Analyse
En wat als Donald Trump wordt verkozen? Een gevaar voor de Amerikaanse economie? 1 jaar geleden - woensdag 19 oktober 2016

Hoe dichter de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 8 november komen, hoe meer beleggers schrik krijgen bij het idee dat Trump het laken naar zich zou kunnen toehalen.

We denken van niet dat dat een gevaar zou zijn voor de Amerikaanse economie.
De Amerikaanse economie zou volgens ons, wie ook president wordt, dynamischer moeten blijven dan deze in de eurozone. Amerikaanse aandelen, die weinig volatiel zijn en interessante rendementen bieden, mogen voor 10 % in uw portefeuille worden aangehouden, via onze favorieten fondsen:

– iShares Core S&P 500

– LM CB US Large Cap Growth

– DPAM CAPITAL B Equities US Dividend

 

De president heeft niet alle macht

Er zijn drie belangrijke thema’s in de campagne: verzet tegen vrijhandel, immigratiecontrole en belastingverlagingen. Het kan echter geen kwaad om te onderstrepen dat in de VS de president bijlange niet alle macht in handen heeft. De kans dat de beloftes het trouwens halen, zal veel afhangen van hoe de Kamers van Volksvertegenwoordigers ertegen aan kijken. Op economisch vlak verontrust het in vraag stellen van vrijhandel ongetwijfeld het meest. De wereldhandel zal de gevolgen voelen. Dit gezegd zijnde zal het niet gemakkelijk zijn om terug te komen op reeds afgesloten vrijhandelsakkoorden of protectionistische maatregelen in te stellen, vooral ook omdat het Congres hierover zeer is verdeeld. Er moet dus niet voor een terugkeer naar het sluiten van de grenzen worden gevreesd want dat zou enkel de prijzen van goederen doen stijgen en uiteindelijk de koopkracht van gezinnen en de concurrentiekracht van bedrijven aantasten.

 

Immigratie beter gecontroleerd

Het onder controle houden van immigratie is een thema dat de Republikeinen, die het Congres en de Senaat domineren, na aan het hart ligt. De kans is dus groot dat men zich op het vlak van illegale immigratie harder gaat opstellen. Gespannen relaties met Mexico behoren ook tot de mogelijkheden en dat zou ongetwijfeld slecht nieuws zijn voor het buurland. De laatste maanden ondervond de peso alvast hinder van het Trump-effect. Vooreerst zijn Mexicanen met grote voorsprong de grootste buitenlandse gemeenschap in de VS (12 miljoen). Ten tweede sturen ze massa’s geld naar hun thuisland en dat kapitaal is een belangrijke ondersteunende factor voor de peso. Ten slotte zijn de buitenlandse investeringen in Mexico vaak gelinkt aan industrieën en bedrijven die exporteren naar de VS. Voor de Amerikaanse economie, buiten dat het voor sommige sectoren moeilijker zal worden om goedkope arbeidskrachten te vinden, zal de impact van de immigratiepolitiek beperkt zijn.

 

Daling belastingen waarschijnlijk

Trump wil absoluut de belastingen verlagen. Deze maatregel heeft altijd een belangrijke impact op de economie gehad, zoals in 2001 en 2003 onder George W. Bush. Een belastingverlaging zorgde toen voor een heropleving van de gezinsconsumptie en uiteindelijk ook voor de economie en de werkgelegenheid. Niemand twijfelt eraan dat met een veel hogere spaarquote dan in het verleden (ongeveer 6 % van het beschikbaar inkomen van gezinnen in het 1e semester), het effect van een belastingverlaging deze keer hetzelfde zal zijn. En als men weet dat de Republikeinse partij duidelijk pro is dan is de kans groot dat deze er komt. Het valt te bezien hoe het tekort in de staatskas dan zal worden gevuld. Enerzijds zijn er degenen die het begrotingstekort willen zien oplopen en van mening zijn dat de tijd is aangebroken om te investeren in de toekomst (het daaropvolgende economische herstel zou later genoeg geld in de staatskassen doen vloeien). Anderzijds zijn er degenen die vinden dat de rol van de overheid in de economie moet worden beknot en de sociale ingrepen moeten worden ontmanteld (Medicare, enz.). Slecht nieuws voor de minderbedeelden. Het is hoe dan ook waarschijnlijk dat de Amerikaanse economie zal versterken dankzij een belastingverlaging, voor welke optie er ook wordt gekozen.

 

Als de Amerikanen uiteindelijk Donald Trump als nieuwe president aanduiden, dan zou dit niet noodzakelijk onrustwekkend zijn voor de Amerikaanse economie. De zakenman die gewoon is om deals te sluiten – en om van mening te veranderen – zal in elk geval met het zeer onafhankelijke Congres moeten samenwerken. We twijfelen dus dat hij er zal in slagen om de bestaande vrijhandelsakkoorden terug te draaien terwijl zijn immigratiepolitiek slechts een beperkte impact op de Amerikaanse economie zou hebben in tegenstelling tot de belastingverlagingen waarvan de gezinnen zouden profiteren om meer hun geld te laten rollen.

 

Deel dit artikel