Analyse
Nieuwe uitgifte Belgische staatsbons 1 jaar geleden - woensdag 22 februari 2017
Is het rekening houdend met de hogere rente interessant op deze nieuwe staatsbons in te schrijven?
 Nieuwe uitgifte Belgische staatsbons

Nieuwe uitgifte Belgische staatsbons

Neen. Hoewel de nieuwe staatsbon een hogere rente biedt, is deze nog steeds onvoldoende. Niet kopen.
Geef voorrang aan een spaarverzekering of een gulle spaarrekening.

 

De Belgische schatkist brengt telkens in maart, juni, september en december staatsbons in omloop.

De nieuwe staatsbon (ISIN-code BE3871272022) heeft een looptijd van 10 jaar en biedt een coupon van 0,75% bruto (0,53% na aftrek van 30% roerende voorheffing). De uitgifteprijs is vastgelegd op 100% van de nominale waarde (a pari). Inschrijven kan van 23 februari tot en met 3 maart 2017.

De rentevoet op de nieuwe staatsbon ligt in vergelijking met de vorige uitgifte in december een kwart hoger. Toch biedt de staatsbon nog steeds een te lage rente. Laat deze uitgifte passeren want gaat u er toch op in, dan zet u zich voor 10 jaar vast aan een zeer lage coupon.

Deel dit artikel