Analyse
Daling van het pond: een opportuniteit voor de Britse economie? 1 jaar geleden - woensdag 26 oktober 2016

Sommigen zien die terugval als een bedreiging voor de Britse economie, anderen veeleer als een kans.

Britse aandelen zijn goedkoop en mogen nog altijd 15 % van een gediversifieerde portefeuille beslaan, via het fonds Threadneedle UK Equity Income of via deze aandelen: Pearson, Vodafone en Rio Tinto.

 

De daling van het pond zal belangrijke gevolgen hebben.

Vooreerst zal het Britse inflatiepeil hoger gaan. De kostprijs van ingevoerde producten wordt immers duurder, en vroeg of laat moeten producenten en winkeliers die prijsstijging doorrekenen in de consumptieprijzen, wat uiteraard in het nadeel speelt van de koopkracht van de Britten. Voor Britten die in het buitenland met vakantie gaan, ligt het prijskaartje nu al 20 % hoger dan begin juni.

 

Omgekeerd is een verblijf in het Verenigd Koninkrijk goedkoper geworden voor buitenlanders, wat dan weer goed nieuws is voor het Britse toerisme.

 

En wat voor particulieren geldt, geldt ook voor bedrijven. De daling van het pond maakt Britse exporteurs goedkoper in het buitenland. Het biedt hen de kans nieuwe markten te veroveren en hun winsten op te krikken. Het zwakke pond is dan weer negatief voor bedrijven die hun omzet realiseren in het VK maar zich bevoorraden in het buitenland.

 

Het is niet de eerste keer dat het pond zo snel aan waarde inboet.

Tussen halfweg 2007 en begin 2009 dook de wisselkoers van het pond t.o.v. een korf van munten al eens 25 % lager. En globaal bekeken was de impact daarvan positief.

 

Het volume van de invoer daalde, terwijl dat van de uitvoer toenam, ondanks de wereldwijde recessie die woog op de vraag. Het Britse handelstekort kromp van 3 % van het bbp in het 2de kwartaal van 2007 naar 0,9 % in het 1ste kwartaal van 2011, het laagste niveau sinds 1998. Dit ondersteunde de economische activiteit en stelde het land in staat om de financiële crisis en de wereldwijde recessie te boven te komen.

 

Negatief was echter dat de gezinnen hun koopkracht zagen afkalven. Daarnaast steeg de inflatie uit boven de 5 % in 2008 en bleef ze nog meerdere jaren hoog, zonder dat de lonen en sociale uitkeringen daarop afgestemd werden.

 

De huidige daling van het pond zal dezelfde gevolgen hebben als in 2007.

Sommige producten zijn nu al duurder geworden in de Britse winkels, en het aantal toeristen en hun uitgaven bereikten in juli een historische piek. Maar de ontwaarding van het pond is ook een kans om ontsporingen van de economie bij te sturen. De voorbije jaren wonnen vastgoed- en consumptiebestedingen sterk aan economisch belang, ten nadele van o.a. de bedrijfsinvesteringen.

 

In dit kader is de daling van het pond welkom. Ze kan immers leiden tot hogere rentevoeten, waardoor krediet duurder wordt, en waardoor de boom in de vastgoedsector afgeremd wordt. Zo kan het ontstaan van een zeepbelscenario en een schuldencrisis voorkomen worden.

 

De beurs van Londen blijft sereen.

De FTSE-index bereikte zelfs een historisch hoogtepunt. Twee derden van de 100 bedrijven in de index zijn dan ook exportbedrijven. Anderzijds moeten die hoge toppen gerelativeerd worden, want voor buitenlandse beleggers worden de winsten in GBP uitgewist door de waardedaling van het pond. Op termijn zal die waardedaling evenwel positief zijn voor de Britse economie en voor Britse aandelen, onder meer:

 

– Pearson

De uitgeverijgroep realiseert ±60 % van haar omzet in de VS en zal dus in verhouding weinig hinder ondervinden van de verzwakking van de Britse economie. Bovendien zal het zwakke pond de resultaten een flinke opkikker bezorgen. De hercentrering op schooluitgaven en de investeringen in het digitale domein zijn troeven waar de koers onvoldoende rekening mee houdt. Volgens ons onderschatten de beleggers de capaciteit van de groep om weer op te veren. Profiteer van het lage koersniveau om dit goedkope aandeel aan te schaffen.

 

– Vodafone

Voor de telecomoperator vertegenwoordigt het VK maar 15 % van de omzet en 11 % van het bedrijfsresultaat meer. Na meerdere magere jaren heeft het bedrijf de voorbije maanden weer aangeknoopt met groei en plukt het de vruchten van een grondige herstructurering waarbij de groep haar aanbod uitbreidde (vroeger vooral mobiel) en gerichte overnames deed, o.a. van kabeloperatoren op sleutelmarkten zoals Duitsland en Spanje. Vodafone is nu beter gewapend om zijn streng te trekken binnen de sector.

 

– Rio Tinto

De Brits-Australische mijngroep profiteert van de heropleving van de grondstoffenprijzen (tegen diverse snelheden) voor o.a. koper en vooral voor ijzererts (spint garen bij speculaties rond de vraag vanuit de Chinese industrie). Rio Tinto schroefde zijn investeringen terug om zijn financiële soliditeit te verdedigen. Het aandeel is volatiel maar heeft o.i. nog stijgingspotentieel.

 

Deel dit artikel