Analyse
Rechtvaardigen de Chinese groeicijfers nog beleggingen in China? 1 jaar geleden - donderdag 20 oktober 2016

De economische groei in China klokte in het derde kwartaal af op 6,7 %, net zoals in de eerste twee kwartalen van dit jaar trouwens. Zijn die groeicijfers wel nog voldoende hoog om beleggingen in Chinese aandelen aantrekkelijk te maken?

De groei van het Chinese bbp vertoont diverse onevenwichten en is op lange termijn niet houdbaar. Maar zelfs als die groei nog wat zou vertragen, blijft hij voorlopig voldoende dynamisch om Chinese aandelen op post te houden in onze portefeuilles.
U mag er tot 10 % van uw fondsenportefeuille aan besteden via:

– Fidelity Funds - China Focus A EUR

– Fidelity Funds - China Focus A USD

– Fidelity Funds - China Focus Y EUR

 

Onevenwichtige groei

De Chinese kredietverlening groeit nog altijd tegen een te hoog tempo en er dreigt gevaar voor een oververhitting van de vastgoedsector.
In september stegen de volumes hypothecaire kredieten die verstrekt werden aan gezinnen met maar liefst 76 % ten opzichte van een jaar eerder, en de totale kredietvolumes in China namen met 13 % toe. Dergelijke cijfers stimuleren de vastgoedverkopen: zij spurtten 34 % hoger over dezelfde periode.

 

Vaart minderen om noodlanding te voorkomen

Uiteraard is het niet alleen de vastgoedsector die groeit in China. De investeringen in infrastructuur stegen met 19,4 % op jaarbasis en de dienstensector met 7,6 %.Toch klinken er steeds meer waarschuwingen en het IMF vreest voor een bankencrisis in het land.
De overgang van een groeimodel dat lange tijd gestoeld was op de export en de investeringen, naar een model dat gesteund wordt door de binnenlandse gezinsconsumptie, blijft moeizaam verlopen. Vroeg of laat zal China zich moeten verzoenen met lagere groeicijfers om zijn economie een zachte landing te bezorgen, anders dreigen er onverwachte klappen en een noodlanding.
De autoriteiten in Peking zijn zich bewust van dat gevaar en proberen de kredietverlening wel af te remmen, maar tot dusver zijn de genomen maatregelen onvoldoende.

 

Voorlopig geen reden tot paniek

Ook de internationale beleggers maken zich daar zorgen om, maar o.i. houden de Chinese autoriteiten nog voldoende daadkracht achter de hand om bij te sturen als de nood echt hoog zou worden. We zien voorlopig geen redenen tot paniek en verwachten een economische groei van zowat 5 % in 2017 en zowat 3,5 % op langere termijn.
Dergelijke cijfers blijven evenwel voldoende om China in onze beleggingsstrategie aan boord te houden. De Chinese aandelenbeurzen bieden nog altijd mooie verwachte rendementen.

 

Deel dit artikel