Analyse
De voorbije beursweek 1 jaar geleden - vrijdag 10 maart 2017
In afwachting van de vergadering van de Federal Reserve waren beleggers deze week niet geneigd om veel risico's te nemen.
De voorbije beursweek

De voorbije beursweek

Vrijdagmiddag klokte de Stoxx Europe 50 af op vrijwel hetzelfde niveau als een week voorheen. De S&P 500 viel op weekbasis met 1% terug terwijl de Bel 20 erin slaagde deze week 2 % hoger te gaan.

Op 23 maart zal de samenstelling van de Bel 20 naar jaarlijkse gewoonte worden aangepast. Supermarktgroep Ahold Delhaize (dat tegenwoordig te weinig Belgisch getint is) zal uit de index worden geweerd, alsook elektriciteitsnetbeheerder Elia (te geringe verhandelbaarheid). De aandelen zullen worden vervangen door inoxproducent Aperam en holding Sofina.

 

DE TENDENSEN OP DE MARKTEN

– Gezien de puike macro-economische indicatoren en het beleid gevoerd door de overheid om de vraag en de inflatie aan te zwengelen, zal de Amerikaanse Federal Reserve volgende week woensdag volgens ons wellicht haar leidende rentevoet met 0,25% optrekken. De markten rekenen hier alvast op. De ECB van haar kant houdt haar rente ongewijzigd ondanks de toenemende inflatie in de eurozone.
– De Amerikaanse aandelen uit de farmasector bleven stabiel. Het standpunt van president Trump blijft onduidelijk. Deze week verklaarde hij dat hij de prijzen van geneesmiddelen wil terugdringen. Hoe hij dit voor elkaar zal krijgen, blijft echter de hamvraag.
– De oliesector viel deze week met 3% terug nadat de olieprijs in New York opnieuw onder de 50 USD dook. De markten zijn bezorgd dat de Amerikaanse oliereserves zullen stijgen, wat de productiebeperking ingevoerd door de OPEC teniet zou doen.

 

AANDELEN

– Adidas (verkopen) is van plan zich op het vlak van mode en in Noord-Amerika te versterken en kondigt ambitieuze doelstellingen aan: een winstgroei van 20 à 22% per jaar tegen 2020. De beurzen konden deze vooruitzichten wel smaken maar er staan de groep flink wat hindernissen te wachten.
– Agfa-Gevaert (kopen als u niet voor de risico's terugdeinst) bevestigt dat het op de goede weg is. De groep maakte voor het 4e kwartaal 2016 een degelijk resultaat bekend: ze overtrof hierbij de verwachtingen van de markten en bereikte de winstgevendheidsdoelstelling die ze zich 5 jaar geleden had vooropgesteld. In de volgende jaren zal ze vooral pogen haar verkopen op te krikken. Momenteel blijven ze nog terugvallen. Op korte termijn verwachten we dus geen beterschap maar de koers houdt hier rekening mee.
– Atenor (kopen) maakte voor 2016 een stijging van de nettowinst van 2% bekend, wat lichtjes onder onze verwachtingen is. Gezien de portefeuille, die 16 projecten telt, ogen de vooruitzichten rooskleurig. De groep trekt haar dividend op van 2 EUR tot 2,04 EUR bruto (1,43 EUR netto).
– Avantium (niet kopen) trekt op 15 maart naar de beurs van Amsterdam en Brussel. Gezien er de eerste jaren geen winst zal zijn en er geen dividend wordt uitgekeerd, de risico’s hoog zijn en de visibiliteit gering is, zouden we niet intekenen (tegen 11 EUR per aandeel mogelijk tot en met 13 maart).
– Barclays (houden) kondigde een kwartaalresultaat aan dat zonder uitzonderlijke elementen conform de verwachtingen is. De groep kon haar soliditeit flink opkrikken. Er blijft echter nog een lange weg af te leggen: Barclays moet namelijk nog kosten besparen en zijn groeipotentieel opkrikken.
– Befimmo (kopen) slaagde erin om ruim een derde van de oppervlakte van het nog op te trekken Quatuor-gebouw in de Brusselse Noordwijk voor 15 jaar vast aan Beobank te verhuren. Deze mooie transactie bevestigt de aantrekkingskracht van de Noordwijk en laat het beste verhopen voor de verhuur van de rest van het gebouw. Wel zal Beobank bij de oplevering van Quatuor in 2020 een ander gebouw van de GVV (La Plaine in de gedecentraliseerde zone van Brussel) verlaten.
– BMW (kopen), dat over 2016 een recordresultaat neerzette, verhoogt zijn dividend met 9% tot 3,50 EUR bruto. De groep plant op haar elan verder te gaan en verwacht in 2017 alweer een omzetgroei en een winstmarge voor belastingen van minimum 10% (10,3% in 2016), o.m. dankzij de nieuwe modellen (5 reeks, MINI Countryman…). We blijven erop vertrouwen dat de groep in staat is om een belangrijke rol te spelen in de auto van de toekomst (elektrische, zelfrijdende en slimme auto).
– Boskalis (niet kopen) sloot 2016 af met verlies, wat onder meer het gevolg was van de zwakke prestaties in de offshore energiesector, waar de vooruitzichten nog steeds niet erg gunstig zijn.
– bpost (houden) bestelde vorig jaar 5% minder brieven maar leverde 17,1% meer binnenlandse pakjes af. De winst steeg met 11,9% tot 1,72 EUR per aandeel. Het brutodividend klimt lichtjes maar netto is er door de stijging van de roerende voorheffing een lichte daling tot 0,9488 EUR (waarvan al 0,7738 EUR in december als voorschot werd uitgekeerd). Voor 2017 verwacht bpost een volumegroei van meer dan 10% voor de binnenlandse pakjes en een daling van het briefvolume met 5 tot 6%. Voorts mikt de groep op een stabiele bedrijfswinst voor afschrijvingen (zonder eenmalige elementen) en een gelijkblijvend dividend.
– Care Property Invest (houden) maakte een jaarwinst van 0,62 EUR per aandeel bekend, wat enigszins onder onze verwachtingen was (hogere financiële lasten). Het nettodividend wordt wel gehandhaafd op 0,5355 EUR. De nieuwe verwervingen moeten vanaf dit jaar bijkomende inkomsten genereren. De vastgoedvennnootschap, die investeert in zorgvastgoed, stelt dan ook een betekenisvolle stijging van het dividend voorop (wij tippen op 0,5950 EUR netto). Intussen zet de GVV ook haar geografische diversificatie voort. Nadat ze eerder dit jaar al naar Brussel en Wallonië trok, lopen er nu gesprekken over een project in Nederland.
– Carrefour (houden) kwam met tegenvallende jaarcijfers op de proppen. Hoewel de omzet slecht lichtjes terugviel (zonder wisselkoerseffecten echter +2,7%) daalde de winst met 23,8% tot 1,02 EUR per aandeel. Vooral in China en Frankrijk had de groep het moeilijk. Het brutodividend blijft stabiel op 0,70 EUR. Voor 2017 mikt Carrefour bij gelijkblijvende wisselkoersen op een omzetgroei van 3 tot 5%. We verlagen onze winstprognoses voor 2017 en 2018.
– Deutsche Bank (vermijden) zal alweer een kapitaalverhoging doorvoeren om zijn balans te verstevigen en zijn strategie te financieren (retailbank versterken, vermogensbeheerdivisie naar de beurs brengen, hercentreren op de zakenbanktak). Ondanks deze veranderingen blijft er nog steeds flink wat onzekerheid hangen rond de toekomst van de bank, die in het verleden al meer dan één keer ontgoochelde.
– D’Ieteren (verkopen) dat minder dan een maand geleden zijn doelstellingen had opgetrokken voor 2016, maakte een resultaat conform de verwachtingen bekend en tegelijk teleurstellende cijfers voor Moleskine, waardoor nog meer vragen rijzen rond het feit of de overname wel een goede zet was.
– Ontex (houden) kondigde voor 2016 een winst aan van 1,61 EUR per aandeel, goed voor een stijging van 12,6%. Het resultaat ligt boven onze ramingen (1,57 EUR) en is voornamelijk te danken aan minder hoog dan verwachte financiële lasten. Verder kon de bedrijfsmarge voor afschrijvingen stabiliseren conform onze verwachtingen. Ontex meent in staat te zijn om de marge verder op te drijven. Wij twijfelen hier echter aan en tippen voor 2017 op een stabilisatie, vooral gezien de grondstofprijzen opnieuw hoger gaan, wat in het nadeel van de groep speelt. De omzet zal in 2017 vooral worden geboost door externe groei.
– Option (verkopen) moest, hoewel de verkoop van het (enige) netwerkproduct CloudGate in de 2e helft van 2016 aantrok, zoals verwacht het voorbije boekjaar in het rood afsluiten. De omzet boerde met 7,9% achteruit terwijl het verlies zowat halveerde. Het management en de raad van bestuur van de specialist in draadloze verbindingstools worden vernieuwd en bijna de helft van de schulden worden in nieuwe aandelen omgezet. Deze operatie doet het aantal uitstaande aandelen nagenoeg verdubbelen, wat een forse verwatering voor de bestaande aandeelhouders meebrengt mocht Option ooit weer winst maken. Een vers overbruggingskrediet geeft het bedrijf weer wat extra ademruimte. Option is dus voorlopig weer voor even gered.
– Repsol (kopen) en zijn partner Armstrong Energy ontdekten in Alaska een olieveld waaruit ongeveer 1,2 miljard olievaten kunnen worden ontgonnen. Tegen 2021 zouden hieruit dagelijks 120 000 olievaten maximum kunnen worden geput (te delen door twee), al moet dit nog worden goedgekeurd door de autoriteiten (in 2016 produceerde Repsol per dag 690 000 olievaten). Repsol profiteert van de remonte van de olieprijs om zijn productie een duw in de rug te geven en zijn toekomstige groei aan te zwengelen. Het aandeel beschikt nog over een aanzienlijk stijgingspotentieel.
– Roularta (verkopen) maakte teleurstellende jaarcijfers bekend. De omzet daalde in 2016 met 4,7% en de winst kelderde met 66,6% tot 1,72 EUR per aandeel (in 2015 was er een eenmalig positief effect door het terugdraaien van provisies en waardeverminderingen). Het brutodividend blijft onveranderd (netto: 0,35 EUR).
– TINC (kopen) boekte over de 1e jaarhelft die eindigde op 31/12, een winststijging van 11,1%. Per aandeel is er wel een krimp aangezien het aantal aandelen door de kapitaalverhoging in december met de helft toenam. Desalniettemin bedroeg de intrinsieke waarde eind december 11,41 EUR per aandeel en bevestigde de investeringsmaatschappij zijn dividendprognose over het hele boekjaar (stabiel brutodividend of 0,3275 EUR netto).

 

OP DE AGENDA

– Maandag 13 maart: AstraZeneca ontmoet zijn beleggers, laatste inschrijvingsdag beursintroductie Avantium
– Dinsdag 14 maart: resultaat van Volkwagen, dividenduitkering van DuPont (0,38 USD bruto), beleggersdag van Adidas; beleggersvertrouwen in Duitsland
– Woensdag 15 maart: resultaten Zetes; parlementsverkiezingen in Nederland; vergadering van de Amerikaanse centrale bank (beslissing over de rente); inflatie en retailverkopen in de VS
– Donderdag 16 maart: resultaten Brederode, Enel (definitieve), Euronav (definitieve), omzet Sainsbury, analistendag van Barco; dividenduitkering van Resmed (0,33 USD bruto); vergadering van de Britse centrale bank (beslissing over de rente); inflatie in de eurozone
– Vrijdag 17 maart: resultaat van GBL

Deel dit artikel