Analyse
De voorbije beursweek 1 jaar geleden - vrijdag 3 maart 2017
Het vooruitzicht op een rentestijging in de VS en de toon van president Trump in zijn recente toespraak werden goed onthaald door de beleggers.
De voorbije beursweek

De voorbije beursweek

BEURSINDEXEN

Vrijdagmiddag stond de S&P 500-index 0,6% hoger dan een week eerder en de Nasdaq 0,3%. Sinds 1 januari boekten deze indexen respectievelijk al 6,4% en 8,9% winst.
De Stoxx Europe 50 klom over de voorbije week 1% hoger (+3,1% sinds 1 januari).
De Bel 20 deed een stuk beter en liet een opvallende weekwinst van 3,3% optekenen, met dank aan de mooie koersstijgingen van Engie en Bekaert, maar ook van KBC, dat blijk geeft van een uitstekende rentabiliteit en solvabiliteit binnen het Europese bankenlandschap.

 

MARKTTRENDS

Verschillende leden van de Amerikaanse centrale bank hebben gepleit voor een renteverhoging in de VS. Die zou er al medio maart kunnen komen. Een rentestijging impliceert weliswaar dat krediet iets duurder wordt, maar dat zal niet buitensporig wegen op de groei van de bedrijven en de consumptie-uitgaven van de gezinnen. Het toont vooral aan dat de Amerikaanse economie in een goed vormpeil steekt.
Ook de recente toespraak van president Trump was minder onbehouwen dan velen hadden gevreesd en ze bevestigde dat er een fiscale hervorming en investeringen in infrastructuur in de steigers staan. Veel meer details zijn er nog altijd niet,
maar het bleek toch voldoende om het beleggerssentiment op positief te handhaven, en de marktbarometer bijgevolg op mooi weer.
De hoop op een rentestijging ondersteunde zowel de Amerikaanse (+2,2%) als de Europese bankensector (+2,6%).

 

INDIVIDUELE AANDELEN

– AB InBev (verkopen) ziet zijn resultaten kreunen onder de financiële lasten gekoppeld aan de overname van SABMiller. Operationeel blijft ook de groei van de activiteit zwak, met name dan in Brazilië, de tweede markt van de brouwerijgroep. Op middellange termijn is er geen beterschap in zicht. Het dividend zal wellicht in 2017 en 2018 niet stijgen.
– Ackermans & van Haaren (verkopen) kan terugblikken op een veel betere tweede jaarhelft in 2016 dan de eerste, met dank grotendeels aan de heropleving van de activiteit van DEME, maar ook van de andere activiteiten van CFE. Gezien de décote (onbestaande op basis van onze raming van de intrinsieke waarde) en het beperkte dividendrendement, raden we u evenwel aan om uw winst te nemen.
– Ageas (houden) stelt haar jaarresultaten voor 2016 neerwaarts bij (-100 miljoen euro) omdat de Britse overheid de rente waarmee schadevergoedingen worden berekend forser heeft herzien dan verwacht. De winst per aandeel over 2016 daalt daardoor van 0,61 naar 0,13 EUR. Het eerder aangekondigde dividend blijft wel behouden (1,47 EUR netto).
– Ahold Delhaize (advieswijziging: kopen) zag zijn omzet en bedrijfswinst in 2016 op pro-formabasis (alsof de eengemaakte groep al op 1 januari 2015 had bestaan) met respectievelijk 2,4% en 3,9% toenemen. De winst werd wel gedrukt door de fusie- en integratiekosten. Het brutodividend bedraagt 0,57 EUR. De distributeur zit goed op schema om de beoogde schaalvoordelen tegen 2019 te realiseren. Na overgangsjaar 2016 oogt de toekomst met andere woorden goed.
– Airbus (verkopen) zag zijn winst in 2016 met 67% terugvallen door wisselkoerseffecten en een last gekoppeld aan het militair transportvliegtuig A400M. Zonder die elementen werden de doelstellingen gehaald, met dank aan de levering van 688 toestellen voor de burgerluchtvaart (t.o.v. 635 in 2015). Dit jaar wil de groep meer dan 700 toestellen leveren, wat de winst zowat 5% hoger zou moeten duwen (exclusief uitzonderlijke elementen). Het eigen vermogen van Airbus bereikte evenwel zijn laagste niveau van de voorbije vijf jaar en we vinden het aandeel overgewaardeerd.
– Barco (houden) voert onderhandelingen met de internationale groep ETC over de verkoop van het in 2008 overgenomen Amerikaanse High End Systems, dat gespecialiseerd is in digitale verlichting voor topevenementen en dat deel uitmaakt van de divisie entertainment. Ondanks mooie referenties leverde High End Systems nooit de gewenste synergieën op, en al evenmin de verwachte groei. De verkoop kadert in het herfocussen van Barco op zijn kernactiviteiten.
– Bekaert (houden) presteerde in 2016 fors beter dan verwacht en liet een bedrijfsmarge optekenen die nog iets hoger uitkwam dan de (pas in november verhoogde) vork van 7,5 tot 8%. Voor dit jaar mikt de groep op een marge van 10%.
– Bell (steek uw winst op zak, verkopen!) zette in 2016 een recordresultaat neer en heeft nog altijd goede vooruitzichten, maar het stijgingspotentieel van het aandeel lijkt ons uitgeput. Sinds ons eerste aankoopadvies (in december 2013) liet de Zwitserse handelaar in fijne vleeswaren een return optekenen van maar liefst 140%.
– De Spaanse beursoperator BME (houden) zou op interesse kunnen rekenen vanwege Euronext, een factor die de koers kan ondersteunen. Het resultaat zal de komende jaren wellicht niet significant verbeteren maar het dividendrendement blijft aantrekkelijk.
– BP (houden) maakte zijn strategie bekend voor de komende 5 jaren: stabiele investeringen van 15 tot 17 miljard USD op jaarbasis, een stabiele schuld, voortzetten van de kostenbesparingen om de rentabiliteitsdrempel verder omlaag te halen tot een prijsniveau van 35 à 40 USD per vat (tegen 2021), en op die manier 22 tot 24 miljard USD aan cash genereren. In afwachting zou 2017 wel moeilijker kunnen worden dan BP denkt. We handhaven onze ramingen op lange termijn.
– Care Property Invest (houden), de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die zich toespitst op ouderen- en zorghuisvesting, investeert stevig in haar verdere expansie. Nadat de GVV onlangs zijn intrede deed in Wallonië door de aankoop bekend te maken van een woonzorgcentrum met assistentiewoningen in Libramont, werden er nu 22 assistentiewoningen in Moerbeke opgeleverd en verwierf Care Property Invest ook een (nog te ontwikkelen) woonzorgcentrum in Vorst, meteen de tweede investering in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
– CFE (houden) kon de schade over heel 2016 beperken dankzij een solide 4de kwartaal. De omzet daalde vorig jaar uiteindelijk slechts met 13,7% (2015 was een uitzonderlijk goed jaar). De marges bij baggeraar DEME waren hoger dan we hadden verwacht, waardoor de winst van CFE slechts 3,8% lager dook. Het orderboekje van DEME is goed gevuld, wat de groei in 2017 zal ondersteunen. De marges staan onder druk maar de winst per aandeel zal wellicht minder terrein prijsgeven dan we aanvankelijk hadden gevreesd.
– D’Ieteren (verkopen) liet een sterke maand februari optekenen in zijn divisie autodistributie (verkochte volumes +8,2% in een markt die 4,5% groeide). De hervorming van het fiscaal regime voor bedrijfswagens wordt verwacht in april en zal zeker een negatieve impact hebben. De groep maakt haar resultaten 2016 bekend nu maandag 6 maart. Wellicht zullen die weinig verrassingen bevatten.
– Engie (kopen) publiceerde een resultaat 2016 conform de verwachtingen en boekte stevige operationele vooruitgang. De groep maakte voor 8 miljard euro aan activaverkopen bekend (meer dan de helft van de doelstelling tegen 2018). Het kostenbesparingsplan werpt meer vruchten af dan verhoopt en tegen 2018 wordt er nog eens 200 miljoen extra besparingen gepland. De koers klom al 8% hoger sinds de publicatie van de resultaten maar schat o.i. het echte potentieel van de groep nog onvoldoende naar waarde. Dit jaar zou de activiteit opnieuw moeten groeien, met dank aan o.a. de CO2-arme activiteiten.
– GBL (houden) blijft lustig shoppen in de luxesector en nam na het belang in Hugo Boss nu ook een participatie van 3% in het Britse Burberry. We hebben twijfels bij het avontuur maar beide belangen samen vertegenwoordigen slechts 2,4% van de intrinsieke waarde van de holding en nopen ons niet tot een advieswijziging. U mag houden omwille van het gulle dividendrendement (2,6% netto).
– De koers van JinkoSolar (houden) klom al 25% hoger sinds ons koopadvies in november 2016. Dat is te danken aan een goed resultaat voor het 4de kwartaal, maar ook aan de recente verkoop van dochter JinkoPower (stroomproductie uit zonne-energie), die vers geld in het laatje bracht en de schuldgraad met bijna 60% verlaagde.
– Mithra (alleen speculanten mogen houden) zal wellicht een kapitaalverhoging nodig hebben in 2017. De uitgaven van de Luikse specialist in vrouwengezondheid gingen steil omhoog naarmate de klinische studies voor Estelle en Donesta (twee belangrijkste kandidaat-geneesmiddelen) vorderen. En de omzet van de generische middelen staat onder druk (concurrentie, prijsdalingen).
– Picanol (verkopen) zag zijn omzet in 2016 met 20,8% stijgen en overtreft daarmee het vorige recordjaar 2013. De winstmarges dikten flink aan, en ook de winstbijdrage van het belang in Tessenderlo nam fors toe. De winst steeg met 39,7%, tot 6,76 EUR per aandeel (wat beter is dan verwacht), maar het erg magere brutodividend blijft behouden ( 0,07 EUR netto). Het orderboek voor de eerste 6 maanden van 2017 is goed gevuld. De weefgetouwenbouwer verwacht in de 1ste jaarhelft een lichte omzetstijging, maar ook een beperkte negatieve impact door stijgende grondstoffenprijzen. We trekken onze winstramingen op tot 7,23 EUR per aandeel voor 2017 en 7,63 EUR voor 2018.
– Repsol (kopen) kon zijn rentabiliteitsdrempel drukken tot een prijsniveau van 42 USD per vat ruwe olie en kwam met goede kwartaalresultaten. De doelstellingen voor 2017 liggen in het verlengde van die in 2016.
– Tessenderlo (verkopen) realiseerde een 10% hogere bedrijfswinst, wat conform de verwachtingen is. Het herstel van de activiteit biovalorisatie (verwerking slachtafval en productie gelatine) compenseerde de problemen in de agrochemie. De winst per aandeel verraste wel positief doordat de financiële lasten lichter uitvielen dan verwacht. We trekken onze ramingen op (al is er nog altijd geen dividend in zicht).

 

Op de agenda

– Maandag 6 maart: resultaten D’Ieteren, dividenduitkering Novartis (2,75 CHF bruto); beleggersontmoeting bij Roche en bij AstraZeneca; start van onze telefoonactie voor gratis toegangskaarten VFB Happening.
– Dinsdag 7 maart: analistenvergadering Chevron.
– Woensdag 8 maart: resultaten Adidas, Agfa-Gevaert, bpost, Deutsche Post, Ontex, TINC; beleggersontmoeting AT&T; algemene vergadering Walt Disney.
– Donderdag 9 maart: resultaten Atenor, Care Property Invest, Carrefour, Merck; beleggersontmoeting Deutsche Telekom; bijeenkomst Europese centrale bank (rentebeslissing)
– Vrijdag 10 maart: resultaten Option, Roularta; dividenduitkeringen bij Chevron (1,08 USD bruto), Exxon (0,75 USD bruto), IBM (1,40 USD bruto) en Eli Lilly (0,52 USD bruto); tewerkstellings- en werkloosheidscijfers in de VS.

Deel dit artikel