Analyse
Poolse economie opnieuw op de goede weg 1 jaar geleden - dinsdag 20 december 2016
Er zijn nog altijd politieke risico's, maar de aangekondigde sociale maatregelen zijn erg populair en de vertrouwensbarometer van de gezinnen en van de beleggers staat op mooi weer.
Poolse economie opnieuw op de goede weg

Poolse economie opnieuw op de goede weg

We blijven 5% van onze portefeuilles beleggen in Poolse activa ter diversificatie.
Geef de voorkeur aan de tracker iShares MSCI Poland UCITS, die beschikbaar is op de Duitse Xetra-beurs.

Hoog politiek risico

Sinds de partij Prawo i Sprawiedliwość (Recht en Rechtvaardig) in oktober 2015 aan de macht kwam in Polen, maken de beleggers zich zorgen over de impact van haar beslissingen op de overheidsfinanciën en op de onafhankelijkheid van de centrale bank.

De regeringspartij heeft o.a. de pensioenhervorming teruggedraaid en de pensioenleeftijd verlaagd tot 60 jaar voor vrouwen en 65 voor mannen. Die beslissing is niet alleen slecht voor de overheidsfinanciën, maar valt evenmin in goede aarde in Europa, waar heel wat lidstaten de pensioenleeftijd moeten optrekken.

Er werd ook al beslist om de belastingen voor de allerarmste Poolse gezinnen te verlagen. En er wordt 500 Poolse zloty (±112 EUR) per kind toegekend aan gezinnen met twee kinderen of meer, een beslissing die het geboortecijfer kan relanceren maar die al evenmin zal bijdragen tot een begrotingsevenwicht.

Oorspronkelijk maakten de beleggers en de ratingbureaus zich ook zorgen over de houdgreep van de autoriteiten in Warschau op de Poolse centrale bank, maar die vrees is wat weggeëbd nadat de leidende rente nu al sinds maart 2015 onveranderlijk op 1,5% bleef. Hoewel de Poolse economische groei in 2016 wat naar adem hapte (zal wellicht afklokken rond een kleine 3%), is het goed mogelijk dat de centrale bank haar leidend rentetarief ook heel 2017 ongewijzigd zal laten en volgens haar voorzitter zou haar eerste ingreep in 2018 zelfs een renteverhoging kunnen worden.

Europa en de VS zien vooral graten in de te grote invloed van de Poolse regering op het grondwettelijk hof en in het keurslijf waarin Warschau de openbare media dwingt. Volgens Europa is de herhaalde inmenging van de autoriteiten met beslissingen van 's lands hoogste gerechtshof een aanfluiting van de rechtsstaat, en Brussel overweegt zelfs sancties tegen Polen. De kans dat het zover komt, lijkt ons evenwel klein aangezien dergelijke sancties door alle lidstaten unaniem goedgekeurd moeten worden, en Polen met o.a. Hongarije een paar stevige bondgenoten heeft.

Groeivooruitzichten ogen goed

In 2016 slaagde Polen erin om zijn begrotingstekort niet te laten stijgen ondanks de hogere sociale uitgaven. Het deed dat weliswaar met eenmalige maatregelen, met name de verkoop van licenties aan mobiele-telefonieoperatoren, en vanaf 2017 vallen begrotingstekorten van rond de 3% te verwachten.

Dat is echter niet meteen zorgwekkend. Ten eerste omdat de Poolse overheidsschuld nog altijd beperkt is (53% van het bbp). Ten tweede omdat alle signalen erop wijzen dat de economie stevig zal groeien.

Polen zit momenteel in een erg gunstige conjunctuur. Na jaren van sterke economische groei, is de arbeidsmarkt erg gezond. De werkloosheid klokte in oktober af op 5,7%, een historisch minimum. Door de schaarste aan arbeidskrachten zitten de lonen in de lift, gemiddeld met 2% op jaarbasis sinds 2013. En aangezien Polen tegelijk een periode van deflatie doormaakte, ging de reële koopkracht van de gezinnen erop vooruit. De vertrouwensbarometer staat dan ook op mooi weer, en aangezien de extreem lage rentestand en de nieuwe maatregelen de koopkracht nog zullen versterken, zullen de gezinsuitgaven en de investeringen de komende jaren hun rol als economische groeimotor wellicht met verve blijven vervullen.

Groeicijfers van om en bij de 3% lijken realistisch. En zo'n cijfers springen in het oog van de beleggers, zeker op een moment dat Europa het met veel minder moet stellen. Polen zal dus probleemloos buitenlandse investeerders blijven aantrekken, zowel diegenen die mikken op de dynamiek van de grote binnenlandse markt, waar de honger naar producten en diensten in stijgende lijn blijft gaan, als diegenen die een uitvalsbasis in Europa zoeken (dicht bij hun belangrijkste markten) en tegelijk willen profiteren van fors lagere arbeidskosten. Voor die laatste categorie maakt het huidige zwakke vormpeil van de zloty t.o.v. de euro Polen zelfs nog aantrekkelijker.

Tot slot zullen ook de investeringen in infrastructuur wellicht aantrekken dankzij de Europese structuurfondsen (financiële hulp van de EU om de verschillen tussen regio's te verkleinen).

De beurs van Warschau, die iets volatieler is dan het gemiddelde voor de beurzen in de eurozone, heeft er een erg bewogen 2016 opzitten. Ook de Poolse regering wordt nog altijd vrij argwanend bekeken. Maar puur economisch zijn de groeivooruitzichten van Polen goed, en mede dankzij de onderwaardering van de zloty t.o.v. de euro, blijft de beurs van Warschau correct gewaardeerd.

Deel dit artikel