Analyse
Trump: redenen om erin te geloven? 1 jaar geleden - woensdag 9 november 2016

Donald Trump heeft de markten flink door elkaar geschud.
Toch blijft de Amerikaanse economie in goede gezondheid. Ontdek onze adviezen.

Naast zijn vaak betwistbaar discours is Trump een zakenman die zich wellicht ten volle zal inzetten voor de economie. Wel baren zijn opinies rond vrijhandel zorgen. Maar de aangekondigde belastingverlagingen en investeringen in de infrastructuur zullen wellicht de economie en de werkgelegenheid een duw in de rug geven. Naar onze mening zal de Amerikaanse economie dynamischer blijven dan die van de eurozone. Ook zouden de Amerikaanse markten moeten opveren.
We beleggen nog steeds 10 à 15 % van
onze fondsenportefeuille in Amerikaanse aandelen en bevestigen ons koopadvies m.b.t. de goedkope Amerikaanse aandelen.

 

Vrijhandel op de helling maar...

Het succes van Trump zorgde voor een algemene verrassing en heeft behoorlijk wat verwarring gezaaid op de markten. De markten maken zich echter ook zorgen omtrent het feit dat de kersverse president gekant is tegen vrijhandel. Men mag echter niet vergeten dat de president niet oppermachtig is. En al zijn het Congres en de Senaat nu voor de meerderheid republikeins, toch beschikken zij in de VS over veel meer macht dan in andere landen het geval is. Een meerderheid ervan overtuigen de handelsakkoorden te herzien, wordt dus zeker geen makkelijke klus. Want in tegenstelling tot wat Trump in zijn campagne beweerde, speelt vrijhandel ook wel in het voordeel van de VS (niet alleen van Mexico of China dus). Ook zou een einde aan de vrijhandel de prijzen van de goederen en diensten opdrijven en de koopkracht van de gezinnen doen afnemen, alsook de competitiviteit van de Amerikaanse bedrijven.

Al wordt de vrijhandel bedreigd, toch is het helemaal niet zeker dat de president al zijn beloftes zal kunnen houden die hij op dit vlak heeft gemaakt tijdens zijn campagne.

 

Lagere fiscale lasten

Het grootste voordeel van de overwinning van Trump is de aangekondigde belastingverlaging. Want gezien dit een punt is die de republikeinse partij na aan het hart ligt, zal die belofte wellicht worden ingelost. In het verleden werd echter al aangetoond dat belastingverlagingen een belangrijke impact kunnen hebben op de economie. En gezien de Amerikanen vandaag meer sparen dan vroeger (over de eerste 9 maanden van 2016: bijna 6 % van het beschikbaar inkomen) zullen ze wellicht meer uitgeven indien de belastingverlaging er effectief komt.

 

Infrastructuur prioritair

Als de staat minder belastingen int, dan zal ze die inkomsten echter elders moeten vinden. Een delicaat punt vooral gezien Trump heeft aangekondigd dat hij over het volgende decennium 1000 miljard dollar wil investeren in infrastructuur. Hiervoor zal hij echter een beroep doen op de privésector. Ook zal hij gebruik maken van fiscale incentives, wat nog meer op de begroting zal wegen.

 

Wel is de Amerikaanse infrastructuur, ooit hét van hét, vandaag in verval. En gezien de overvloedige liquiditeiten, de sterkere vraag naar obligaties en de erg lage rentevoeten, lijkt dit inderdaad het ideale moment om hierin te investeren.

Een investeringsprogramma om de infrastructuur op te knappen, zou dus goed nieuws zijn.

 

Stijging leidende rentevoet minder waarschijnlijk

Zoals gewoonlijk zal de Federal Reserve het evenwicht en het beleggersvertrouwen op de markten trachten te herstellen. Tijdens zijn campagne heeft Trump de politiek van de Fed vaak bekritiseerd. Zo beweerde hij dat de centrale bank haar rente niet heeft opgetrokken omwille van politieke redenen.

 

Betekent dit dat Janet Yellen ontslag zal nemen? Volgens ons is dit weinig waarschijnlijk. Want na de schok ten gevolge van de republikeinse overwinning, is het nu vooral zaak de beleggers gerust te stellen door het evenwicht op de markten te herstellen.

 

En al was de kritiek op de politiek van de Fed één van de argumenten van Trumps campagne, toch mag men niet vergeten dat een soepele monetaire politiek ongetwijfeld in het voordeel van de president zal spelen en de koers van de financiële activa zal stutten.

 

Onzekerheid rond de banken

Enerzijds heeft Trump beloofd om de wet Dodd-Frank af te schaffen. Deze wet voerde Obama in opdat banken waarborgen zouden inbouwen en hun schulden beter onder controle zouden houden om zo de risico's te beperken.

 

Op korte termijn zou de afschaffing van deze wet een positief effect moeten hebben op de inkomsten van de banksector. Maar op langere termijn dreigt hierdoor de financiële soliditeit in het gedrang te komen en het risico op een nieuwe financiële crisis toe te nemen.

 

Anderzijds kondigde Trump de herinvoering aan van de wet Glass-Steagall, die een strikte scheiding voorzag tussen depositobanken en zakenbanken. Hiermee zou de sector echter niet opgezet zijn daar de banken zo over minder manoeuvreerruimte zouden beschikken. Gezien de onzekerheid ten gevolge van de uitspraken van Trump rond de toekomst van de sector, de lage rente en de gebrekkige transparantie, vermijden we de financiële sector.

 

Deel dit artikel