,09 USD uitgekomen.
De reden is vooral de uitslag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Ook het feit dat de peilingen Macron als winnaar in de tweede ronde zien pleitte in het voordeel van de eenheidsmunt. De economische indicatoren van de eurozone evolueren over het algemeen in de goede richting terwijl de markten een wijziging in het betoog van de ECB verwachtten, wat wijst op een minder soepel beleid in de toekomst. Maar op dit laatste punt hebben ze slechts gedeeltelijk gelijk gekregen. Voor april heeft Eurostat een inflatie van 1,9 % voor de eurozone aangekondigd, een cijfer in lijn van de doelstelling van de ECB. En hoewel Mario Draghi zich van dit gegeven goed bewust is, door aan te geven dat het deflatierisico is verdwenen en het herstel aan kracht wint, heeft hij er voor het monetaire beleid toch geen conclusies aan vastgeknoopt. Door te wijzen op de nog altijd aanzienlijke risico’s rechtvaardigt hij de voortzetting van de aankoop van activa door de ECB, goed voor 60 miljard EUR per maand, en toont hij zich bereid om dat bedrag te verhogen indien dit nodig zou blijken. Een dergelijk scenario lijkt niettemin weinig waarschijnlijk gezien de overheidstekorten zowat overal terugvallen. De in de euro nog altijd geldende begrotingsdiscipline in combinatie met een groei op kruissnelheid heeft in 2016 toegelaten om de Europese overheidstekorten te verminderen. Voor de eurozone is het tekort tot 1,5 % van het BBP teruggevallen tegenover 2,1 % in 2015. Voldoende om de overheidsschuld in 2016 te verlagen tot 89,2 % van het BBP tegenover 90,3 % in 2015. Verschillende landen hebben hun schuld fors zien afkalven met Duitsland op kop: van 77, 5% in 2013 tot 68,3 % in 2016.

Deel dit artikel