Analyse
Nieuwe start voor Braziliƫ? 1 jaar geleden - dinsdag 13 september 2016

Het vertrek van Dilma Rousseff werd positief onthaald door de financiële markten. Zal het land nu eindelijk de crisis achter zich kunnen laten en is het beleggingswaardig?

Brazilië zal de crisis niet plots van zich afschudden, maar het ergste is achter de rug. Het land behoort tot de top 10 van 's werelds economieën met het grootste potentieel.
Vanuit een langetermijnperspectief en indien u een dynamisch belegger bent, mag u 5% van uw portefeuille aan de aandelenfondsen
BNY Mellon Brazil Equity A en JPM Brazil A EUR besteden.
Wat obligaties betreft, compenseren de hoge rentevoeten het wisselkoersrisico. Besteed er eveneens 5% aan via het fonds
HSBC Global Investments Funds Brazil Bonds A.

 

Het einde van een tijdperk

Met het vertrek van Rousseff komt een einde aan 14 jaar waarin de Arbeiderspartij de president leverde. Sinds de overwinning van Lula in 2002 drukte die partij haar stempel op de Braziliaanse maatschappij door veel sociale programma's uit de grond te stampen en zo miljoenen Brazilianen uit de armoede te helpen. Er gebeurde echter weinig om 's lands infrastructuurproblemen, de kafkaiaanse administratie, en de ingebakken corruptie aan te pakken.

 

Lula had tijdens zijn twee mandaten het geluk dat de internationale conjunctuur gunstig was, wat toeliet de sociale programma’s te financieren en de economische tekortkomingen onder de mat te schuiven.

 

Rousseff had minder geluk. Het einde van de grondstoffenboom (Brazilië is een belangrijk producent) en de internationale financiële crisis dwongen haar tot moeilijke keuzes, en die heeft ze niet optimaal genomen. Ze zette het beleid van Lula voort, terwijl de conjunctuur niet langer de budgettaire middelen bood om nieuwe sociale programma's te financieren en de economie dringend nood had aan meer aandacht.

 

Fatale fout

De budgettaire teugels vieren, was de grootste vergissing van Rousseff. Het was een politieke fout die haar tegenstanders de kans bood om haar opzij te zetten: ze werd niet afgezet door een corruptieschandaal maar doordat ze de begrotingsregels overtrad, de overheidsfinanciën opsmukte en de tekorten kleiner voorstelde dan ze waren om in 2014 herverkozen te raken. Maar het was vooral een economische vergissing die Brazilië in de ergste crisis sinds de jaren '30 duwde.

 

Door jaar na jaar haar budgettaire engagementen te verloochenen, ondermijnde Rousseff haar geloofwaardigheid en blies ze de herinnering aan crisissen in vorige decennia nieuw leven in. Door het wantrouwen van de beleggers daalde de real op de wisselmarkten, werden ingevoerde producten duurder, en laaide de inflatie op. Om die inflatie in te dijken, verhoogde de centrale bank de rentestand, wat de consumptie van de gezinnen en de investeringen van de bedrijven afremde, en bij uitbreiding de hele economische activiteit. Door de hogere rentevoeten en de economische vertraging namen zowel de budgettaire problemen als het wantrouwen van de beleggers nog toe en verloor de real nog meer terrein.

 

Het vertrouwen herstellen

Het was vicepresident Michel Temer die in mei het roer overnam, eerst voorlopig, maar nu dus definitief tot aan de volgende presidentsverkiezingen eind 2018. Als leider van een centrumrechtse partij wil hij de overheidsfinanciën terug onder controle brengen om het vertrouwen van zowel investeerders als werknemers te herstellen.

 

Hij besliste o.a. al dat de overheidsuitgaven niet sneller mogen toenemen dan de inflatie, dat er gesnoeid zal worden in het gulle pensioensysteem en in de dure en weinig transparante maatregelen om de bedrijfsinvesteringen te stimuleren. De beleggers reageerden positief en de voorbije maanden trok de real stevig aan op de wisselmarkten en daalden de Braziliaanse langetermijnrentevoeten van 16 naar 12%.

 

Dat zijn twee erg gunstige evoluties: de waardestijging van de munt plaatst een rem op de ingevoerde inflatie en de lagere rentevoeten maken de lasten op de staatsschuld lichter.

 

Binnenlandse markt aanzwengelen

Nadat hij het vertrouwen van de beleggers terugwon, moet Temer nu dat van de Brazilianen zien te herwinnen en zo de consumptiebestedingen aanwakkeren. Hij is echter niet zo populair, bleef niet onbesproken in het corruptieschandaal rond staatsoliebedrijf Petrobras, en staat aan het hoofd van een kwetsbare regering.

 

Om de armen gerust te stellen, heeft hij al beloofd niet aan de sociale programma's te raken. De daling van de inflatie is goed nieuws voor de gezinnen: op termijn zal de centrale bank misschien haar leidende rente wat kunnen terugschroeven en zo de gezinnen (die een hoge schuldenlast torsen) wat zuurstof geven.

 

Tot slot zijn er signalen van een lichte heropleving van de activiteit, o.a. in de industrie, wat laat verhopen dat de werkloosheid haar hoogtepunt heeft bereikt.

Deel dit artikel