Analyse
Donald Trump heeft zijn discours gemilderd ten opzichte van China 1 jaar geleden - woensdag 22 februari 2017
Volgens ons zal de Chinese economie geleidelijk verder vertragen.
Donald Trump heeft zijn discours gemilderd ten opzichte van China

Donald Trump heeft zijn discours gemilderd ten opzichte van China

Maar ook bij lagere groeicijfers dan vandaag zal het land dynamischer blijven dan de meeste westerse industrielanden.
Ook na hun mooie start van het jaar mogen Chinese aandelenfondsen nog altijd 10% van uw fondsenportefeuille uitmaken. Geef de voorkeur aan Fidelity China Focus A EUR.

 

Bij een handelsoorlog is niemand gebaat...

Tijdens zijn campagne dreigde Trump ermee om invoerheffingen op te leggen voor producten uit China, dat hij verantwoordelijk achtte voor heel wat problemen op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Dat simplistische discours hield geen rekening met de voordelen van vrije handel, en met het feit dat goedkope ingevoerde producten ook een zegen zijn voor de koopkracht van de Amerikanen. Doordat Amerikaanse bedrijven "Made in China" verkopen kunnen ze immers hun winsten aandikken, en invoerheffingen tegen China zouden dus niet alleen slecht nieuws zijn voor China (18% van de Chinese export gaat naar de VS), maar ook voor Amerika zelf. Ze zouden immers het algemene prijsniveau omhoogduwen.

Dat Trump zich nu gematigder toont, is dus enkel een terugkeer naar meer realiteitszin. China heeft ook stevige argumenten om Washington tot rede te dwingen. Het land is een van de grootste afnemers van Amerikaans overheidsschuldpapier. Eind 2016 had China voor zowat 1058 miljard USD Amerikaans schuldpapier in handen, en hielp het de VS dus aanzienlijk om makkelijk en goedkoop financiering te blijven vinden voor zijn schuld. Bovendien heeft China vandaag (was vroeger wel anders) nu ook daadwerkelijk de mogelijkheid om andere keuzes te maken.

 

De yuan dreigt alles te veranderen

Al heel lang stelt de VS de onderwaardering van de yuan aan de kaak en het onrechtmatige concurrentievoordeel dat dit aan de Chinese bedrijven schenkt. Al meermaals werd er gedreigd met sancties tegen Peking omdat het zijn munt manipuleert.

Het is waar dat indertijd door de massale buitenlandse investeringen in China en door het grote exportoverschot de kapitaaltoestroom naar het land indrukwekkend was. Om te verhinderen dat de yuan door het dak zou gaan, legde Peking enorme wisselreserves aan, en dankzij die aankoop van buitenlandse deviezen (i.h.b. van dollars) kon het zijn munt stabiliseren.

Vandaag is de piek van die dynamiek echter voorbij. De buitenlandse investeringen in China zijn nog altijd hoog maar groeien niet meer, en 's lands invoer stijgt sneller dan de uitvoer. Door de kredietexplosie (en de vrees voor uiteenspatten van de zeepbel) zijn de Chinezen voorzichtiger geworden en plaatsen ze een deel van hun kapitaal in het buitenland. De geldstromen verlopen dus in de omgekeerde richting en als Peking ingrijpt op de wisselmarkten dan is dat om te voorkomen dat de yuan al te sterk zou dalen. Om dat te bewerkstelligen, verkoopt China buitenlandse valuta's, i.h.b. dollars, waardoor de greenback wat aan waarde inboet. Op wisselkoersvlak is Peking dus een onverwachte medestander van Trump, die geen al te sterke dollar wil.

 

Groei blijft hoog maar zal wellicht nog dalen

De kans op een handelsconflict tussen de VS en China lijkt ons niet zo groot, en o.i. heeft China wel grotere zorgen, zoals het inperken van de kredietverstrekking. Dat zal onvermijdelijk wegen op de groei, en tot nu toe werden de goede voornemens van de autoriteiten vaak snel weer opgeborgen bij elke groeivertraging. Dat zorgde ervoor dat de schuld van de Chinese bedrijven aanzwol tot 168% van het bbp en dat de groei wel gas terugnam, maar nog altijd hoog is.

Algemeen bekeken zijn de economische vooruitzichten van China goed. In 2015-16 hapte de buitenlandse handel naar adem, maar nu trekt hij terug aan. En aangezien veel industrielanden weer groeicijfers vertonen die stroken met hun potentieel, trekt ook hun vraag weer aan, samen met die van de groeilanden (dankzij het herstel van de grondstoffenprijzen).

Op de Chinese binnenlandse markt wordt er nog altijd veel geïnvesteerd in infrastructuur en ook de consument blijft in vorm. De Chinese groei zal dus wellicht geleidelijk verder afnemen, maar we verwachten geen grote schokken. De schuldenlast van de overheid en de gezinnen blijft beperkt. En met wisselreserves ter waarde van ±3000 miljard dollar, beschikt Peking nog over veel munitie om in te grijpen indien nodig.

Deel dit artikel