Analyse
Indonesiƫ zoekt nieuwe groeimotor 1 jaar geleden - dinsdag 30 augustus 2016

Indonesië is één van de meest dynamische groeilanden. Overigens klom de beurs van Jakarta met 18 % sinds begin 2016. Is het land een belegging waard?

Wij blijven beleggen in Indonesië:
– Ten eerste omdat het land een groot potentieel heeft. Dankzij de politieke stabiliteit die het voorbije decennium is gegroeid en een beter beheer van de economie en van de overheidsfinanciën klokt Indonesië met regelmaat af op groeicijfers in de buurt van 5 %.

– Ten tweede omdat de aandelenbeurs van Jakarta niet volatieler is dan bv. de Chinese of Indiase beurs, en dat ze hogere potentiële rendementen biedt. Besteed er 5 % van uw portefeuille aan via de fondsen Fidelity Indonesia A en Lyxor MSCI Indonesia ETF.

 

Regering aan de basis van de groei

President Joko Widodo krijgt stilaan het land weer op de rails. Door de economie open te stellen voor buitenlandse investeerders, in te zetten op het verbeteren van 's lands infrastructuur en bij de vorming van de regering veeleer technocraten dan politici te kiezen, gaf hij de gezinnen terug vertrouwen. En dankzij de vrij gunstige wereldwijde conjunctuur kon hij de economie relanceren.

 

Een jaar geleden lagen de zaken helemaal anders. Door de geachte stijging van de Amerikaanse rentevoeten zorgde de afhankelijkheid van Indonesië van buitenlands kapitaal voor ongerustheid en begaven veel beleggers zich naar de uitgang.

 

Sindsdien kon het land zich herpakken.

– Het herstel van de grondstoffenprijzen en de stevige consumptiebestedingen van de gezinnen ondersteunen de publieke sector, die op zijn beurt via grote uitgaven en investeringen de economie aanzwengelde.
– De gunstigere conjunctuur bleef niet onopgemerkt door buitenlandse investeerders, temeer omdat Indonesië ook een aantal problemen aanpakte. Dankzij de heropleving van de grondstoffenprijzen drong Indonesië het tekort op zijn betalingsbalans terug tot slechts 2 % van het bbp en werd het land minder afhankelijk van buitenlands kapitaal.
– Aangezien de Indonesische rentevoeten hoog bleven en de inflatie beter onder controle raakte, trekt het land opnieuw meer beleggers aan die op zoek zijn naar rendement (en die zo de roepia versterken).

 

Doordat de inflatie daalde tot onder de doelstelling van 4 % (3,2 % in juli, t.o.v. ruim 7 % een jaar eerder) kon de centrale bank al tot drie keer toe haar leidende rentevoeten verlagen dit jaar. Ze versoepelde ook de voorwaarden voor het toekennen van hypothecaire leningen. Wellicht zullen er de komende maanden nog meer rentedalingen volgen.

 

Hoe moet het nu verder?

Ondanks de inspanningen van de overheid, profiteren de gezinnen slechts in beperkte mate van de rentedaling. De Indonesische economie blijft immers sterk gericht op de export van grondstoffen, vooral naar China. Maar toen China naar adem ging happen en de grondstoffenprijzen in 2014-15 fors daalden, kwamen diverse bedrijven uit de sector in problemen. Dit zorgde voor een toename van de dubieuze kredieten op de balansen van de banken.

 

Vandaag proberen die banken hun gezondheid op te krikken door ruime intrestmarges te behouden en karig te zijn met de toekenning van kredieten. In die context kunnen de gezinnen zich maar moeilijk ontpoppen tot een echte groeimotor voor de economie.

 

Ook de tweede groeimotor vertraagt. De hervorming van de subsidies voor brandstoffen leverde de overheid grote bedragen op maar die fondsen zijn ontoereikend. Door de fors gestegen overheidsuitgaven dikte het begrotingstekort vorig jaar aan (tot 2,5 % van het bpp, zou in 2016 nog meer kunnen worden) en doordat het land aankijkt tegen een moeilijk schuldparcours, moet het toch op zoek naar extra inkomstenbronnen. Een paar weken geleden voerde de regering dan ook een fiscale amnestie in waarbij onderdanen hun kapitaal kunnen repatriëren tegen een eenmalige taks van 10 %, in de hoop zo de fiscale inkomsten te verhogen. Helaas zal dit maar een beperkte impact hebben en zal het land moeten snoeien aan de uitgavenzijde en dat dreigt dan weer te wegen op de groei.

 

Ruimere openstelling voor buitenlandse investeerders is must

De ambitie van de regering om 's lands economie te diversifiëren en uit te groeien tot een van de sterkste groeilanden in Azië is realistisch. De al doorgevoerde hervormingen en infrastructuurprojecten zijn een stap in de goede richting, maar een nog ruimere openstelling voor buitenlandse investeerders is een must. Dat scenario wordt nog tegengewerkt door lokale belanghebbenden. De regering is zich bewust van het probleem en vastberaden om het in 2014 ingezette hervormingstraject verder te bewandelen.

 

Deel dit artikel