Analyse
Brexit: de stilte na de storm! 1 jaar geleden - dinsdag 27 september 2016

Is de beurs van Londen interessant?

Op 23 juni stemde een meerderheid van de Britten voor een vertrek van het VK uit de Europese Unie. Dat resultaat was onverwacht en stuurde een schokgolf over de financiële markten. Die was echter van korte duur.
De brexit-onderhandelingen beloven moeizaam te worden en ze zullen wellicht voor turbulentie op de financiële markten zorgen. Maar we geloven in een onderhandelde uitweg met oog voor het algemeen belang. Ook de Britse economie zal eronder lijden, maar ze is voldoende robuust om de onzekerheid het hoofd te bieden. De beurs van Londen is goedkoop. U mag er nog altijd 15 % van uw portefeuille aan besteden via het fonds
Invesco UK Equity A.

 

Een non-event?

Een stijging van de detailhandelsverkopen met 6,2 % op jaarbasis, een werkloosheidsgraad van slechts 4,9 %, lonen die in de lift zitten, een inflatie die beperkt bleef tot 0,6 %, en een industriële groei van 2,1 %... het gros van de recentste economische statistieken vanuit het VK is positief. Enkel de vastgoedsector is de voorbije zomer vertraagd.

Alles bij mekaar zijn de financiële gevolgen van het referendum, met uitzondering van het Britse pond dat 10 % heeft verloren, erg beperkt tot op heden. Volgens de gouverneur van de Bank of England, Mark Carney, zijn die beperkte gevolgen echter vooral toe te schrijven aan het snelle en krachtdadige optreden van de Bank of England.

Het is waar dat de Bank of England al op 4 augustus haar leidende rente terugschroefde van 0,50 naar 0,25 % en dat ze haar liquiditeitsinjecties heeft hervat (inkoop van 60 miljard pond aan overheidsobligaties de komende 6 maanden en 10 miljard aan bedrijfsobligaties de komende 18 maanden). Ze lanceerde ook een nieuw herfinancieringsprogramma voor de Britse banken en hypothecaire kredietinstellingen, opdat de rentedaling zich ook daadwerkelijk zou laten voelen in de reële economie.

Maar los van het monetaire beleid had de Britse economie de voorbije zomer nog niet te lijden onder de brexit, om de eenvoudige reden dat er tot dusver nog niets veranderd is.

Voorzichtig aftasten richting scheiding

Op politiek vlak had het brexitreferendum wel al gevolgen. Ten eerste was er het ontslag van David Cameron, de "initiatiefnemer" voor het referendum. Hij werd als premier vervangen door Theresa May, die meteen een regering op maat samenstelde om de brexit te onderhandelen, met o.a. een "Secretary of State for Exiting the European Union".

Maar ook de EU van haar kant stelde zich in slagorde op om de scheidingsonderhandelingen aan te vatten en duidde 3 onderhandelaars aan: één voor het Europees parlement (ex-premier Guy Verhofstadt), één voor de Europese Raad, en één voor de Commissie.

Het is nu wachten tot het VK zijn wil om uit de EU te stappen officieel kenbaar maakt aan zijn Europese partners. Maar Theresa May heeft geen haast. Als haar gevraagd wordt naar meer details en naar de gevolgen van een Britse uitstap, weigert ze steevast een kalender naar voren te schuiven of in te gaan op praktische modaliteiten.

Alvorens de officiële procedure op te starten, die slechts een periode van twee jaar voorziet om de scheiding te finaliseren, willen de Britten onderhandelen achter de schermen. Maar de officiële positie van de EU is duidelijk: zolang de procedure niet is opgestart, kan er niet onderhandeld worden. Hoewel er ongetwijfeld al gepraat wordt achter de schermen, is dat het eerste probleem dat uitgeklaard moet worden. En daarna zullen er zonder twijfel nog heel wat volgen…

Nog meer verbrokkeling vermijden

In grote lijnen wil het VK een zo ruim mogelijke toegang behouden tot de Europese eenheidsmarkt, maar tegelijk barrières kunnen opwerpen tegen het vrij verkeer van personen.

Zoiets is onaanvaardbaar voor de Europese instellingen en voor diverse lidstaten, maar er zijn ook landen die zich inschikkelijker opstellen. In de marge van de eerste Europese top zonder de Britten, op 16/09 jl., vertolkte de premier van gastland Slovakije op weinig diplomatische wijze het standpunt van de hardliners door te stellen "dat de EU er alles zou aan doen om de brexit erg pijnlijk te maken voor het VK". Zweden, dat zich ontpopte tot de vaandeldrager van een meer gematigd kamp (en dat zowat 100 000 inwoners en 1 000 bedrijven in het VK heeft), liet verstaan voorstander te zijn van een onderhandeld akkoord dat de huidige relaties maximaal behoudt.

De inzet van de brexit-onderhandelingen is hoe dan ook ruimer dan de relaties tussen Londen en andere Europese hoofdsteden. De politieke toekomst van de EU als geheel staat op het spel. Het zal niet makkelijk worden een gulden middenweg te bewandelen waar iedereen zich kan in vinden, maar een andere optie is er niet, want anders dreigt voor Europa de totale verbrokkeling.

 

Deel dit artikel