Analyse
De VS boekte over het 4e kwartaal 2016 een zwakke economische groei 1 jaar geleden - woensdag 1 maart 2017
De economie groeide toen met amper 1,9%. Er wordt echter een heropleving verwacht in 2017.

In het 4e kwartaal waren de gezinsuitgaven in de VS conform de verwachtingen (+3%) en veerden de bedrijfsinvesteringen lichtjes op (+1,9%). De export daarentegen boerde achteruit (-4%) en de import ging als een raket de hoogte in (+8,5%). De economische groei werd bijgevolg fors gedrukt door de buitenlandse handel.

Over heel 2016 steeg het bbp met amper 1,6% (t.o.v. 2,6% in 2015). Dit is de zwakste prestatie sinds 2011.

Wel verwacht men een heropleving van de economie in 2017.

Het herstel zal voornamelijk te danken zijn aan de versnelling van de bedrijfsinvesteringen, o.m. in de energiesector. Deze sector kreeg het de afgelopen jaren hard te verduren door de daling van de olieprijs maar wordt nu geboost door de remonte van de prijs van zwart goud. Ook wordt alsmaar meer olie ontgonnen. De heropleving van de energiesector geven de Amerikaanse industrie een duw in de rug. Zo gingen de verkopen van duurzame goederen in januari al 1,8% hoger.

Ook de gezinsuitgaven zullen de Amerikaanse economie extra vaart geven: het consumentenvertrouwen nam in februari opnieuw toe en bereikte een hoogtepunt sinds juli 2011. De Amerikanen zijn opgetogen over de huidige conjunctuur en verwachten een verbetering van de situatie in de loop van de volgende 6 maanden. Daarnaast gaan de lonen hoger door de terugkeer van de volledige tewerkstelling.

Deel dit artikel